facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w Dziale Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej (7/2019/DIIB/RWZ):

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2019 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko specjalisty ds. projektów edukacyjnych i/lub badawczych dofinansowanych z funduszy UE w zespole ds. projektów (8/2019/WSNE/RWZ):

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2019 roku.


Instytut Chemii na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko doktoranta stypendysty:

Zgłoszenia przyjmowane są do 29 listopada 2019 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko kierownika Centrum Studiów Podyplomowych (6/2019/UO/RWZ):

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada 2019 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko specjalisty w zakresie pozyskiwania środków finansowych na badania i rozwój uczelni wyższych w projekcie „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany” (5/2019/JU-WM/RP):

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 listopada 2019 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko specjalisty ds. projektów edukacyjnych i/lub badawczych dofinansowanych z funduszy UE (4/2019/DP/RWZ):

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 października 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (lektor_IFW) na stanowisko lektora w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym:

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 października 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (lektor_IJA) na stanowisko lektora w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym:

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 października 2019 roku.


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.