facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Seminarium „Innowacyjny dialog społeczny w Europie”

...zatytułowanym „Nowe Europejskie Stosunki Pracy (NEIRE): Oczekiwania pracodawców wobec ról, postaw i kompetencji przedstawicieli pracowników
działających jako partnerzy społecznych innowacji”
...zatytułowanym „Nowe Europejskie Stosunki Pracy (NEIRE): Oczekiwania pracodawców wobec ról, postaw i kompetencji przedstawicieli pracowników działających jako partnerzy społecznych innowacji”

Foto: Michał Brol

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.