facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geomorfologii na Wydziale Nauk o Ziemi:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 stycznia 2018 roku.


Kierownik projektu badawczego nr DEC-2016/23/B/ST8/02045 pt. „Nowe konstrukcje polimerowe do budowy ogniw fotowoltaicznych” ogłasza konkurs otwarty na stanowisko doktoranta w Zakładzie Chemii Polimerów w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 grudnia 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Biomateriałów w Instytucie Nauki o Materiałach na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach:

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia 2017 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 listopada 2017 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 listopada 2017 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 listopada 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Komputerowych w Instytucie Informatyki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 listopada 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Elektroceramiki i Mikromechatroniki w Instytucie Technologii i Mechatroniki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 listopada 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych:

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 listopada 2017 roku


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii Praktycznej i Coachingu Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych:

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 listopada 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Elektroceramiki i Mikromechatroniki w Instytucie Technologii i Mechatroniki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2017 roku. 


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dyscyplina naukowa – psychologia:

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada 2017 roku. 


Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Malarstwa Instytutu Sztuki, na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, dziedzina: sztuki plastyczne, dyscyplina naukowa: konserwacja i restauracja dzieł sztuki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Chemii Fizycznej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2017 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 października 2017 roku.


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2017 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w ramach projektu badawczego NCN w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2017 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Metod Komputerowych Fizyki i Elektroniki Instytutu Fizyki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 listopada 2017 roku.


Kierownik projektu badawczego NCN nr 2016/23/B/ST8/02968 pt. „Nowe doświadczalne i teoretyczne spojrzenie na właściwości termofizyczne skompresowanych cieczy. Termodynamiczne modelowanie równań stanu” ogłasza konkurs otwarty na stanowisko studenta w Zakładzie Chemii Fizycznej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach :

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada 2017 roku. 


Kierownik projektu badawczego NCN nr 2016/23/B/ST8/02968 pt. „Nowe doświadczalne i teoretyczne spojrzenie na właściwości termofizyczne skompresowanych cieczy. Termodynamiczne modelowanie równań stanu” ogłasza konkurs otwarty na stanowisko doktoranta w Zakładzie Chemii Fizycznej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 listopada 2017 roku. 


Rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Genetyki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada 2017 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 listopada 2017 roku.


Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy – broker technologii/innowacji – w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”:

 


Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko – specjalista ds. projektów: 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.