facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

JUTRO FILMU 2002

Stowarzyszenie PRO VARSOVIA jest organizatorem VI Ogólnopolskiego III Międzynarodowego Przeglądu Młodzieżowych Filmów Amatorskich JUTRO FILMU 2002, który odbędzie się w Warszawie w dniach 19-21 kwietnia. Profesjonalne jury oceniać będzie nadesłane prace w trzech kategoriach: fabuła, dokument i "inne".

SZKOŁA SPELEOLOGICZNA: CIESZYN-MORAWSKI KRAS

Kultywując tradycję corocznych interdyscyplinarnych i międzynarodowych spotkań podczas Szkół Speleologicznych, pracownicy Katedry Geomorfologii i Pracowni Badań i Dokumentacji Środowiska Krasowego Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego zapraszają ekspertów, młodych adeptów nauki oraz studentów do udziału w kolejnej edycji spotkań. XXI Szkoła Speleologiczna - objęta Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Tadeusza Sławka - odbędzie się w dniach 7-13 lutego w Centrum Konferencyjnym Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz na terenie CHKO Morawskiego Krasu w Czechach.

MISTRZOSTWA UNIWERSYTETU W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

logo AZS-u Wszystkich amatorów białego szaleństwa zapraszamy na Mistrzostwa Uniwersytetu Śląskiego w narciarstwie alpejskim dla studentów i pracowników, które odbędą się w Wiśle na Stożku w czwartek 7 marca. Organizatorami imprezy są: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ, Samorząd Studencki, NSZZ Solidarność oraz Akademicki Związek Sportowy.

UŁATWIENIA W KOMUNIKACJI TELEFONICZNEJ

Od początku roku zmieniły się zasady funkcjonowania uniwersyteckiej centrali telefonicznej (dotyczy abonentów budynków w Katowicach przy ul. Bankowej 8, 9, 11, 12, 12b i 14, Szkolnej 7 i 9, oraz przy Uniwersyteckiej 4). Od początku stycznia centrala obsługuje dodatkowy prefiks (o numerze 359), dzięki któremu można uzyskać bezpośrednie połączenie z numerem wewnętrznym.

O RZUCENIU PALENIA INACZEJ

okładka książki Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się właśnie książka: O rzuceniu palenia inaczej. Podręcznik dla osób, które pragną rzucić palenie, i dla tych, które chcą im w tym pomóc. Autorką publikacji jest dr Jolanta Życińska - pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, która w swoich pracach badawczych, poprzez poszukiwanie czynników psychologicznych, dąży do "rozwikłania tajemnicy zdrowia". Ostatnich kilka lat poświęciła szeroko rozumianej promocji zdrowia. Przeprowadziła program dla osób pragnących odzwyczaić się od palenia na terenie śląskich przedsiębiorstw, który był finansowany przez Komitet Badań Naukowych.

KATOWICE NA SYCYLII

logo Od 57 lat odbywa się w pierwszej połowie lutego w Agrigento na Sycylii Sangra del Mandorlo in Fiore - Święto Kwitnących Migadłowców - w ramach którego ma miejsce również Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny. W tym roku wśród zaproszonych gości znalazł się także Studencki Zespół Pieśni i Tańca "Katowice", istniejący i działający przy Uniwersytecie Śląskim od ponad 30 lat.

STUDENT W OBIEKTYWIE

logo Parlamentu Studentów RP Parlament Studentów RP jest organizatorem konkursu fotograficznego: STUDENT XXI wieku w obiektywie, otwartego dla słuchaczy studiów licencjackich, magisterskich, oraz doktoranckich polskich uczelni, bez względu na wydział i kierunek studiów. Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego, a ogłoszenie wyników nastąpi 15 marca. Dla najlepszych przewidziano cenne nagrody!

POWALCZ O DOTACJĘ

Członków samorządu oraz studenckich kół naukowych, artystycznych i sportowych zachęcamy do ubiegania się o dofinansowanie swoich najważniejszych przedsięwzięć przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Zgodnie z deklaracją resortu, preferowane będą festiwale i przeglądy studenckiej twórczości artystycznej, udział uczelnianych zespołów artystycznych w festiwalach oraz sesje, konferencje, seminaria i sympozja. Wskazane przy tym, by były to imprezy cykliczne o ponaduczelnianym zasięgu, niestety nie będą dotowane wyjazdy zagraniczne.

Z DZIEJÓW X MUZY NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Wydawnictwo RABID, Śląskie Towarzystwo Filmowe oraz Instytucja Filmowa Silesia Film zapraszają na promocję książki: Odkrywanie prowincji. Z dziejów X muzy na Górnym Śląsku powstałej pod redakcją prof. dr. hab. Andrzeja Gwoździa - Kierownika Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 stycznia w restauracji Zorza (przy ul. Matejki 3 w Katowicach), początek o godz. 17.00.

IDŹ NA STUDIA!

Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego, działając pod egidą Parlamentu Studentów RP, zainicjował akcję informacyjną: Idź na studia! skierowaną do uczniów klas maturalnych szkół średnich. Delegacja studentów Uniwersytetu Śląskiego złożona z reprezentantów wszystkich jego wydziałów spotyka się w szkołach z maturzystami aby zaprezentować ofertę edukacyjną naszej uczelni i zasady rekrutacji na studia, ale również aby udzielić odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, bazując na wiedzy wyniesionej z własnej praktyki studenckiej.

TRZECIE PODEJŚCIE DO WYBORU ELEKTORÓW

W piątek 1 lutego o godz. 12.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ (przy ul. Bankowej 12 w Katowicach) po raz trzeci odbędzie się zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi ze wszystkich wydziałów w Katowicach oraz SPNJO, SWFiS, Alliance Francaise, SINJA, SJiKP, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, MSNP, Szkoły Zarządzania UŚ, ŚMSH, MISH oraz z Ośrodków Dydaktycznych w Jastrzębiu i Rybniku.

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ ZE SZWEDZKIEJ PERSPEKTYWY

logo Uniwersytetu W Uniwersytecie Śląskim gości dziś dr Paula Lindroos z Uniwersytetu w Uppsali, odpowiedzialna za problematykę nauczania na odległość w tej uczelni. O godzinie 10.00 rozpoczęło się w sali nr 29 (w budynku Rektoratu UŚ) spotkanie robocze, będące okazją do wymiany doświadczeń oraz praktycznych rad i wskazówek dotyczących wprowadzenia i koordynacji projektu nauczania na odległość w Uniwersytecie Śląskim. Dr Paula Lindroos piastuje także funkcję zastępcy dyrektora Programu Uniwersytetu Bałtyckiego (koordynowanego przez Uniwersytet w Uppsali).

NAGRODA DLA CSCŚ

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska W poniedziałek 28 stycznia Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego otrzymało nagrodę za wybitne, wieloletnie osiągnięcia w edukacji ekologicznej. Nagrodę w wysokości 50 000 zł na dalsze przedsięwzięcia w ochronie środowiska przyznał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ROCZNICA ŚMIERCI JOSIFA BRODSKIEGO

Josif Brodski Wczoraj minęła szósta rocznica śmierci Josifa Brodskiego - poety i prozaika, filozofa słowa i mowy, przyjaciela Polski i Polaków, obrońcy wolności jednostki i jej etycznej wytrwałości, laureata Nagrody Nobla (1987), a także doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego (1993).

PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ

logo Szkoły Zarządzania Prof. Barbara Kożusznik - Dyrektor Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego - została zaproszona przez Marszałka Województwa Śląskiego Jana Olbrychta do wzięcia udziału w pracach kapituły konkursu: Planowanie kariery zawodowej w warunkach zmian na rynku pracy Województwa Śląskiego, zorganizowanego z inicjatywy władz samorządowych, a skierowanego do studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych regionu.

DAR DLA FIZYKA

W imieniu ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Franka Elbe, przekazany zostanie prof. dr. hab. Karolowi Kołodziejowi dar Fundacji im. Aleksandra von Humboldta w postaci sprzętu do badań. W Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (ul. Uniwersytecka 4, Katowice) gościł będzie w środę 30 stycznia o godz. 11.30 referent ds. badań naukowych ambasady, dr Konrad Buschbeck, który w ramach kolokwium naukowego dokona oficjalnego przekazania daru.

OSTATNIA SZANSA NA METAMORFOZY W STYCZNIU!

W środę 30 stycznia o godzinie 9.30 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów Biura Promocji i Karier: Metamorfozy. Poprzednia edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem studentów i nie wszystkim chętnym osobom udało się wziąc w nich udział. Postanowiliśmy zatem powtórzyć tematykę "Symulacji rozmowy kwalifikacyjnej". Gorąco zapraszamy!

Prywatka z robakiem

Ostrzegamy użytkowników poczty elektronicznej: list z tematem "new photos from my party!", który zawiera załącznik o nazwie "www.myparty.yahoo.com", to robak, który przeszukuje książkę adresową systemu Windows oraz pliki folderów programu Microsoft Outlook Express (pliki *.dbx), poszukując w nich adresów email, na które następnie się wysyła. Mimo, że robak nie jest groźny, warto nie pozwolić mu na takie igraszki, używając programów antywirusowych.

PIENIĄDZE DLA BIBLIOTEKI

26 stycznia w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbył się kolejny bal charytatywny na rzecz budowy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Na balu bawiło się blisko 200 osób - przedstawicieli świata biznesu, nauki i kultury, a także władz samorządowych województwa oraz poszczególnych gmin. Gośćmi balu byli m. in.: prof. dr hab. Irena Lipowicz - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii, Jan Olbrycht - Marszałek Województwa Śląskiego oraz senatorowie - dr Krystyna Doktorowicz (Dziekan Wydziału Radia i Telewizji UŚ) i Adam Graczyński. Zabawa trwała do czwartej nad ranem.

