facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

UŚ na Targach Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo 2018

logo Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo 2018

20 i 21 kwietnia 2018 roku w Centrum Targowo-Konferencyjnym Exposilesia w Sosnowcu odbywać się będzie premierowa edycja Targów Rehabilitacji i Sprzętu Rehabilitacyjnego REHexpo 2018, których celem jest wymiana wiedzy i doświadczenia przedstawicieli środowisk medycznych oraz naukowych związanych m.in. z rehabilitacją i fizjoterapią, ortopedią, opieką zdrowotną. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Uniwersytet Śląski przystąpił do Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości

Podpisanie protokołu o utworzeniu Międzynarodowego Inkubatora Przedsiębiorczości

Od 3 do 7 kwietnia 2018 roku delegacja Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uczestniczyła w „Międzynarodowym Forum Przedsiębiorczości” odbywającym się w Sierre (Szwajcaria) oraz w Saint-Étienne (miasto partnerskie Katowic we Francji). Forum poświęcone szeroko pojętej przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej oraz startupom było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń delegacji reprezentujących pięć miast: Monastyr (Tunezja), Tamatave (Madagaskar), Saint-Étienne (Francja), Sierre (Szwajcaria) oraz Katowice (Polska).

Wykład prof. Franciszka Gruczy pt. „O glotto- i kulturologii antropocentrycznej”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Instytut Filologii Germańskiej organizuje wykład prof. zw. dr. hab. Franciszka Gruczy pt. „O glotto- i kulturologii antropocentrycznej”, który rozpocznie się 12 kwietnia 2018  r. o godz. 9.45 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (sala nr 1.22).

Problemy kryzysu III wieku w dziejach Cesarstwa Rzymskiego

Moneta rzymska

Tak zwany kryzys III wieku w dziejach Cesarstwa Rzymskiego przejawiał się m.in. upadkiem autorytetu władzy. Historycy szacują, że między 235 a 284 roku n.e. mogło panować nawet około 90 cesarzy, którzy najczęściej tracili życie w wyniku spisków bądź na polu walki. Zgodnie z tradycją najkrócej, bo tylko trzy dni, władzę sprawował Mariusz, najdłużej zaś Galien, który zasiadał na tronie cesarskim 15 lat. Byli przywódcy wybitni i mierni, a połączyły ich wyjątkowo trudne czasy.

Projekt pt. „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych…”

logo Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Projekt badawczy pt.  „Dobre praktyki dla wzmacniania bioróżnorodności i aktywnej ochrony muraw galmanowych rejonu śląsko-krakowskiego – BioGalmany” uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Zadanie 2.4.1a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych) na łączną kwotę prawie 2,5 mln zł. Będzie realizowany od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r. we współpracy Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ z JST.

Senat RP w hołdzie Zofii Kossak. Konferencja naukowa w 50. rocznicę śmierci

Zdjęcie: długopis w dłoni

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu we współpracy z częstochowską Akademią im. Jana Długosza organizuje konferencję naukową, której celem jest przedstawienie spuścizny Zofii Kossak oraz upowszechnienie wiedzy o jej twórczości. Spotkanie rozpocznie się 24 kwietnia 2018 roku w gmachu Senatu RP, w drugim dniu obrad uczestników gościć będzie Akademia im. Jana Długosza. Wydarzenie poprzedzi otwarcie wystawy poświęconej pisarce i działaczce społecznej, którą przygotowało muzeum Zofii Kossak w Górkach Wielkich oraz fundacja jej imienia.

Cykl warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko”

Logo Szkoły Praktycznej Nauki Języków Obcych UŚ

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z firmą PwC Service Delivery Centre jest organizatorem programu certyfikowanych warsztatów pn. „Droga do kariery: języki obce i nie tylko” z zakresu efektywnej komunikacji oraz umiejętności rozwiązywania problemów w środowisku biznesowym.

Rektor Uniwersytetu Śląskiego wiceprzewodniczącym Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

Zdjęcie: prof. Andrzej Kowalczyk

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk obejmie funkcję zastępcy przewodniczącego Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”. Wyboru dokonało prezydium Rady Związku podczas posiedzenia, które odbyło się 6 kwietnia 2018 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Uniwersytet Śląski uzyskał dofinansowanie w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni

Zdjęcie: rektorat Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski jest jednym z beneficjentów konkursu Zintegrowane Programy Uczelni ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – instytucję pośredniczącą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach programu, którego celem jest rozwijanie szkolnictwa wyższego w taki sposób, by jak najpełniej realizowało aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze, przeprowadzono trzy konkursy dedykowane poszczególnym grupom szkół wyższych.

III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”

logo konferencji

31 sierpnia i 1 września 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obywać się będzie III edycja międzynarodowej konferencji logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, która jest współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii.

