facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko informatyka:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 maja 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Prawdopodobieństwa w Instytucie Matematyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 maja 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej Instytutu Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 maja 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Informatyki i Matematyki Dyskretnej w Instytucie Matematyki:


Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 maja 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geografii Fizycznej na Wydziale Nauk o Ziemi:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 roku.


Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Współpracy z Gospodarką:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Zakładzie Badań nad Zachowaniami Politycznymi:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2018 roku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.