facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Realizacji Obrazu Telewizyjno-Filmowego i Fotografii (K/2019/1):

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2019 roku.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Kryminalistyki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 12 marca 2019 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki (3/2019/K):

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 marca 2019 roku.


Konkurs na stanowisko informatyka w Dziale Informatycznych Systemów Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego:

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2019 roku.


Konkurs na stanowisko kierownika Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Śląskiego:

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego 2019 roku.


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WNoZ.KGRiT-19/2019):


Zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego 2019 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki:


Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2019 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii (1/2019/K):

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lutego 2019 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów (2/2019/K):

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 lutego 2019 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatów do pracy w ramach umowy o pracę na zastępstwo nieobecnych pracowników (z ewentualną stabilizacją zatrudnienia) w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych (Kadry)

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2019 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2018 roku (konkurs otwarty do momentu wyłonienia odpowiedniego kandydata).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.