facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Okręgowe eliminacje z Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

5 marca 2016 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się część ustna zawodów drugiego stopnia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, do której przystąpi 24 uczniów z 14 szkół województwa śląskiego.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Składają się na nią trzy etapy. Zawody I stopnia przeprowadzane są w szkołach, II stopnia – w poszczególnych okręgach, III stopnia – przez Komitet Główny powołany przy Instytucie Badań Literackich PAN. Olimpiada ma na celu rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą humanistyczną oraz podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów humanistycznych w szkole

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.