facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Nowe nurty w pomocy psychologicznej”

Dr Izabela Rajska-Kulik z Uniwersytetu Śląskiego omówiła możliwe zastosowania terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) w obszarze interwencji kryzysowej
Dr Izabela Rajska-Kulik z Uniwersytetu Śląskiego omówiła możliwe zastosowania terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) w obszarze interwencji kryzysowej

Foto: Magdalena Forenda

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.