facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

 

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (adiunkt_KFK) na stanowisko adiunkta w Katedrze Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym:

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (kod: adiunkt_IFW) na stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 16 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty (4/2019/ K) na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej w Instytucie Psychologii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 maja 2019 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej na Wydziale Filologicznym:


Zgłoszenia przyjmowane są do 26 kwietnia 2019 roku.
 Praca w Dziale Nauki Uniwersytetu Śląskiego:

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja 2019 roku.
 

 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.