facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

O PROMOCJI ASPIRANTÓW

Naukowe Koło Integracji Europejskiej zaprasza w czwartek 17 stycznia na szósty z cyklu Eurowykładów. Spotkanie poświęcone będzie tym razem kwestii Promocji krajów aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej, a wykład wygłosi dr Marek Mazur z Zakładu Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Połączone z dyskusją spotkanie rozpocznie się o godz. 14.20 w "starej auli" na pierwszym piętrze Wydziału Nauk Społecznych UŚ, przy ul. Bankowej 11.

ZAGROŻENIA DEMOKRACJI WEDŁUG SZTUMSKIEGO

Katowicki oddział Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty prof. dr. hab. Janusza Sztumskiego, kierownika Zakładu Polityki Społecznej i Metodologii Badań Społecznych, na temat Współczesnych zagrożeń demokracji. Spotkanie odbędzie się we wtorek 8 stycznia w budynku Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bankowej 11 (sala nr 212). Początek o godz. 12.30.

DOŚWIADCZALNE BADANIE WODORU - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Marian Grynberg (Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego) wygłosi wykład pt.: Doświadczalne badania analogonu atomu wodoru i ujemnego jonu wodoru w strukturach półprzewodnikowych. Konwersatorium odbędzie się 9 stycznia (środa) o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Przerwy w pracy systemów komputerowych CTO

Wskutek potrzeby wykonania planowej konserwacji serwerów oraz rozbudowy sprzętu i unowocześnienia oprogramowania systemowego, w dniu 5 stycznia br. (sobota) pomiędzy godzinami 9:00 a 17:00 wystąpią przerwy w pracy serwerów sieciowych CTO: uranos i zeus. W związku z tym, w tym okresie nie będą dostępne niektóre usługi sieciowe CTO, m.in. obsługa poczty elektronicznej użytkowników oraz ich serwisy WWW. Nieczynny też będzie serwis WWW uczelni.

FESTIWAL TWÓRCZOŚCI STUDENCKIEJ

W dniach 7-10 marca odbędzie się w klubie studenckim Akademii Ekonomicznej Arkada ósma już edycja katowickiego Festiwalu Twórczości Studenckiej. Do wzięcia w nim udziału organizatorzy zachęcają nie tylko wokalistów i zespoły muzyczne, ale również amatorów sztuk plastycznych, zapalonych fotografów i miłośników teatru. Karty zgłoszeniowe otrzymać można w siedzibie klubu w Katowicach przy ul. Bogucickiej 14a (Akademia Ekonomiczna, budynek F) lub na stronie internetowej: www.aarkada.republika.pl. Zgłoszenia należy przysyłać do 15 lutego.

MAGISTERIUM Z SOSNOWCA

logo Sosnowca Z okazji 100. rocznicy nadania praw miejskich, władze miasta Sosnowca ogłosiły konkurs prac magisterskich, których tematem będą zagadnienia dotyczące historii i teraźniejszości miasta w szerokim aspekcie spraw społecznych, gospodarczych, kultury, nauki, środowiska naturalnego itp. Konkursem objęte zostaną prace zakończone w roku akademickim 2002/2003.

WIGILIA W "KATOWICACH"

logo SZPiT UŚ Katowice Na piątkowy wieczór 21 grudnia zaplanowano wigilijne spotkanie w Studenckim Zespole Pieśni i Tańca "Katowice". Do wspólnego stołu zasiądą członkowie Zespołu, a także jego wychowankowie i przyjaciele. Spotkanie rozpocznie sie o godz. 18.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12, a wśród zaproszonych gości nie zabraknie władz Uniwersytetu Śląskiego. Długo w noc wybrzmiewać będą zapewne tradycyjne polskie kolędy w wykonaniu tej najbardziej rozśpiewanej i roztańczonej agendy kulturalnej naszej uczelni.

