facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym (kod konkursu: lektor_IJRiT4):

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym (kod konkursu: lektor_IJRiT3):

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym (kod konkursu: lektor_IJRiT2):

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym (kod konkursu: lektor_IJRiT1):

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym (kod konkursu: lektor_IJA3):

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym (kod konkursu: lektor_IJA2):

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Języka Angielskiego na Wydziale Filologicznym (kod konkursu: lektor_IJA1):

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko lektora w Instytucie Filologii Germańskiej na Wydziale Filologicznym:

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Komórki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Biofizyki i Morfogenezy Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Komórki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Histologii i Embriologii Zwierząt Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego (post-doc) w Katedrze Biofizyki i Morfogenezy Roślin Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty (WNoZ.KGRiT.08/2018) na stanowisko adiunkta w Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi (WNoZ.KGP.14/2018):

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii Podstawowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WNoZ.KGP.09/2018):

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WNoZ.KHiGI.13/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Polimerów w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Polimerów w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Organicznej w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Organicznej w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Krystalografii w Instytucie Chemii:


Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Analitycznej w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-badawczego w Zakładzie Chemii Analitycznej w Instytucie Chemii:


Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Ogólnej i Chromatografii w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Chemii Nieorganicznej, Metaloorganicznej i Katalizy w Instytucie Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w KATOWICACH ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku.


Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszukuje kandydata do pracy na stanowisku starszego inspektora nadzoru inwestorskiego:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WNoZ.KGMiP.11/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Geochemii, Mineralogii i Petrografii na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WNoZ.KGMiP.10/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej, w Instytucie Nauk o Edukacji:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii na Wydziale Nauk Społecznych:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania (26/2018/K):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowiskoasystenta w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów (25/2018/K):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów (24/2018/K):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Sądowej w Instytucie Psychologii (23/2018/K):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Społecznej i Środowiskowej w Instytucie Psychologii (22/2018/K):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Społecznej i Środowiskowej w Instytucie Psychologii (21/2018/K):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii (20/2018/K):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Ogólnej w Instytucie Psychologii (19/2018/K):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia w Instytucie Psychologii (18/2018/K):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Socjologii:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 sierpnia 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na trzy stanowiska starszego wykładowcy języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs na dwa stanowiska lektora języka angielskiego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki (WIiNoM/028/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (WIiNoM/019/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (WIiNoM/020/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (WIiNoM/022/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (WIiNoM/021/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (WIiNoM/023/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (WIiNoM/024/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (WIiNoM/026/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki (WIiNoM/018/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki (WIiNoM/017/2018):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Finansowego:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 sierpnia 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Fizyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Biofizyki i Fizyki Molekularnej Instytutu Fizyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 września 2018 roku.


Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta naukowego w Zakładzie Teorii Pola i Cząstek Elementarnych Instytutu Fizyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 grudnia 2018 roku (konkurs otwarty do momentu wyłonienia odpowiedniego kandydata).


Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Współpracy z Gospodarką:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2018 roku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.