JUBILEUSZ ŚLĄSKIEJ MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY HANDLOWEJ

W sobotę 26 stycznia swój jubileusz obchodzić będzie Śląska Międzynarodowa Szkoła Handlowa od 10 lat kształcąca wedle najlepszych zachodnich wzorców niewielką i wąsko wyselekcjonowaną grupę studentów na kierunku zarządzanie i marketing. Szkoła prowadzi również równolegle podyplomowe studia Master (francuska wersje MBA) na kierunku inżynieria finansowa i bankowość. Wyjątkowość tej uczelni polega przede wszystkim na tym, że stworzona została przez cztery inne ośrodki: Akademię Ekonomiczną w Katowicach, Uniwersytet Śląski, École Supérieure de Commerce de Toulouse (Francja) oraz Strathclyde Univerity in Glasgow (Wielka Brytania).

DYSCYPLINA MUSI BYĆ

Nowego przewodniczącego wybrała 25 stycznia Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów UŚ. Został nim p. dr hab. Czesław Martysz z Katedry Prawa Administracyjnego. Zastąpił on p. prof. dr. hab. Ryszarda Mikosza, łączącego pracę w uczelni z obowiązkami sędziego i prezesa ośrodka Naczelnego Sądu Administracyjnego.

PRACE ADAPTACYJNE W RYBNIKU

Uroczystość inaugurująca prace adaptacyjne budynku dydaktycznego Akademii Ekonomicznej w Zespole Szkół Wyższych w Rybniku przy ul. Rudzkiej rozpocznie się dzisiaj (piątek 25 stycznia) o godzinie 11.00.

BAL DLA PRZYJACIÓŁ

logo Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego Uroczysty bal na rzecz budowy Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się w sobotę 26 stycznia w Gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25 (rozpoczęcie o godz. 20.00). Zaszczytną funkcję gospodarzy balu sprawować będą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeusz Sławek oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego prof. Maksymilian Pazdan. Organizatorami balu są: Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytucja Kultury "Estrada Śląska", a oprawę artystyczną i muzyczną zapewni Teatr Rozrywki w Chorzowie.

DRUGA PRÓBA WYBORU ELEKTORÓW

We wtorek 29 stycznia o godz. 13.30 w auli im. Kazimierza Lepszego (w budynku Rektoratu w Katowicach, przy ul. Bankowej 12) odbędzie się drugie zebranie wyborcze poświęcone wyborowi elektorów do uczelnianego kolegium elektorów, w grupie pracowników nie będących nauczycielami akademickimi ze wszystkich wydziałów w Katowicach oraz SPNJO, SWFiS, Alliance Francaise, SINJA, SJiKP, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, MSNP, Szkoły Zarządzania UŚ, ŚMSH, MISH i Ośrodków Dydaktycznych w Jastrzębiu i Rybniku.

NA STUDIA I KURSY DO NIEMIEC I CZECH

logo GFPS Stypendia naukowe (półroczne) i językowe (na kursy w sierpniu i we wrześniu) w Niemczech i Czechach oferuje zainteresowanym Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Naukowo-Kulturalne (GFPS), działające między innymi w porozumieniu z Niemiecko-Czeskim Funduszem Przyszłości, Fundacją Roberta Boscha oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ostateczny termin składania podań upływa 31 marca. Więcej informacji o działalności i ofercie GFPS znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

BIOGRAMOWE PODEJŚCIE DO ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI

W Szkole Głównej Handlowej odbyło się 17 stycznia seminarium informacyjne Podejście biogramowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim zorganizowane poprzez Ośrodek Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH. Spotkanie miało na celu przedstawienie wyników badań przeprowadzonych wśród absolwentów szkół wyższych, a dotyczących analizy ścieżek edukacyjnych i zawodowych wśród tych absolwentów. W przeprowadzaniu badań pomagało również Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego, więcej informacji na temat seminarium znajduje się na jego stronie internetowej.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA WIOSNĘ I LATO

logo Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego English Language Centre (UCET in Association with the British Council) zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniach: 28, 30 i 31 stycznia do swej siedziby na pierwszym piętrze budynku Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach (przy placu Sejmu Śląskiego 1) na zapisy i egzaminy kwalifikujące na kursy języka angielskiego w drugim semestrze bieżącego roku akademickiego. Dla pracowników i doktorantów UŚ przewidziano 50 % zniżki! Więcej informacji na stronie Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego

ŚLĄSKIE STYPENDIA

Studentom zainteresowanym pomocą finansową ze strony Śląskiego Funduszu Stypendialnego przypominamy o ostatecznym terminie złożenia stosownych wniosków (wraz z zaświadczeniem o wysokości średniej ocen za ostatni okres zaliczeniowy oraz zaświadczeniami o wysokości dochodów w rodzinie studenta), który upływa 15 lutego.

SŁOWACYŚCI I SŁOWACY

W piątek 18 stycznia gościła w Uniwersytecie Śląskim delegacja słowacka, na czele z Przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Józefem Migašem. Godzinne prawie spotkanie gości z JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. Tadeuszem Sławkiem i przedstawicielami Instytutu Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego odbyło się w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu UŚ.

POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

O godzinie 14.00 rozpocznie się dzisiaj (wtorek 22 stycznia) posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. Obrady odbywać się będą tradycyjnie w auli im. Kazimierza Lepszego (Rektorat UŚ przy ul. Bankowej 12 w Katowicach).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.