facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prace nad strategią nauczania i promocji języka polskiego w świecie

Przybyłych na spotkanie ekspertów powitali prof. dr hab. Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego (który na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest koordynatorem projektu)  oraz przewodniczący Komisji prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Rada Języka Polskiego)
Przybyłych na spotkanie ekspertów powitali prof. dr hab. Jolanta Tambor z Uniwersytetu Śląskiego (który na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest koordynatorem projektu) oraz przewodniczący Komisji prof. dr hab. Władysław T. Miodunka (Uniwersytet Jagielloński, Rada Języka Polskiego)

Foto: Sekcja Prasowa UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.