facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prezentacja wyników badań w ramach projektu „RATIO-COAL”

Prof. zw. dr hab. Krystyna Kruszewska w wystąpieniu zatytułowanym „Wpływ własności fizyko-chemicznych, petrograficznych i mikrostrukturalnych węgli na jakość koksu” omówiła założenia, realizację i wyniki projektu
Prof. zw. dr hab. Krystyna Kruszewska w wystąpieniu zatytułowanym „Wpływ własności fizyko-chemicznych, petrograficznych i mikrostrukturalnych węgli na jakość koksu” omówiła założenia, realizację i wyniki projektu

Foto: Biuro Prasowe UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.