facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Prof. Wiesław Banyś uhonorowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. Wiesław Banyś

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, świętujący w tym roku 20-lecie działalności naukowej i dydaktycznej, uhonorował osoby szczególnie zasłużone dla powstania i rozwoju swojej uczelni. Wyróżnienie otrzymał prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Sukcesy studentów WRiTV

Zdjęcie: widzowie w kinie

Jednym z laureatów 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego, który odbył się 1 czerwca 2019 roku, został Grzegorz Paprzycki, student reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Za krótkometrażowy film dokumentalny pt. „Mój kraj taki piękny” otrzymał Złotego Lajkonika w kategorii konkurs polski. Nagroda została ufundowana przez prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Letnia Akademia Gier 2019

Zdjęcie: osoba grająca w grę wideo, zbliżenie na dłonie

Od 3 do 5 czerwca 2019 roku w Cieszynie odbywać się będzie Festival of Art and Independent Games LAG – Letnia Akademia Gier. Celem wydarzenia, które co roku gromadzi osoby zainteresowane tworzeniem gier, jest promowanie działań artystycznych i naukowych związanych ze sztuką oraz grami niezależnymi.

Konferencja pt. „Dialog bez barier”

budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

8 czerwca 2019 roku o godz. 9.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) rozpocznie się konferencja logopedyczna pt. „Dialog bez barier. Skuteczna komunikacja w kontekście EBP – praktyki opartej na dowodach”, której celem jest upowszechnianie osiągnięć i wyników badań w zakresie nauk o komunikacji.

Doświadczaj. Studiuj! Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020

grafika: rekrutacja 2019/2020

Do 10 lipca 2019 roku trwa rekrutacja na studia na Uniwersytecie Śląskim. Uczelnia w roku akademickim 2019/2020 przygotowała bogatą ofertę edukacyjną, która umożliwi studentom nie tylko rozwijanie pasji i zainteresowań, lecz także odnalezienie się na rynku pracy. Kandydaci mogą wybierać spośród wielu kierunków i specjalności z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, technicznych oraz sztuki, a na osoby o zainteresowaniach wykraczających poza tradycyjne ramy kształcenia czekają indywidualne studia międzydziedzinowe. Studenci będą mieli również możliwość rozwijania swoich zainteresowań w licznych kołach naukowych, stowarzyszeniach, organizacjach studenckich czy mediach akademickich.

Dzień otwarty Biura Karier UŚ

logo Biura Karier UŚ

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach organizuje dzień otwarty pt. „Dzień dobry, wakacje!”,  który odbędzie się 4 czerwca 2019 roku w godz. od 10.00 do 14.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego, a w razie niepogody w holu Wydziału Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11).

Spotkanie pt. „Uniwersytet francuski jako miejsce tworzenia myśli krytycznej”

logo Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ

Instytut Socjologii UŚ oraz Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ organizują spotkanie pt. „Uniwersytet francuski jako miejsce tworzenia myśli krytycznej”, w którym udział weźmie prof. Ewa Bogalska-Martin z Université Grenoble Aples we Francji. Wydarzenie, wpisujące się w cykl „ISM daje głos!”, odbędzie się 7 czerwca 2019 roku o godz. 9.30 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ (Katowice, ul. Bankowa 11).

„Wałęsa w Kolonos”. Spektakl z udziałem prof. Jerzego Stuhra na UŚ

Zdjęcie: prof. Jerzy Stuhr

Co roku w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, będący jedną z najstarszych polsko-czesko-słowackich imprez kulturalnych. Repertuar spektakli wystawianych po obu stronach Olzy jest bogaty i różnorodny, a prezentacjom teatralnym towarzyszą wystawy, koncerty oraz spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata kultury i sztuki.

Konferencja pt. „Logopedia młodych”

Tekst: Logopedia młodych – konferencja studencka

1 czerwca 2019 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się studencka konferencja pt. „Logopedia młodych”. Wydarzenie to ma umożliwić członkom Koła Naukowego Młodych Logopedów oraz studentom i doktorantom zainteresowanym tematyką logopedyczną zaprezentowanie swoich dokonań – wyników badań prowadzonych w ramach projektów licencjackich lub projektów wdrażanych w ramach kursu komunikacji interpersonalnej – przed szerszym audytorium.

