facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”

Logo Wydziału Nauk Społecznych

24 września 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Ezoteryka i alchemia. Zapomniane filozofie?”, która zostanie poświęcona kulturoznawczym, filozoficznym i historycznym badaniom nad tematyką ezoteryki oraz różnymi formami uprawiania filozofii. Wśród poruszanych zagadnień znaleźć się mogą:

  • filozofia jako praktyka,
  • filozofia jako ścieżka inicjacyjna,
  • alchemia,
  • wolnomularsto,
  • rytuały i wierzenia ludowe,
  • problematyka wiedzy tajemnej,
  • spirytyzm,
  • ezoteryka w kulturze masowej.

 

Chęć udziału w spotkaniu należy przesłać do 10 września drogą elektroniczną na adres e-mail: ezoterykaialchemia@gmail.com. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filozofii UŚ. Szczegółowe informacje dostępne są na Facebooku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.