facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie z Fundacją na Rzecz Innowacyjności i Rozwoju Nauki

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Fundacją na Rzecz Innowacyjności i Rozwoju Nauki – Innovatio. Obejmie ona między innymi: popularyzację działalności innowacyjnej, wsparcie transferu technologii, rozwój marketingu naukowego, budowanie wizerunku polskiego naukowca w kraju i za granicą oraz wsparcie i promocję projektów partnerstwa publiczno-prywatnego. Porozumienie zostanie zawarte 10 lutego 2016 roku (o godz. 12.00) w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Uniwersytet reprezentować będą JM Rektor prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski. W spotkaniu udział wezmą również naukowcy z Instytutu Chemii: dr hab. Marzena Dzida, prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański, prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, a także dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką Dariusz Laska.

Fundację na Rzecz Innowacyjności i Rozwoju Nauki reprezentować będą: prezes zarządu Wojciech Zawada, prof. Marek Ilnicki, prof. Andrzej Rabczenko oraz Anna Wawryniuk. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.