NOMINACJE W PAŁACU PREZYDENCKIM

W środę 19 grudnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wręczył nominacje profesorskie 67. nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Uroczystość odbyła się w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Wśród wyróżnionych znalazł się także prof. dr hab. Tadeusz Rachwał - Kierownik Zakładu Kultury i Literatury Brytyjskiej Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej UŚ - któremu serdecznie gratulujemy tytułu.

KULTURA NA CELOWNIKU

okładka czasopisma Wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego krąży pierwszy numer nowego czasopisma kulturalnego "ARTyleria". Zespół redaktorski, złożony głównie ze studentów Wydziału Filologicznego, podkreśla otwartą formułę wydawnictwa, zbierającego wiele tekstów różnych autorów, nie narzucającego z góry żadnego profilu czy tematyki. Zawartość numeru podzielona została na poszczególne działy: poezja/proza, krytyka, muzyka, teatr, socjologia (ludzie, ludzie). "ARTyleria" istnieje również w sieci jako integralną część vortalu internetowego www.humanista.pl, którego autorzy stawiają sobie na celu gromadzenie wiedzy, informacji i tekstów z zakresu szeroko pojętej humanistyki, skupiając w jednym miejscu wszystkich aktywnych humanistów - internautów.

METAMORFOZY DLA STUDENTÓW

logo Z początkiem 2002 roku rozpoczyna się cykl warsztatów dla studentów poświęcony preorientacji zawodowej z serii: METAMORFOZY, który poprowadzą konsultanci Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego. W ramach cyklu już na 15 stycznia (wtorek) zaplanowano szkolenie pt. Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, czyli oko w oko z pracodawcą. Warsztat odbędzie się w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w godzinach 9.30-14.30.

GOŚCIE Z WALII NA ŚLĄSKU

Dzisiaj i jutro gości na Śląsku kilkuosobowa delegacja walijska, której przewodniczy Rhodri Morgan - Pierwszy Minister Zgromadzenia Narodowego Walii. Wizyta ma charakter informacyjny: jej członkowie spotkają się między innymi z przedstawicielami instytucji regionalnych, zarządu miasta i województwa, Prezydium Sejmiku Województwa oraz Komisji Współpracy Międzynarodowej i Komisji Planowania Rozwoju.

ŻYCZENIA I PLANY REKTORÓW

Ostatnie w tym roku posiedzenie Regionalnej Konferencji Rektorów, które odbędzie się we wtorek 18 grudnia (początek o godzinie 11.00) w Rektoracie Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, będzie miało charakter podsumowujący efekty całorocznej działalności.

KONKURS O NAGRODĘ SIEMENSA

Politechnika Warszawska i firma Siemens zapraszają chętnych do wzięcia udziału w siódmej edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa 2001, który jest formą promowania osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez instytucje akademickie i badawcze w Polsce. Beneficjentami Nagrody Siemensa (w wysokości 70 000 PLN) mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań, dającymi się zastosować w przemyśle, jak też doktorzy i doktorzy habilitowani - autorzy wybitnych rozpraw, obronionych w ciągu ostatnich 3 lat.

WYRÓŻNIENIE DLA JERZEGO SPERKI

dyplom Porozumienie Wydawców Książki Historycznej przyznało dr. Jerzemu Sperce (Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Historii UŚ) wyróżnienie w kategorii monografii naukowych za książkę: Szafrańcowie Herbu Stary Koń. Z dziejów awansu i kariery w późnośredniowiecznej Polsce, wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mongolia [z] daleka i bliska

Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" - Studenckie Koło Naukowe serdecznie zaprasza na pierwszy z cyklu wieczorów tematycznych, który odbędzie się w czwartek, 20 grudnia 2001 o godzinie 17.00. Tematem najbliższego wieczoru jest "Mongolia [z] daleka i bliska".

ŚLĄSKI OSKAR 2001 DLA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO!

