facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Ogłoszenia o pracę i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Tryb przeprowadzania konkursu na stanowiska na Uniwersytecie Śląskim – Statut Uniwersytetu Śląskiego, rozdział XXIV.

Autoryzowane informacje o konkursach należy przesyłać na adres wiadomosci@us.edu.pl w postaci dokumentu pdf. Z uwagi na potrzebę dostosowania treści komunikatów do potrzeb osób z dysfunkcjami, do przesłanych skanów dokumentów należy dołączyć wersję tekstową komunikatu (np. treść ogłoszenia w pliku doc) – wytyczne WCAG 2.0. 


Informacja:
strona zawiera skany pism i komunikatów w formie dokumentów pdf. 


| Archiwum

Ogłoszenia o pracy

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (ogłoszenie nr 2):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lipca 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (ogłoszenie nr 1):

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lipca 2018 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Zakładzie Dydaktyki i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lipca 2018 roku.


Dziekan Wydziału Artystycznego w Cieszynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w dziedzinie sztuki plastyczne w Instytucie Sztuki w Zakładzie Nowych Mediów:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 lipca 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Wydziałowym Zespole Dydaktycznym Nauk Ekonomicznych:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lipca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina naukowa: sztuki piękne) w Zakładzie Nowych Mediów w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina naukowa: sztuki piękne) w Zakładzie Nowych Mediów w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 lipca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina naukowa: sztuki piękne) w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 27 czerwca 2018 roku.


Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Elektroceramiki i Mikromechatroniki w Instytucie Technologii i Mechatroniki na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w dziedzinie sztuk muzycznych (dyscyplina naukowa: kompozycja i teoria muzyki) na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w dziedzinie sztuk muzycznych (dyscyplina naukowa: reżyseria dźwięku) w Zakładzie Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w dziedzinie sztuk muzycznych (dyscyplina naukowa: kompozycja i teoria muzyki) w Zakładzie Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk plastycznych (dyscyplina naukowa: sztuki piękne) w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk muzycznych (dyscyplina naukowa: reżyseria dźwięku) w Zakładzie Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w dziedzinie sztuk muzycznych (dyscyplina naukowa: kompozycja i teoria muzyki) w Zakładzie Teorii Muzyki, Kompozycji i Multimediów Instytutu Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w dziedzinie sztuk muzycznych (dyscyplina naukowa: rytmika i taniec) w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 czerwca 2018 roku.


Kierownik projektu dr hab. prof. UŚ Sebastian Pawlus ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta (1 pozycja) do realizacji projektu badawczego pn. „Wpływ parametrów termodynamicznych oraz oddziaływań molekularnych na własności relaksacyjne multiferroicznych związków metalo-organicznych typu MOF”:

Nazwa jednostki realizującej projekt/miejsce pracy: Uniwersytet Śląski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki, Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej z siedzibą w Chorzowie.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 15 czerwca do 31 lipca 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w dziedzinie sztuk muzycznych (dyscyplina naukowa: instrumentalistyka) w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 czerwca 2018 roku.


Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zakładzie Historii i Teorii Wychowania w Instytucie Nauk o Edukacji:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 czerwca 2018 roku.


Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi nabór na stanowisko pracy w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+”:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2018 roku.


Uniwersytet Śląski w Katowicach poszukuje kandydatów do pracy w Biurze Współpracy z Gospodarką:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października 2018 roku.


Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Zakładzie Badań nad Zachowaniami Politycznymi:

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 kwietnia 2018 roku.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.