facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CLVIII promocja doktorska

Prezydium uroczystości promocyjnej: prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Andrzej Noras oraz prof. dr hab. Michał Daszykowski...
Prezydium uroczystości promocyjnej: prorektorzy Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Andrzej Noras oraz prof. dr hab. Michał Daszykowski...

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.