facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowy spot promujący działalność Uniwersytetu Śląskiego

Kadr ze spotu promującego Uniwersytet Śląski

Uniwersytet opiera się na doświadczaniu – tak brzmi myśl przewodnia nowego spotu promującego działalność Uniwersytetu Śląskiego. Scenariusz filmu opiera się na przekonaniu, że źródłem naszej wiedzy o świecie jest ciągłe doświadczanie – kolejnych zdarzeń, nowych sytuacji. Każdy człowiek kształtowany jest przez doświadczenia, które zostają z nim przez całe życie. Inspiracją do podejmowanych inicjatyw w ramach Uniwersytetu Śląskiego także jest doświadczanie, znajdujące swój wyraz w działalności edukacyjnej i badawczej.

Materiał filmowy powstał w oparciu o rezultaty projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej" finansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w latach 2018–2019. Za realizację spotu odpowiedzialne było Centrum Medialne UŚ. W nagraniach udział wzięli: studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni.

Spot dostępny jest na stronie www.youtube.com w kilku wersjach: z napisami polskimi, z napisami angielskimi, w skróconej wersji 15-sekundowej oraz w wersji rozszerzonej o dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania uczelni.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.