facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z prof. dr. hab. Witoldem Jurkiem

Prof. dr hab. Witold Jurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prof. dr hab. Witold Jurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.