facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs w Dziale Projektów na stanowisko administracyjnej obsługi projektów edukacyjnych, badawczych i inwestycyjnych realizowanych przez uczelnię:


Zgłoszenia przyjmowane są do 5 marca 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 1 marca 2018 roku. 


Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko referenta w sekretariacie Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego:


Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2018 roku. 


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Klimatologii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 2 marca 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie:

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lutego 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie:

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji:


Zgłoszenia przyjmowane są do 16 lutego 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Prawdopodobieństwa w Instytucie Matematyki:


Zgłoszenia przyjmowane są do 12 lutego 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy w Dziale Projektów: 2 osoby do administracyjnej obsługi projektów edukacyjnych, badawczych i inwestycyjnych:

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 lutego 2018 roku. 


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym


Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2018 roku.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.