facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego

We wtorek 3 marca 2015 r. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Kapituły Nagrody im. Iwana Wyhowskiego. Nagroda ma na celu uhonorowanie zasług obywateli Ukrainy i ich wkładu w rozwój nauki, kultury oraz życia publicznego, a także w kształtowanie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie. W posiedzeniu Kapituły udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Nagroda została ustanowiona w 2014 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (inicjator) oraz dziesięć polskich uczelni i jednostek naukowych. W 2015 roku do programu dołączyły kolejne uczelnie, w tym Uniwersytet Śląski.

Decyzję o przyznaniu Nagrody im. Iwana Wyhowskiego podejmuje 25-osobowa Kapituła, której członkowie, reprezentanci uczelni i instytucji, pełnią funkcję honorowo. Laureat Nagrody Głównej, kandydat z zakresu nauk humanistycznych, będzie miał możliwość rocznego pobytu naukowego na sześciu polskich uniwersytetach, gdzie może prowadzić wykłady. W ramach Nagrody im. Iwana Wyhowskiego przyznawane są także czteromiesięczne staże naukowe umożliwiające ukraińskim badaczom pobyt na dwóch polskich uniwersytetach.

Szczegółowe informacje na temat Nagrody dostępne są na stronie: www.studium.uw.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.