facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski w Parku Śląskim

Nowa ufundowana przez uczelnię ławka znajduje się przy alei gen. Jerzego Ziętka; umieszczono na niej tabliczkę z hasłem „Naturalnie Uniwersytet Śląski”
Nowa ufundowana przez uczelnię ławka znajduje się przy alei gen. Jerzego Ziętka; umieszczono na niej tabliczkę z hasłem „Naturalnie Uniwersytet Śląski”

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.