facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nowe rozwiązanie w medycynie estetycznej

Słowo patent

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Skrócenie czasu rekonwalescencji pozabiegowej, niewielkie blizny czy mniejsze ryzyko wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych to zalety małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, takich jak wykonywane przy użyciu lasera usuwanie blizn czy lifting twarzy. Dynamicznie rozwijający się rynek usług medycznych sprawia, że tego typu zabiegi zyskują coraz większą popularność na całym świecie. Rosnącemu zainteresowaniu sprzyja m.in. unowocześnianie aparatury pozwalającej uzyskać coraz bardziej satysfakcjonujące efekty. Temu celowi służy również specjalny system wspomagający wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, opracowany przez naukowców reprezentujących Uniwersytet Śląski oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Wynalazek został objęty ochroną patentową.

Obecnie większość tego typu zabiegów wykonywana jest przy użyciu różnego rodzaju laserów. O doborze parametrów oraz ustawień owych urządzeń decyduje personel medyczny, który manualnie przykłada głowicę przyrządu do skóry pacjenta. Taki sposób przeprowadzenia zabiegu wiąże się jednak z nakładaniem się obszarów poddanych działaniu lasera przy jednoczesnym pomijaniu innych fragmentów skóry. W konsekwencji pewne części otrzymują podwójne, a nawet potrójne dawki promieniowania, podczas gdy inne nie zostają w ogóle poddane działaniu lasera. Ręczne sterowanie głowicą urządzenia okazuje się w związku z tym metodą nieprecyzyjną, ponieważ operator nie otrzymuje żadnych wskaźników, czy dany obszar skóry otrzymał dawkę promieniowania, czy też nie. W związku z tym naukowcy ze śląskich uczelni zaproponowali rozwiązanie, które pozwoli zminimalizować te ograniczenia.

Opatentowane rozwiązanie polega na skonstruowaniu specjalnej głowicy laserowej wyposażonej w urządzenie monitorujące w postaci kamery. Dzięki temu możliwe staną się nie tylko śledzenie i weryfikacja naświetlanych obszarów skóry, lecz także sterowanie wyzwalaniem kolejnych dawek promieniowania. Naukowcy opracowali system analizujący obszary skóry poddawanej zabiegowi i sterujący na tej podstawie działaniem lasera. Dodatkowo system ten może być wyposażony w moduł emitujący sygnał dźwiękowy i/lub świetlny, dzięki czemu operator otrzymuje informację, kiedy cały obszar zabiegowy został jednorodnie pokryty promieniowaniem laserowym.
 

System wspomagający wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów  z zakresu medycyny estetycznej. Na zdjęciu widać wiązkę laserową oraz kamerę śledzącą, a także optymalnie dopasowane impulsy lasera.

System wspomagający wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej może współpracować z dowolnym typem lasera
Oprac. dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński

Autorami wynalazku są pracownicy Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ: dr hab. inż. Robert Koprowski z Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych oraz dyrektor Instytutu Informatyki prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel, a także dr hab. n. farm. Sławomir Wilczyński ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.