facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Film WRiTV pt. „Proch” laureatem Jantara 2017

logo Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

24 czerwca 2017 roku zakończył się Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, który jako jedyny festiwal w takim zakresie skupia się na najnowszych dokonaniach debiutujących reżyserów.

Wśród nagrodzonych w tym roku filmów znalazła się jedna z produkcji Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Obraz pt. „Proch”, którego autorem scenariusza i reżyserem jest Jakub Radej, otrzymał Jantara 2017 za krótkometrażowy film dokumentalny. 

Rektor Uniwersytetu Śląskiego członkiem Rady Naukowej Parku Śląskiego

Podpisanie dokumentu dotyczącego powołania Rady Naukowej Parku Śląskiego

23 czerwca 2017 roku powołano Radę Naukową Parku Śląskiego. Jej skład tworzą rektorzy siedmiu szkół wyższych z województwa śląskiego. Członkiem Rady został prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Artykuł pracowników Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska i Instytutu Nauki o Materiałach w „Scientific Reports – Nature”

grafika z napisem badania naukowe

Badania naukowe prowadzone we współpracy między Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska oraz Instytutem Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego zaowocowały ukazaniem się artykułu zatytułowanego „Fate of neutral-charged gold nanoparticles in the roots of the Hordeum vulgare L. cultivar Karat” w czasopiśmie „Scientific Reports – Nature” (IF = 5,25).

Uniwersytet Śląski w Parku Śląskim

grafika z nazwą akcji na białych, różowych i niebieskich paskach

W sobotę 8 lipca 2017 roku w godzinach od 12.00 do 18.00 w Parku Śląskim w Chorzowie (przed wejściem do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego) odbędzie się organizowane przez Uniwersytet Śląski wydarzenie, którego najważniejszym punktem będzie odsłonięcie ufundowanej przez uczelnię ławki połączone z konferencją prasową, w której udział wezmą dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski – prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej UŚ oraz Marek Widuch – wiceprezes Zarządu Parku Śląskiego. 

W ramach prowadzonej przez Park Śląski akcji „Przygarnij ławkę” uczelnia została fundatorem nowej ławki przy alei gen. Jerzego Ziętka, na której znajdzie się tabliczka z hasłem „Naturalnie Uniwersytet Śląski”.

Trwa nabór na specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie

Wydział Nauk Społecznych

Na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach we współpracy z Instytutem Studiów Politycznych w Lille we Francji uruchomiona została specjalność kariery europejskie w administracji i biznesie, która jest prowadzona na kierunku socjologia (studia stacjonarne II stopnia).

Rekrutacja na studia podyplomowe Szkoły Zarządzania UŚ

Szkoła Zarządzania UŚ

Do 15 września 2017 roku trwają zapisy na studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nabór prowadzi Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi. Słuchacze będą mieli możliwość uzupełnienia i rozwinięcia wiedzy z zakresu nauk społecznych – psychologii i socjologii – oraz prawa.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego laureatami konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

logo NPRH

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki to unikatowy w skali europejskiej program grantowy skierowany wyłącznie do humanistów, który ma ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom ma umożliwić rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym.

XXI edycja Programu Stypendialnego DBU

studentki czytające coś na tablecie

Do 16 września 2017 r. trwa nabór kandydatów na stypendystów w ramach XXI edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowej i Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Program umożliwia odbycie zawodowego bądź naukowego stażu w Niemczech. Jego celem jest zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr ochrony środowiska pozwalające zdobyć doświadczenie zawodowe, które ułatwi młodym absolwentom rozpoczęcie kariery w dynamicznie rozwijającym się sektorze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Nowe sposoby utylizacji alkoholi mono- i dihydroksylowych oraz gliceryny

Mikrofotografia nanocząstki

Naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim: dr Maciej Kapkowski, mgr Judyta Popiel, mgr Monika Słota, prof. zw. dr hab. inż. Jarosław Polański, dr Jacek Bogocz oraz mgr Kamila Czerny opracowali nowe sposoby utylizacji alkoholi mono- i dihydroksylowych oraz gliceryny. Metody te zostały objęte ochroną patentową.

