facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

43. urodziny Uniwersytetu Śląskiego

Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz dr Helena Hrapkiewicz
Prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik oraz dr Helena Hrapkiewicz

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.