facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenia prezydium i zgromadzenia plenarnego KRASP

Od 21 do 23 maja 2015 r. w Łodzi będą trwać posiedzenia prezydium i zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Obrady dotyczyć będą ważnych i aktualnych dla środowiska naukowego tematów, zaprezentowany zostanie między innymi program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, opracowany przez Fundację Rektorów Polskich na zlecenie KRASP.

Przedmiotem obrad będą także takie zagadnienia, jak: udział polskich naukowców w programie Horyzont 2020, wysokość wkładu własnego uczelni w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz Regionalnych Programach Operacyjnych, jak również polityka otwartego dostępu do treści i wyników badań naukowych, etyka w badaniach, Europejska Karta Naukowca, możliwości i bariery wdrażania systemów antyplagiatowych, program Study in Poland, prezentacja zasad nowego europejskiego rankingu U-Multirank oraz internacjonalizacja szkolnictwa wyższego w Polsce. Zaplanowano również sesję specjalną z udziałem zagranicznych gości na temat konsolidacji uczelni i powstawania związków uczelni.

Podczas obrad oceniona zostanie działalność KRASP w 2014 r., omówienia zostanie również współpraca z Ukrainą i krajami Ameryki Łacińskiej oraz projekt UNI-SET koordynowany przez European University Association, mający na celu zwiększenie zaangażowania uczelni w europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych.

W obradach uczestniczyć będą m.in.:

 • prof. Lena Kolarska-Bobińska – minister nauki i szkolnictwa wyższego,
 • prof. Jerzy Buzek – przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009–2012, prezes Rady Ministrów w latach 1997–2001,
 • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
 • prof. Jerzy Woźnicki – prezes Fundacji Rektorów Polskich,
 • prof. Jean-Pierre Finance – przedstawiciel Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich (CPU) oraz Francuskiego Instytutu Badań Naukowych na rzecz Rozwoju (IRD),
 • prof. Zbigniew Błocki – dyrektor NCN,
 • prof. Andrzej Zoll – przewodniczący Komisji do spraw etyki w nauce Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. Marek Niezgódka – dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM) Uniwersytetu Warszawskiego,
 • dr inż. Zygmunt Krasiński – dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego HORYZONT 2020,
 • Fabien Flori – dyrektor regionalny na Europę Środkową i Wschodnią Stowarzyszenia Uniwersytetów Frankofońskich (Agence Universitaire de la Francophonie, AUF),
 • prof. Piotr Wilczek – prezes Zarządu Fundacji Kościuszkowskiej Polska,
 • Waldemar Siwiński – prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy,
 • dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego.


Wydarzenie wpisuje się w obchody 70. rocznicy powstania Politechniki Łódzkiej. Z tej okazji zaplanowano uroczyste posiedzenie Senatu uczelni, a także wspólne posiedzenie senatów łódzkich uczelni publicznych z udziałem członków Zgromadzenia Plenarnego KRASP.

W piątek 22 maja o godzinie 11.00 w sali Senatu Politechniki Łódzkiej odbędzie się konferencja prasowa z udziałem:

 • prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego,
 • prof. Wiesława Banysia, JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczącego KRASP, członka zarządu European University Association,
 • prof. Jerzego Woźnickiego, przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezesa Fundacji Rektorów Polskich,
 • prof. Ryszarda Zimaka, JM Rektora Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, wiceprzewodniczącego KRASP,
 • prof. Stanisława Bieleckiego, JM Rektora Politechniki Łódzkiej, wiceprzewodniczącego KRASP.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.