facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy o współpracy

10 marca 2009 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez JM Rektora prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, a Tarnowskimi Wodociągami Sp. z o.o. na czele z dr. Tadeuszem Rzepeckim. Celem porozumienia jest wykorzystanie doświadczenia oraz możliwości naukowych i dydaktycznych Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, a także potencjału inżynierskiego i pozycji rynkowej Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.