facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa pt. „Polska Nauka w 20-leciu międzywojennym"

Stefan Bryła – twórca pierwszego mostu spawanego oraz Ludwik Hirszfeld – autor przyjętych na całym świecie oznaczeń grup krwi (0, A, B i AB)
Stefan Bryła – twórca pierwszego mostu spawanego oraz Ludwik Hirszfeld – autor przyjętych na całym świecie oznaczeń grup krwi (0, A, B i AB)

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.