facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Kierownik projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki Opus pt. „Nowa Fantastyka Jean-Pierre'a Andrevona” (projekt numery 2018/29/B/HS2/00748), realizowanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 stycznia 2019 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta badawczego w Instytucie Fizyki w zakresie spektrometrii promieniowania gamma, dozymetrii niskich dawek oraz metod oznaczania neutronów:


Zgłoszenia przyjmowane są do 28 stycznia 2018 roku.

 


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katoiwcach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Psychologii w Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 stycznia 2019 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej, w Instytucie Nauk o Edukacji:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na Wydziale Prawa i Administracji:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 grudnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Paleontologii i Stratygrafii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert pracy na stanowisko samodzielnego referenta w Pionie Inspektora Ochrony Danych:

Zgłoszenia przyjmowane są do 7 grudnia 2018 roku.
 


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii:


Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko do pracy w Dziale Projektów:


Zgłoszenia przyjmowane są do 28 listopada 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 listopada 2018 roku.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs (nr 1) na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego:

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs (nr 2) na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego:

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2018 roku (konkurs otwarty do momentu wyłonienia odpowiedniego kandydata).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.