facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Francja jakiej nie znacie…”

6 kwietnia 2016 roku o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Francja jakiej nie znacie. Odkryj wieloaspektowość funkcjonowania V Republiki Francuskiej”.

Wydarzenie adresowane jest do studentów, pracowników naukowych, pasjonatów oraz podróżników pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą kulturowych, społecznych oraz religijnych aspektów życia we Francji.

 Celem przedsięwzięcia jest:

  • promowanie kultury francuskiej w Polsce,
  • przybliżenie różnorodnych aspektów życia w wyżej wspomnianym państwie,
  • pogłębianie wiedzy o odmiennych kulturach w celu przezwyciężania stereotypowego myślenia o państwach frankofońskich,
  • rozwijanie działań mających na celu zrozumienie i poznanie innych kultur,
  • promocja tolerancji dla odmienności kulturowych we współczesnym świecie,
  • poszerzenie zainteresowań naukowych wśród studentów i pracowników naukowych,
  • promowanie interdyscyplinarnego podejścia badawczego.

 

Organizatorami spotkania są interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych UŚ oraz Alliance Française w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.