śląski Oskar Dzisiaj, tj. 14 grudnia Uniwersytet Śląski otrzymał Nagrodę Godła Promocyjnego "Śląski Oskar 2001". Nagrodę za wkład Uniwersytetu Śląskiego w rozwój edukacji, nauki i sztuki na Śląsku, a także za kształtowanie nowego wizerunku naszego Regionu, odebrał JM Rektor Prof. dr hab. Tadeusz Sławek. "Śląskie Oskary" zostały wręczone po raz pierwszy z inicjatywy redakcji "Gońca Górnośląskiego", który obchodzi 45-lecie. Kapituła nagrody "Śląski Oskar 2001" wyłoniła laureatów spośród kilkuset propozycji zgłoszonych do redakcji "Gońca Górnośląskiego". Kapituła nagrody "Śląski Oskar" pragnie poprzez nagrodę kreować wizerunek Śląska i śląskości nie tylko w skali kraju, lecz również we wspólnej Europie. Nagroda ma mobilizować instytucje, wzmóc zainteresowanie Śląskiem i tym wszystkim, co się tu i teraz dzieje. Twórcą i wykonawcą rzeźby Godła Promocyjnego Śląski Oskar jest znana śląska rzeźbiarka Lidia Sztwiertnia.

PRZYJACIELE ŚLĄSKA

Górnośląskie Towarzystwo Literackie w Katowicach oraz redakcja miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk" http://www.miesiecznik.silesia.top.pl są inicjatorami i organizatorami dorocznej uroczystości przyznania tytułów: "Przyjaciel Śląska" wybitnym osobistościom kultury i nauki. Jednym z wyróżnionych jest w tym roku prof. dr hab. Marek S. Szczepański - Dyrektor Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ.

Nowe progi dochodowe dla kredytów studenckich

Pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu w roku akademickim 2001/2002 będą mieć studenci, którzy wykażą, że miesięczny dochód na jedną osobę w ich rodzinie wynosi nie więcej niż 850 zł - podało Biuro Informacji MENiS.

PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM I KOMUNIKACJĄ SPOŁECZNĄ

W dniach 14-16 grudnia w Ustroniu odbędą się: ogólnopolska konferencja i warsztaty szkoleniowe zatytułowane: Profesjonalne zarządzanie wizerunkiem i komunikacją społeczną, jednym ze współorganizatorów spotkania jest Uniwersytet Śląski w Katowicach (BPiK oraz Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego). Konferencja i warsztaty kierowane są głównie do organizacji studenckich i młodzieżowych organizacji pozarządowych.

W KONTEKŚCIE INTEGRACJI

Naukowe Koło Integracji Europejskiej zaprasza w czwartek 13 grudnia na piąty z cyklu Eurowykładów. Spotkanie poświęcone będzie tym razem kwestii: Polska i kraje środka a Europa w kontekście integracji, a wykład wygłosi prof. dr hab. Wojciech Kaute z Zakładu Historii Myśli Społecznej i Politycznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ. Połączone z dyskusją spotkanie rozpocznie się o godz. 11.15 w "starej auli" na pierwszym piętrze Wydziału Nauk Społecznych UŚ, przy ul. Bankowej 11. Gość grudniowego spotkania NKIE udzielił kilka miesięcy temu obszernego wywiadu Gazecie Uniwersyteckiej.

SPOTKANIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI BIUR KARIER

Tradycyjnie raz do roku organizowana jest w Krakowie Konferencja Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Motywem przewodnim części szkoleniowej konferencji jest Zmiana: wykłady i warsztaty będą dotyczyć zarządzania zmianą oraz funkcjonowania w zmieniających się warunkach na rynku pracy. Zorganizowane już po raz piąty dwudniowe spotkanie (13-14 grudnia) stanowi dla przedstawicieli Biura Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego okazję do zawarcia nowych znajomości oraz wymiany doświadczeń zawodowych.

ZASŁUŻENI DLA OBRONNOŚCI KRAJU

Narodowe Święto Niepodległości stało się okazją do uhonorowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego wyróżnieniami za wybitne zasługi i zaangażowanie oraz udzielanie wszelkiej pomocy w realizacji zdań obronnych stojących przed Uczelnią. Spotkanie z szefostwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach nastąpi w czwartek 20 grudnia o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 (tuż przed spotkaniem wigilijnym dla pracowników administracji UŚ).

