facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polskie uczelnie będą współpracować z uczelniami z Chile

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Współpraca pomiędzy polskimi i chilijskimi uczelniami była przedmiotem spotkania, które odbyło się 13 maja 2016 roku w Warszawie. Przedstawiciele konferencji rektorów z obu krajów – Rady Rektorów Uniwersytetów Chilijskich (Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCh) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) podpisali umowę dotyczącą współpracy w zakresie edukacji i nauki. Gospodarzem spotkania był Uniwersytet Warszawski.

Dokument sygnowali przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś oraz wiceprzewodniczący CRUCh, rektor Universidad de Valparaíso prof. Aldo Valle AcevedoFot. Marcin Kluczek

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich reprezentowali członkowie prezydium, na czele z przewodniczącym, JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesławem Banysiem. Ze strony chilijskiej rady rektorów w spotkaniu udział wzięli wiceprzewodniczący prof. Aldo Valle Acevedo – rektor Universidad de Valparaíso wraz z przedstawicielami CRUCh, rektorami uczelni: Universidad de La Frontera, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación i Universidad Católica del Maule. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli reprezentanci Ambasady Chile w Polsce – JE Ambasador Alfredo García Castelblanco oraz sekretarz Javier Foxon Calvo, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych – zastępca dyrektora Departamentu Ameryki Karolina Cemka oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej Juliusz Szymczak-Gałkowski.

Współpraca polskich i chilijskich uczelni prowadzona będzie w ramach programów związanych między innymi z wymianą pracowników naukowo-dydaktycznych, wspólnymi projektami badawczymi, rozwojem zawodowym, a także udziałem w programach naukowych, szkoleniowych i konferencjach. Współpraca z partnerami z Ameryki Południowej zapoczątkowana została w ramach projektu Alfa Puentes (2011–2014), którego celem była integracja systemów szkolnictwa wyższego oraz rozwijanie różnych form współpracy między uczelniami europejskimi i uczelniami z obszaru Ameryki Łacińskiej. Rozwój współpracy akademickiej z Brazylią umożliwiło podpisanie w 2013 roku porozumień pomiędzy KRASP a Radą Rektorów Uniwersytetów Brazylijskich (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, CRUB), a dzięki nawiązaniu współpracy z Radą ds. Rozwoju Naukowego i Technologicznego (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq) Polska przystąpiła do programu stypendialnego „Ciência sem fronteiras” – „Nauka bez granic”. Podpisanie umowy dotyczącej współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy KRASP a Radą Rektorów Uniwersytetów Chilijskich (CRUCh) to kolejny krok w rozwoju współpracy z krajami Ameryki Południowej.

Przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Wiesław Banyś oraz wiceprzewodniczący CRUCh, rektor Universidad de Valparaíso prof. Aldo Valle AcevedoFot. Marcin Kluczek

Wspólne zdjęcie przedstawicieli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i delegatów Rady Rektorów Uniwersytetów ChilijskichFot. Marcin Kluczek

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.