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Liczba 19

W środę 11 kwietnia 2018 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach 19. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

II Dni Tranströmerowskie

logo Dni Tranströmerowskich

7 i 8 kwietnia 2018 roku w Katowicach i w Krakowie odbywać się będą II Dni Tranströmerowskie – swoisty festiwal łączący literaturę i muzykę, dedykowany pamięci Tomasa Tranströmera, szwedzkiego poety nagrodzonego w 2011 Literacką Nagrodą Nobla, doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego i niezależnie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zamysłem Dni Tranströmerowskich jest, by muzyka odgrywała równie ważną rolę, jak literatura.

Debata naukowa pn. „Autoetnografia i hegemonia języka”

Budynek Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

W środę 11 kwietnia 2018 roku o godz. 10.30 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62, s. 09) rozpocznie się panel dyskusyjny pt. „Autoetnografia i hegemonia języka” organizowany przez pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŚ. Uczestnicy spotkania rozmawiać będą nt. kodów językowych, roli języków mniejszościowych w kształtowaniu tożsamości człowieka oraz hegemonii języków narodowych. W debacie naukowej udział wezmą: prorektor UŚ ds.

III Zagłębiowskie Targi Akademickie

broszury promocyjne Uniwersytetu Śląskiego

W środę 11 kwietnia 2018 r. w godz. od 10.00 do 13.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 31 odbędą się III Zagłębiowskie Targi Akademickie. Podczas skierowanego głównie do uczniów klas maturalnych wydarzenia swoją ofertę edukacyjną przedstawią uczelnie oraz szkoły policealne z województwa śląskiego. Uniwersytet Śląski reprezentować będą pracownicy Działu Promocji, którzy udzielą uczestnikom targów wyczerpujących informacji o procesie rekrutacji, kierunkach studiów oraz kryteriach przyjęć na rok akademicki 2018/2019. 

Wpływ gatunków roślin na tworzenie się gleb w trakcie sukcesji pierwotnej

Odsłonięty kawałek skał

Gleba jest podstawowym elementem środowiska przyrodniczego. To naturalne siedlisko roślin i zwierząt jest ośrodkiem życia i spełnia wiele istotnych funkcji w ogólnym procesie życia na Ziemi. Zrozumienie i wyjaśnienie złożonych zjawisk leżących u podstaw powstawania gleby od wieków nurtowało naukowców, którzy badając ekologiczne i gleboznawcze aspekty sprzężenia zwrotnego między roślinnością i wierzchnią warstwą litosfery, starają się zapobiec degradacji i dewastacji pokrywy glebowej zarówno w wyniku działania czynników naturalnych, jak i antropogenicznych.

Wykład otwarty prof. dr Jiwone Lee

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

We wtorek 17 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 na Wydziale Filologicznym w Katowicach pl. Sejmu Śląskiego 1, sala 013) rozpocznie się spotkanie z prof. dr Jiwone Lee, która wygłosi wykład otwarty pt. „Dwie Koree: Południowa i Północna”. Prelekcja zostanie połączona z projekcją filmu dokumentalnego „Kim Ki Dok” (reż. Jolanta Krysowata, 2006) z koreańskimi napisami wykonanymi przez wykładowczynię.

Ks. prof. Jerzy Szymik honorowym obywatelem Pszowa

ks. prof. Jerzy Szymik

3 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie odbyła się uroczystość, podczas której ks. prof. Jerzy Szymik został uhonorowany tytułem honorowego obywatela Pszowa. Uchwała w tej sprawie podjęta została przez radnych miasta w listopadzie 2017 roku. Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które swoją działalnością odznaczyły się na rzecz miasta np. poprzez promowanie regionu. Nadany ks. Szymikowi laur ma być również uwieńczeniem jego wieloletniej pracy zawodowej oraz duszpasterskiej, jako dowód wdzięczności mieszkańców Pszowa. Wydarzenie zostało połączone z 65.

Hispanofonia 2018

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

12 kwietnia 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Hispanofonii – wydarzenia, które promuje język hiszpański w naszym regionie. Organizatorem spotkania jest Zakład Badań Iberyjskich i Latynoamerykańskich Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, a koordynatorem dr Sabina Deditius. Temat przewodni tegorocznej edycji Hispanofonii brzmi „Deporte en España y América Latina”.

Konferencja inaugurująca współpracę z Centrum Nauki Kopernik

Zdjęcie: teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski oraz Centrum Nauki Kopernik zapoczątkowały współpracę, która dotyczyć będzie realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach programu Klub Młodego Odkrywcy (KMO). Uczelnia została regionalnym partnerem programu.

Celem projektu jest zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów w proces uczenia się poprzez osobiste, wspólne doświadczanie nauki, a także rozbudzanie ciekawości świata i kształtowanie umiejętności ułatwiających jego zrozumienie. W ramach programu dotychczas powstało ponad 700 klubów wspierających rozwój kompetencji fizyczno-matematycznych, przyrodniczych i społeczno-obywatelskich u dzieci i młodzieży.

Konferencja pt. „Biopolityka męskości”

logo konferencji - grafika z fragmentem DNA

Od 19 do 21 września 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie, zorganizowana przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Wydziału Filologicznego UŚ, ogólnopolska konferencja naukową pt. „Biopolityka męskości”.

