facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Patent dla sposobu otrzymywania związków stosowanych w syntezie organicznej

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) udzielił patentu dla wynalazku opracowanego przez naukowców reprezentujących Uniwersytet Śląski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezy (E)-1,4-dipodstawionych symetrycznych 1,3-enynów – nienasyconych związków organicznych, które mogą być wykorzystywane przede wszystkim w syntezie związków wykazujących aktywność biologiczną, w tym antybakteryjną. Znajdą również zastosowanie jako jednostki budulcowe w syntezie organicznych diod elektroluminescencyjnych montowanych w wyświetlaczach graficznych typu WOLED.

Autorami wynalazku są: dr Patrycja Żak, Małgorzata Bołt, mgr Jan Lorkowski, prof. dr hab. Cezary Pietraszuk – reprezentujący Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr inż. Grzegorz Benke oraz dr inż. Katarzyna Leszczyńska-Sejda z Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach, a także dr Aneta Słodek z Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego i mgr inż. Dawid Zych, doktorant Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.