facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowe sposoby otrzymywania polieterodioli

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego opracowali nowy sposób otrzymywania polieterodioli – wytwarzanych w skali przemysłowej półproduktów do otrzymywania poliuretanów będących materiałami o bardzo szerokim zastosowaniu. Są one powszechnie wykorzystywane między innymi w przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, meblarskim czy budowniczym, a nawet coraz częściej, po modyfikacji, w aplikacjach medycznych. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

W porównaniu do znanych sposobów otrzymywania polieterodioli, opatentowana metoda jest o wiele bardziej wydajna. Dzięki niej powstają polimery o podwyższonej masie cząsteczkowej  przy niższej energochłonności całego procesu i ograniczeniu powstawania niepożądanych reakcji ubocznych, co przekłada się na większą przyjazność procesu dla środowiska. Otrzymane w ten sposób polieterodiole znajdują zastosowanie między innymi jako środki powierzchniowo czynne, środki zwilżające, smary oraz modyfikatory udarności powodujące wzrost wytrzymałości polimeru na uderzenia.

Autorami opatentowanego rozwiązania są naukowcy związani z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii: dr hab. inż. Zbigniew Grobelny i mgr inż. Kinga Skrzeczyna, a także z Wydziałem Informatyki i Nauki o Materiałach: dr Andrzej Swinarew, dr Justyna Jurek-Suliga oraz mgr Jadwiga Gabor.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.