facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta na zastępstwo w Zakładzie Krystalografii w Instytucie Chemi:

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2019 roku.


Uniwersytet Śląski w K­atowicach poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Nauki i Badań:

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2019 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2019 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Poliemrów w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (wykładowca_CJiKCh) na stanowisko wykładowcy w Centrum Języka i Kultury Chińskiej na Wydziale Filologicznym:

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2019 roku.


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.