Dzień Polonistów 2019

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

7 czerwca 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się Dzień Polonistów, podczas którego uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach, konwersatoriach i warsztatach. W programie wydarzenia, którego organizatorem jest Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, zaplanowano dwa wykłady inauguracyjne:

Uniwersytet Śląski na Cracow Tech Week 2019

Cracow Tech Week w ramach kongresu Impact

21 i 22 maja 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie odbywała się czwarta edycja międzynarodowego kongresu Impact poświęconego trendom technologicznym w innowacyjnych branżach oraz wyzwaniom nowoczesnej gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym konferencji było trwające od 20 do 23 maja święto kreatywności i innowacji – Cracow Tech Week, którego celem jest przybliżanie i wspieranie przełomowych pomysłów z całego świata.

Zakończenie roku szkolnego w I LO im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

Zdjęcie: dyplom w dłoni

31 maja 2019 roku o godz. 17.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie, działającym pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego, odbędzie się uroczystość wręczenia świadectw ukończenia szkoły. W wydarzeniu udział wezmą uczniowie wraz z rodzicami, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz pełnomocnik rektora UŚ ds. promocji i współpracy ze szkołami. Najlepsi absolwenci, poza dokumentami potwierdzającymi ukończenie szkoły, otrzymają listy gratulacyjne JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, a także gadżety uniwersyteckie.

Porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zdjęcie: teczka na dokumenty

We wtorek 28 maja 2019 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, od 1 stycznia 2019 roku.

Dokumenty:

Kawa czy herbata?

okładka książki Kawa czy herbata? Pierwszy telewizyjny program śniadaniowy

„Gazeta Uniwersytecka UŚ” | badania naukowe

Dr Ewelina Tyc, językoznawca z Uniwersytetu Śląskiego, zajmuje się analizą dyskursu oraz zagadnieniami związanymi z autopromocją

Nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego

Logo Uniwersytetu Ślaskiego

We wtorek 28 maja 2019 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przyjął nowy Statut uczelni. Najważniejszy akt prawny dostosowuje wewnętrzne regulacje do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza także szereg rozwiązań, które mają na celu umocnienie pozycji badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego. Jego zapisy zapewniają również poszanowanie tradycyjnych wartości akademickich.

Nowy Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w tym:

  • sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, m.in. podmiotów uprawnionych do wskazywania kandydatów na rektora oraz sposób organizowania wyborów,
  • skład rady uczelni oraz senatu,

CLXI promocja doktorska

Zdjęcie rektoratu

18 czerwca 2019 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się CLXI promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Posiedzenia prezydium i zgromadzenia plenarnego KRASP w Olsztynie

Logo KRASP

Aktualne problemy szkolnictwa wyższego i nauki będą głównym tematem obrad prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbędą się 30 i 31 maja 2019 roku w Olsztynie. W posiedzeniach ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wezmą JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Kolejny wykład w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Logo Biblioteki Śląskiej

„Społeczny wymiar katolicyzmu śląskiego w aspekcie kultu Matki Boskiej Piekarskiej” to temat kolejnego spotkania Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Wykład, który odbędzie się 28 maja 2019 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (sala Parnassos), wygłosi abp dr Damian Zimoń. Spotkanie poprowadzi wykładowca z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Nagrodzone publikacje akademickie

Zdjęcie: otwarta książka w dłoniach

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego przyznało nagrodę naukową za rok 2018 w kategorii prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym i źródłowym publikacji pt. „Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje”. Książka, której autorem jest dr hab.

Gra studentów i absolwentów UŚ nagrodzona przez publiczność

Wręczenie nagród w konkursie

Gra „Weakless” tworzona przez studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego zdobyła nagrodę publiczności podczas odbywającej się 24 i 25 maja 2019 roku w Brnie „Game Access Conference”. To kolejne wyróżnienie dla zespołów Cubeish Games i Punk Notion.

