facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

51. inauguracja roku akademickiego

...była imatrykulacja studentów oraz złożenie ślubowania przez doktorantów
...była imatrykulacja studentów oraz złożenie ślubowania przez doktorantów

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.