facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogłoszenia

 

Praca

Oferty pracy i konkursy na stanowiska – Uniwersytet Śląski

Oferty pracy i konkursy na stanowiska innych uczelni

 

Ogłoszenia

Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza postępowanie w trybie negocjacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy Bytkowskiej 1b


Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lublin nr rej. SK 1203F


ikona pdf Informacja o wyborze partnera ponadnarodowego spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Common Framework w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER (plik pdf, 365 kB) 


Uniwersytet Śląski ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lublin nr rej. KAN 959A


Uniwersytet Śląski w Katowicach ogłasza konkurs na wybór partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10 „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze emocjonalno-społecznym" (plik doc)

Informacja o wyborze Partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10:
 
Uniwersytet Śląski otrzymał jedną ofertę zgłoszenia Partnerstwa  w ramach wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.10. „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną w obszarze emocjonalno-społecznym". Dnia 13 grudnia 2017 r. Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z ofertą i przeprowadzonym głosowaniu, jednogłośną decyzją postanowiła wybrać ofertę i zaproponować Partnerstwo Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego.


Uniwersytet Śląski wynajmie powierzchnię przeznaczoną na ekspozycję nośnika reklamy wielkoformatowej o wym. 5,40x7,60m, zlokalizowaną przed wejściem do budynku Centru Dydaktyczno-Naukowego przy ul. Grota-Roweckiego 5 w Sosnowcu. Osoba do kontaktu: Daniel Młodzik: 502-622-749


Pokoje gościnne i ośrodki wypoczynkowe Uniwersytetu Śląskiego


Pomieszczenia do wynajęcia


Ośrodek Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej poszukuje materiałów archiwalnych

Archiwum

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.