facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Święto Liczby Pi

Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Grażyna Chełkowska i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Grażyna Chełkowska i JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.