Jednym z przedmiotów badań naukowców związanych z Zakładem Chemii Organicznej Uniwersytetu Śląskiego jest kataliza chemiczna. – Kataliza stanowi centrum naszego zainteresowania, gdyż w bezpośredni sposób przekłada się na jakość życia ludzi. Obecność katalizatorów wpływa m.in. na redukcję ilości szkodliwych spalin w samochodach,

Szkolenie pt. „Badanie potrzeb kluczem do profesjonalnej obsługi klienta”

logo AIP

26 czerwca 2017 roku w godz. od 16.30 do 19.30 w biurze Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Śląskim (Katowice, ul. Bankowa 14, sala 415) odbędzie się szkolenie pt. „Badanie potrzeb kluczem do profesjonalnej obsługi klienta”.

Warsztaty poprowadzi Urszula Patelka – trener, konsultant, coach i praktyk sprzedaży, certyfikowany trener Akademii Trenerów Sprzedaży Development Partners. Podstawowym obszarem jej specjalizacji jest rozwój kompetencji komunikacyjnych w ujęciu biznesowym oraz sprzedaż relacyjno-biznesowa. 

Jubileusz 70. urodzin prof. Henryka Fontańskiego

prof. Henryk Fontański

21 czerwca 2017 roku o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Polańskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu rozpocznie się jubileusz 70. urodzin prof. zw.dr.hab. Henryka Fontańskiego. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. zaprezentowanie tomu dedykowanemu jubilatowi pt. „Świat za tekstem”.

Wykład w ramach cyklu międzywydziałowych wykładów z zakresu nauk przyrodniczych

Logo Polskiej Akademii Umiejętności

W poniedziałek 26 czerwca 2017 roku o godz. 17.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) rozpocznie się wykład pt. „Polipragmazja i jatrogenia – narastające problemy medycyny”, który wygłosi prof. dr hab. n. med. Jan Duława, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Otwarte forum dyskusyjne pt. „Zmiana postaw wobec jąkania”

Logo konferencji

W czwartek 22 czerwca 2017 roku o godz. 17.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a) rozpocznie się otwarte forum dyskusyjne dotyczące „Zmiany postaw wobec jąkania”.

Dni Akademickie w Chorzowie

Ulotki promocyjne Uniwersytetu Śląskiego

Od 20 do 22 czerwca 2017 roku w Akademickim Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie odbywać się będą Dni Akademickie. W programie wydarzenia zaplanowano zajęcia edukacyjne i wykłady z różnych dziedzin nauki, spotkania poprowadzą m.in. pracownicy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Przy stoisku informacyjnym uczelni osoby zainteresowanie podjęciem studiów będą mogły zapoznać się z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego.

Program wydarzenia (plik pdf)

Badanie satysfakcji użytkowników Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

CINiBA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka przeprowadza sondaż dotyczący jakości oferowanych przez bibliotekę usług. Wyniki anonimowej ankiety pomogą na bieżąco dostosowywać funkcjonowanie książnicy do potrzeb użytkowników. Badanie przeprowadzane jest m.in. wśród pracowników uczelni, studentów i doktorantów.

Wielofunkcyjna strefa aktywności w Chorzowie

Wizualizacja projektu

Na zlecenie Uniwersytetu Śląskiego pracownia SLAS Architekci stworzyła projekt wielofunkcyjnej strefy aktywności, która zlokalizowana zostanie w okolicach Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych (Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty).

Strefę tworzyć będą m.in.: plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną i koszykówkę, stołówka pod chmurką, hamaki, ławki, huśtawki. Ze skweru korzystać będą mogły dzieci, młodzież, w tym studenci, dorośli oraz osoby starsze. Do budowy strefy architekci planują zastosować proste, surowe materiały, takie jak: beton, stal ocynkowaną czy drewno. Plan przestrzeni zakłada również stworzenie części ogrodowych obsadzonych różnorodną roślinnością.

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej KRUP

Długopis w dłoni

Od 22 do 24 czerwca 2017 roku w Rzeszowie odbywać będzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w obradach udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski.

W programie spotkania przewidziano dyskusję nad raportem dotyczącym analizy ekonomicznej uniwersytetów publicznych za 2016 rok. W trakcie posiedzenia przedstawiona zostanie również informacja o sytuacji finansowej uniwersytetów w 2017 roku.

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia

Długopis w dłoni

22 i 23 czerwca 2017 roku w Toruniu obradować będą członkowie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w posiedzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Jednym z tematów obrad będzie kształcenie nauczycieli, w trakcie spotkania przedstawione zostaną również doświadczenia Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów UMK.

