facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauki o Materiałach:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2018 roku.


Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego poszukuje osoby, która dołączy do zespołu zajmującego się rekrutacją kandydatów na studia z zagranicy:

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej w Instytucie Psychologii (konkurs nr 27/2018/K):

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 października 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2018 roku (konkurs otwarty do momentu wyłonienia odpowiedniego kandydata).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.