facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Briefing prasowy nt. nowego minerału – galuskinitu

W briefingu udział wzięli pracownicy Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii: prof. UŚ dr hab. Evgeny Galuskin, dr hab. Irina Galuskina i prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
W briefingu udział wzięli pracownicy Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii: prof. UŚ dr hab. Evgeny Galuskin, dr hab. Irina Galuskina i prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.