facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polsko-angielski glosariusz terminów uniwersyteckich oraz nazw obowiązujących na UŚ

Fragment ekranu telefonu komórkowego

W serwisie poświęconym zmianom na Uniwersytecie Śląskim (www.zmiany.us.edu.pl) opublikowany został polsko-angielski glosariusz terminów uniwersyteckich oraz nazw obowiązujących na uczelni.

Dostępne są tłumaczenia:

  • nazw wydziałów oraz instytutów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
  • klasyfikacji dziedzin nauki, dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych obowiązujących na UŚ,
  • nazw kierunków,
  • a także podstawowych terminów związanych z uczelnią, nauką, strukturą i kształceniem.
     

Tłumaczenia opracowane zostały przez dr. Arkadiusza Badzińskiego oraz grupę tłumaczy Centrum Usług Edukacyjnych i Tłumaczeniowych UŚ pracujących pod kierunkiem dr. hab. Adama Wojtaszka. W sprawie glosariusza można kontaktować się z mgr. Gigą Gogosashvilim z Biura ds. Rozwoju Międzynarodowego UŚ – adres e-mail: giga.gogosashvili@us.edu.pl. Opublikowane materiały będą na bieżąco aktualizowane.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.