„Weakless” jest grą z gatunku puzzle-adventure przedstawiającą relację dwóch bohaterów: osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby z dysfunkcją słuchu, które dzięki wzajemnej pomocy mogą pokonać napotkane przeszkody. – Trzonem rozgrywki w „Weakless” jest rozwiązywanie zagadek logicznych oraz eksploracja otoczenia przy pomocy wizji i umiejętności bohaterów.  W danym momencie gracz steruje tylko jedną z postaci,

Wydarzenie wieńczące projekt „ProspectUS”

Grafika z napisem Śląski badawczy

W poniedziałek 27 maja 2019 roku w sali kinowej Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach (ul. św. Pawła 3) odbyło się uroczyste spotkanie wieńczące projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”.

Program wydarzenia, które otworzył JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, obejmował m.in. rozmowę na temat wyników przeprowadzonych badań w kontekście planowania przyszłości Uniwersytetu Śląskiego i przygotowywania wskaźników dla opracowania strategii rozwoju uczelni. 

Konferencja pt. „Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki”

budynek Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach

31 maja 2019 roku o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) rozpocznie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki” organizowana przez Koło Młodych Klasyków wraz z opiekunem dr Edytą Gryksą.

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Zdjęcie: długopis w dłoni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). W skład nowego organu weszło po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny, czyli łącznie 141 reprezentantów środowiska akademickiego.

Członkiem RDN pierwszej kadencji został naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Artur Rejter (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo). W głosowaniu prof. Artur Rejter otrzymał 149 głosów, jego kandydaturę zgłosiły dwie uczelnie: Uniwersytet Śląski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

Sukces studentki Wydziału Artystycznego UŚ

logo Wydziału Artystycznego UŚ

Angelika Niemiec, studentka drugiego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej zajęła trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie muzycznym – XI Concorso Musicale Città di Filadelfia, który odbywał się od 8 do 12 maja 2019 roku w Lamezii Terme we Włoszech. Podopieczna Wydziału Artystycznego UŚ została nagrodzona w kategorii fortepian. Do udziału w konkursie studentkę Uniwersytetu Śląskiego przygotował dr Grzegorz Niemczuk z Instytutu Muzyki.

Wizyta delegacji z Southwest University w Chinach

Zdjęcie: budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

22 i 23 maja 2019 roku Uniwersytet Śląski gości delegację z Southwest University w Chinach. Podczas wizyty omówione zostaną dotychczasowe wspólne działania, tematem rozmów będzie również współpraca z Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

Konferencja pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”

budynek Wydziału Prawa i Administracji

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego organizuje 12 września 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach (ul. Bankowa 11b, aula nr 7) międzynarodową konferencję naukową pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”.

Naukowcy UŚ nagrodzeni w konkursach NCN

Zdjęcie: naukowiec prowadzący badania

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych – Opus 16 dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego oraz Preludium 16 i Sonata 14 – skierowane do badaczy znajdujących się na początku kariery naukowej. We wszystkich trzech konkursach złożono łącznie 3826 wniosków, a do finansowania zakwalifikowało się 777 projektów.

Kongres „Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu”

Zdjęcie: długopis w dłoni

Wskazanie kluczowych wyzwań w rozwoju regionu w perspektywie kolejnych lat to główny temat kongresu zorganizowanego przez samorząd województwa śląskiego. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, na czele z JM Rektorem prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem, odbyło się 24 maja 2019 roku w Sali Sejmu Śląskiego (gmach Urzędu Marszałkowskiego).

 

Kolejny lot balonu badawczego

Zdjęcie: Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

20 maja 2019 roku odbędzie się kolejny lot balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Mobile laboratorium to część Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA).

Balon wystartuje o godz. 18.00 z parkingu przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Podczas lotu przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Spotkanie autorskie z Piotrem Sommerem

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

22 maja 2019 roku o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się spotkanie autorskie z Piotrem Sommerem – poetą, eseistą, tłumaczem współczesnej poezji anglosaskiej, redaktorem naczelnym miesięcznika „Literatura na Świecie” (od 1994), autorem kilkunastu tomów poetyckich i krytycznoliterackich, między innymi: „W krześle” (1977), „Czynnik liryczny” (1986), „Erraty wybrane.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.