facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium nt. przyszłości miast i gmin w Unii Europejskiej

...czyli nowego narzędzia umożliwiającego realizację strategii terytorialnych
...czyli nowego narzędzia umożliwiającego realizację strategii terytorialnych

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.