facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

 

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Muzyki, w Zakładzie Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów, dyscyplina artystyczna: kompozycja i teoria muzyki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 października 2017 roku. 


Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Muzyki, w Zakładzie Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów, dyscyplina artystyczna: reżyseria dźwięku:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 października 2017 roku. 


Kierownik projektu dr hab. Kamil Kamiński ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta (2 pozycje) do realizacji projektu badawczego „Wpływ wysokiego ciśnienia oraz ograniczenia przestrzennego na reakcję polimeryzacji i izomeryzacji. W kierunku lepszej kontroli nad kinetyką procesu”:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki:


Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia udziału przyjmowane są do 25 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Instrumentalistyki w Instytucie Muzyki w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2017 roku.  


Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko pracy – broker technologii/innowacji – w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”:

 


Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszukuje kandydata na stanowisko – specjalista ds. projektów: 


Dział Administracji Sieci i Usług Sieciowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszukuje pracownika do pracy przy obsłudze centralnych usług sieciowych:

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2017 roku. 


Dział Portalu i Serwisu WWW Uniwersytetu Śląskiego poszukuje pracownika do pracy przy tworzeniu serwisu WWW:

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2017 roku. 


Sekcja Teletechniczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach poszukuje pracownika na stanowisko teletechnika do pracy przy obsłudze instalacji teletechnicznych

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 września 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii:

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 września 2017 r. 


Kierownik projektu badawczego nr 2016/23/B/ST8/01965 pt. „Detekcja nanokryształów fluorkowych rozproszonych w materiałach zol-żelowych przy użyciu dyfrakcji rentgenowskiej oraz metod mikroskopowych i spektroskopowych” ogłasza konkurs otwarty na stanowisko doktoranta w Zakładzie Chemii Materiałów i Technologii Chemicznej w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Biologii Komórki Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Biochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Zoologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii:


Zgłoszenia przyjmowane są do 7 września 2017 roku.


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii Sztuki i Fotografii Artystycznej w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2017 roku.


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie (doktor sztuki w zakresie instrumentalistyki, specjalność: akordeon):

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2017 roku.


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Muzyki Rozrywkowej w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie (doktor sztuki w zakresie instrumentalistyki, specjalność: gitara):

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Edukacji Kulturalnej w Instytucie Nauk o Edukacji:

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 sierpnia 2017 roku.


JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs na stanowisko pracownika do obsługi projektu europejskiego na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 23 sierpnia 2017 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Technologii Warstw Powierzchniowych w Instytucie Technologii i Mechatroniki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko  starszego wykładowcy w Zakładzie Modelowania i Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Modelowania i Grafiki Komputerowej w Instytucie Informatyki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku. 


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych w Instytucie Informatyki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkt w Zakładzie Elektroceramiki i Mikromechatroniki w Instytucie Technologii i Mechatroniki:

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Badań Strukturalnych w Instytucie Nauki o Materiałach:

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Zakładzie Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pedagogiki Twórczości i Ekspresji Dziecka w Instytucie Pedagogiki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania w Instytucie Pedagogiki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii Sztuki:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Lingwistyki Tekstu w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym:

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym:

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 września 2017 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Socjologii Polityki w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września 2017 roku.


 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.