International Executive MBA w języku angielskim i polskim – nowość

Logo programu MBA

Program International Executive Master of Business Administration to nowość w ofercie kształcenia przygotowanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego i Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów. Program łączy wiedzę z zakresu zarządzania i finansów z rozwojem kompetencji miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich. Instytucją walidującą jest RSM Erasmus University – czołowa światowa szkoła biznesu.

Wyjątkową cechą programu jest możliwość zindywidualizowania procesu nauczania – słuchacze oprócz przedmiotów obowiązkowych realizują zajęcia w ramach wybranej ścieżki specjalistycznej, zgodnej z ich preferencjami i potrzebami edukacyjnymi.

Wykład prof. Claudii Polzin-Haumann z Uniwersytetu Kraju Saary

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

W piątek 6 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu, podczas finału VI Konkursu Realioznawczego o RFN i kraju związkowym Saarland, rozpocznie się, zorganizowany przez Instytut Filologii Germańskiej, wykład prof. dr Claudii Polzin-Haumann z Uniwersytetu Kraju Saary pt. „Universität des Saarlandes”. Jego tematem przewodnim będzie historia oraz działalność naukowa i dydaktyczna Uniwersytetu Kraju Saary z siedzibą w Saarbrücken. Zainteresowania badawcze prof.

Konferencja pt. „Śląsko godka – już język czy jeszcze gwara?”

fragment książki "Ślonska godka" z kadrami różnych miejsc na Śląsku

Mija 10 lat od konferencji „Śląsko godka – jeszcze gwara czy jednak już język?”, która odbyła się 10 czerwca 2008 roku w Sali Sejmu Śląskiego, gromadząc ponad 250 osób – ludzi o różnych poglądach, reprezentujących różnorodne instytucje i samych siebie, czyli tych, którzy badają mowę śląską, piszą po ślasku, propagują ślónsko godka, mówią po śląsku, kiere godajóm, kiere ściałyby godać, słowem – tych, którym istnienie, rozwój, dobra kondycja ślónskij godki leży na sercu.

Wyjazd studyjno-informacyjny do Uzbekistanu

Zdjęcie: długopis w dłoni

Nawiązanie kontaktów akademickich, rozszerzenie współpracy z uczelniami zagranicznymi oraz promocja oferty edukacyjnej polskich szkół wyższych to główne cele organizowanej w kwietniu 2018 roku misji edukacyjnej „Study in Poland”, w której udział wezmą przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego. Do Uzbekistanu udadzą się prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof.

Wykład prof. Andrzeja Buriana pt. „O węglu zupełnie inaczej”

Logo Polskiego Towarzystwa Fizycznego

W czwartek 19 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4, sala audytoryjna I) odbędzie się konwersatorium, podczas którego prof. zw. dr hab. Andrzej Burian z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wygłosi prelekcję pt. „O węglu zupełnie inaczej”. Wystąpienie dotyczyć będzie zagadnień związanych z historią badań nad węglem rozumianym jako pierwiastek czwartej grupy układu okresowego oraz zastosowaniami nowych materiałów węglowych w nowoczesnym przemyśle.

Próbny egzamin z języka angielskiego – Cambridge First

Logo  English Language Centre

W sobotę 14 kwietnia 2018 roku w siedzibie English Language Centre (Katowice, ul. Bankowa 14, p. 505) odbędzie się próbny egzamin z języka angielskiego – MOCK Cambridge English Qualifications:

  • First (FCE), B2 – wersja standardowa,
  • First for schools, B2 – wersja dla młodzieży szkolnej.
     

Udział będzie okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, indywidualnych konsultacji i omówienia wyników, a także uzyskania wszelkich informacji o pozostałych egzaminach Cambridge.

Wykład prof. Barbary Jarząb pt. „Mariaż medycyny z matematyką...”

Logo PAU

W poniedziałek 9 kwietnia 2018 roku o godz. 15.00 w sali wykładowej im. J. Święckiego w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie (oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15) prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb wygłosi wykład pt. „Mariaż medycyny z matematyką i co z tego wynika na przykładzie chorób tarczycy”. Prelekcja jest częścią „Cyklu międzywydziałowych wykładów z zakresu nauk przyrodniczych" organizowanego przez Polską Akademię Umiejętności – Stację Naukową w Katowicach.

15. Węgiel Film Festival

logo WĘGIEL FILM FESTIVAL

Węgiel Film Festival to międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Ideą festiwalu jest prezentacja filmowej twórczości studentów uczelni filmowych z całego świata, a także wymiana doświadczeń twórczych i integracja szkół.

15. Przegląd Filmowy czASKina

Jubileuszowe logo US

Przegląd Filmowy czASKina to coroczne wydarzenie, które od 2004 roku organizują studenci Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji. Przez trzy dni uczestnicy mają szansę obejrzeć filmy o niebanalnej tematyce.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.