facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (lektor_IJA3) na stanowisko lektora w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lipca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lipca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lipca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lipca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lipca 2019 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na dwa stanowiska lektora języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego:

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lipca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (lektor_IJRiT) na stanowisko lektora w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 1 lipca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji:

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inkluzji Społecznej i Edukacyjnej w Instytucie Nauk o Edukacji:

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Edukacji:

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 czerwca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (adiunkt_IFS) na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Słowiańskiej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (7/2019/K) na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Społecznej i Środowiskowej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (6/2019/K) na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Społecznej i Środowiskowej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 czerwca 2019 roku.


JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa:

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 czerwca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (K/2019/2) na stanowisko asystenta w Zakładzie Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 9 czerwca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty (WNoZ.KGS/21/2019) na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Stosowanej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego:

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 14 czerwca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii:

Zgłoszenia przyjmowa są do 14 czerwca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Instytucie Filologii Germańskiej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Instytucie Filologii Germańskiej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Germańskiej:

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w KATOWICACH ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego:

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (adiunkt_KFK) na stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym:

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (kod: adiunkt_IFW) na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 16 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (4/2019/ K) na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej w Instytucie Psychologii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 26 kwietnia 2019 roku.
 Praca w Dziale Nauki Uniwersytetu Śląskiego:

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja 2019 roku.
 

 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.