Gospodarzem posiedzenia będzie Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Turniej finałowy Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej

Od 8 do 11 czerwca 2017 roku w Gdyni odbywał się turniej finałowy Akademickich Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej, w którym udział wzięły 32 pary, w tym reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego.

Panel dyskusyjny nt. „Miejsca prawa naturalnego w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego”

Logo Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

We wtorek 27 czerwca 2017 roku o godz. 15.00 w Domu Lekarza (Katowice, ul. Michała Grażyńskiego 49a) rozpocznie się interdyscyplinarna dyskusja panelowa na temat „Miejsca prawa naturalnego w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego” zorganizowana w ramach posiedzenia Śląskiego Forum Samorządowego Zawodów Zaufania Publicznego. Organizatorem wydarzenia jest Śląska Izba Lekarska. Spotkanie zainauguruje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz. W dyskusji udział wezmą przedstawiciele śląskich środowisk naukowych, w tym również Uniwersytetu Śląskiego.

Dzień z Wydziałem Filologicznym UŚ w X LO im. I.J. Paderewskiego w Katowicach

broszury promocyjne Wydziału Filologicznego

20 czerwca 2017 roku o godz. 8.00 w X Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana Paderewskiego w Katowicach rozpocznie się Dzień z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. W programie wydarzenia zaplanowano wykłady i warsztaty naukowe. Uczniowie będą mogli wziąć udział między innymi w zajęciach z zakresu języka, literatury, rzecznictwa, autoprezentacji.

Wykład pt. „Wkład Śląska w dorobek kultury ogólnonarodowej”

logo Polskiej Akademii Umiejętności

W czwartek 22 czerwca 2017 roku o godz. 16.00 w Willi Caro w Gliwicach (ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się kolejne spotkanie Polskiej Akademii Umiejętności w ramach „Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej”. Gościem będzie prof. zw. dr hab. Franciszek Marek, który wygłosi wykład pt. „Wkład Śląska w dorobek kultury ogólnonarodowej”.

W ramach inicjatywy „Wszechnica Naukowo-Kulturalna” organizowany jest cykl wykładów na temat najnowszych osiągnięć nauki oraz problemów kulturowych. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Wykład w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności

grafika z budynkiem Biblioteki Śląskiej

Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach oraz Biblioteka Śląska organizują kolejne spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności, którego gościem będzie historyk i publicysta, kierownik Zakładu Historii Gospodarczej i Politologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr Zdzisław Janeczek. Prelegent wygłosi wykład pt. „Społeczno-patriotyczna i wojskowa działalność rodu Potockich herbu Pilawa”.

V międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka. Konteksty społeczne, międzykulturowe i oświatowe”

logo Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

26 i 27 października 2017 roku w Cieszynie-Ustroniu odbywać się będzie V międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Edukacja małego dziecka. Konteksty społeczne, międzykulturowe i oświatowe”, stanowiąca kontynuację zapoczątkowanego przed kilku laty cyklu międzynarodowych spotkań naukowych poświęconych edukacji małego dziecka w Polsce i na świecie. Tegoroczna tematyka spotkania skoncentruje się m.in. wokół następujących zagadnień:

Konferencja pt. „Kulturowa historia podróżowania”

grafika promująca konferencję.Ludzie ciągnący walizkę

27 i 28 listopada 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie konferencja naukowa pt. „Kulturowa historia podróżowania”, której organizatorami są: Zakład Teorii i Historii Kultury UŚ, Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze – oddział Katowice, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka oraz wydawnictwo grupakulturalna.pl.

Druga edycja warsztatów pt. „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”

Wydział Filologiczny w Katowicach

20 czerwca 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się druga edycja warsztatów pt. „Przestrzenie humanistyki nie tylko cyfrowej”. Jest to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Przyjaciół Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego Via Linguae, Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Wydziału Filologicznego UŚ.

Seminarium pt. „Świat Optometrii”

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzo

W środę 21 czerwca 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie odbędzie się seminarium pt. „Świat Optometrii”. Spotkanie składać będzie się z dwóch części: pierwsza to seria wykładów wprowadzających w tematykę (godz. 9.00–11.35), natomiast na drugą składają się warsztaty z zakresu optometrii, badania leków, a także biofizyki na poziomie atomowym i molekularnym (godz. 12.00–16.30). 

Nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie

logo Wydziału Filologicznego

Trwa nabór na Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie, które są adresowane do nauczycieli, animatorów kultury, osób zainteresowanych Śląskiem i szerzej – województwem śląskim.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.