WIGILIA DLA EMERYTOWANYCH PRACOWNIKÓW UŚ

Zgodnie z wieloletnią tradycją Dział Spraw Socjalnych zaprasza emerytowanych pracowników dydaktycznych, administracji i obsługi Uniwersytetu Śląskiego do wzięcia udziału w spotkaniach wigilijnych, które odbywać się będą w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu przy ul. Bankowej 12).

WIECZÓR WIGILIJNY W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Tadeusz Sławek zaprasza pracowników Uczelni na Wieczór Wigilijny, który odbędzie się we wtorek 18 grudnia w auli im. Kazimierza Lepszego (budynek Rektoratu przy ul. Bankowej 12). Na program muzyczny Wieczoru złoży się koncert kolęd, początek o godz. 17.00.

KATOWICE ZNOWU WE FRANCJI

logo SZPiT UŚ Katowice Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice" przygotowuje się do kolejnego artystycznego tournee. Na specjalne zaproszenie Jeana Roche (nadzorującego i koordynującego z urzędu najważniejsze festiwale folklorystyczne odbywające się we Francji) tańcząca i śpiewająca agenda Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie w znanej festiwalowej miejscowości Gannat.

NAGROBEK CIOTKI CILI W BIBLIOTECE ŚLĄSKIEJ

okładka książki W czwartek 13 grudnia odbędzie się w Bibliotece Śląskiej promocja książki Stefana Szymutki Nagrobek ciotki Cili. Książka została nominowana przez uczestników Klubu Dobrej Książki do tytułu książki roku 2001. Nominację zgłosił prof. dr hab. Przemysław Czapliński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.00.

CO TO JEST EKONOFIZYKA? - KONWERSATORIUM PTF

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym prof. dr hab. Maciej Nowak (Instytut Fizyki, Wydział Fizyki i Matematyki, Uniwersytet Jagielloński) wygłosi wykład pt.: Co to jest ekonofizyka? Konwersatorium odbędzie się 12 grudnia (środa) o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej III (Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Studenci przeciwko obniżeniu ulg na przejazdy

Jak podało radio RMF FM, w odpowiedzi na propozycję rządu obniżenia ulgi na przejazdy PKS i PKP, studenci już nie tylko głośno o tym mówią, ale też zamierzają wyjść na ulice. Rząd zamierza zmniejszyć ulgę z 50 do 37 procent.

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

nadchodzi Święty Mikołaj Na spotkanie ze Świętym Mikołajem zaprasza dzieci pracowników i rencistów Uniwersytetu Śląskiego Dział Spraw Socjalnych. W niedzielę 9 grudnia o godzinie 10.00 i 14.00 rozpoczną się w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ, ul. Bankowa 12) dwie dwugodzinne tury zabawy pod kierunkiem aktorskiej pary z Gliwickiego Teatru Muzycznego: Przemysława i Magdaleny Łamaczów. Dzieci będę mogły podziwiać występy pantomimiczne, teatralne i taneczne oraz wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami, zadbano także o przygotowanie poczęstunku w barze Kubuś. Zabawa potrawa do przyjazdu Świętego Mikołaja, który wszystkim dzieciom (nawet tym nie bardzo grzecznym) rozda prezenty.

SPOTKANIE Z SOCRATESEM

Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice oraz Biuro Programów Europejskich są organizatorami spotkania informacyjnego na temat programu edukacyjnego SOCRATES, które odbędzie się we wtorek 11 grudnia na Wydziale Nauk Społecznych UŚ przy ul. Bankowej 11 (aula im. Kazimierza Popiołka), początek o godz. 11.00. W spotkaniu wziąć może udział każdy student i nauczyciel akademicki zainteresowany ofertą Programu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.