facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Msza św. w intencji prof. Augusta Chełkowskiego

Katedra Chrystusa Króla w Katowicach

W poniedziałek 5 listopada 2018 roku zostanie odprawiona msza św. w intencji śp. prof. Augusta Chełkowskiego (27.02.1927–31.10.1999) – cenionego naukowca związanego z Uniwersytetem Śląskim, w którym pełnił funkcje administracyjne: dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, dyrektora Instytutu Fizyki, prorektora oraz rektora Uniwersytetu Śląskiego (1 X 1981–16 I 1982), polityka, senatora, marszałka Senatu RP II kadencji.

Msza św. rozpocznie się o godz. 19.00 w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach.

Uniwersytet Śląski Dzieci uczestnikiem SILESIA BAZAAR Kids

trójka dzieci i trójka dorosłych ustawionych przy linii startu z samolotami

28 października 2018 roku w centrum kongresowo-targowym na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbywały się największe na Śląsku targi mody i dizajnu niezależnego SILESIA BAZAAR Kids. W programie tegorocznej edycji wydarzenia zaplanowano między innymi liczne prelekcje dla rodziców oraz warsztaty dla dzieci.

W targach udział wzięli wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego Dzieci, którzy przygotowali bogatą ofertę warsztatów edukacyjnych, przybliżających różnorodne zagadnienia nauki oraz sztuki. W programie znalazły się:

Konferencja naukowa pt. „Polska polityka 1918–2018”

Uczestnicy konferencji

6 i 7 listopada 2018 roku w Wiśle w hotelu Stok (ul. Jawornik 52a) odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Polska polityka 1918–2018” poświęcona naukowej debacie podsumowującej procesy polityczne zachodzące w naszym państwie w latach 1918–2018. Jej celem było też uczczenie jubileuszu 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 45-lecia Wydziału Nauk Społecznych oraz 25-lecia Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Staże naukowe w USA dla studentów biologii i nauk pokrewnych

Prof. Zygmunt Derewenda podczas wykładu w 2015 roku

13 listopada 2018 r. gościem Uniwersytetu Śląskiego będzie prof. Zygmunt S. Derewenda z University of Virginia School of Medicine, który spotka się ze studentami zainteresowanimi udziałem w rocznym płatnym stażu naukowym w USA w roku akademickim 2019/2020. Program stypendialny skierowany jest do studentów nauk przyrodniczych w ramach inicjatywy „bioLAB – Visiting Research Graduate Traineeship Program”.

Spotkanie poprzedzi krótki wykład pt. „Udział polskich studentów w amerykańskich projektach badawczych z dziedziny biologii molekularnej – obserwacje – osiągnięcia – odkrycia, czyli odlotowy staż w USA”, podczas którego przestawione zostaną dokonania badawcze młodych adeptów nauki z Polski – efekty odbytych staży naukowych „bioLAB”.

Siedemnaste urodziny USiołka

Maskotka USiołek

2 listopada 2018 roku osioł domowy Michał zamieszkujący Śląski Ogród Zoologiczny obchodzi swoje siedemnaste urodziny. Z tej okazji przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego odwiedzą go w chorzowskim ZOO, by przekazać mu kosz pełen ulubionych przysmaków – jabłek i marchewek.

Prof. Sakaé Fuchino z odczytem na Uniwersytecie Śląskim

Notatki i tytuł From arithmetic without analysis to the finite combinatorics...

W czwartek 8 listopada 2018 roku gościem Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego będzie znany specjalista w dziedzinie teorii mnogości – prof. Sakaé Fuchino, który na zaproszenie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach wygłosi odczyt zatytułowany „From arithmetic without analysis to the finite combinatorics in set theory”.

Wykład rozpocznie się o godz. 16.15 w sali 553 w budynku przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.

Spotkanie ma charakter otwarty. Język wykładowy: angielski.

Wykład w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności

Logo Polskiej Akademii Umiejętności

Kolejny wykład organizowany w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności odbędzie się 30 października 2018 roku w Bibliotece Śląskiej. Prelekcję na temat „Synergia: energia jądrowa – węgiel dla bezpieczeństwa energetycznego Polski” wygłosi prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który energetyką jądrową oraz przyszłościowymi i odnawialnymi źródłami energii zajmuje się od 1977 roku. Jego osiągnięcia naukowe zaowocowały zaproszeniami na staże m.in. w Kernforschungszentrum Karlsruhe (1981–1987) oraz na Uniwersytecie Tokijskim (1996).

Warsztaty kaligraficzne

W poniedziałek 5 listopada 2018 roku o godz. 16.00 w sali dydaktycznej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej odbędą się warsztaty kaligraficzne „Napisz to pięknie: niepodległość”, organizowane przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundację Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Szkołę Kaligrafii Fundację Sztuka Kaligrafii w Krakowie.

XXXI edycja konferencji pt. „Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego”

logo icfsla

Konferencje z cyklu „Przyswajanie Języka Drugiego/Obcego” („International Conference on Foreign/Second language Acquisition”), które organizowane są przez Instytut Języka Angielskiego UŚ, zostały zapoczątkowane w latach 80-tych XX wieku przez prof. zw. dr. hab. Janusza Arabskiego i poświęcone były szeroko rozumianym zagadnieniom skoncentrowanym zarówno na przyswajaniu języków w obrębie różnych podsystemów językowych czy rozwijaniu umiejętności, jak również na indywidualnych różnicach w przyswajaniu języka, aspektach afektywnych.

Forum „Biznes – Nauka. Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej”

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

7 listopada 2018 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1A) odbędzie się Forum „Biznes – Nauka Nano-POWER – inspiracje w branży energetycznej”.

Celem Forum jest prezentacja dobrych praktyk dotyczących implementowania nanotechnologii i nanomateriałów w energetyce, budownictwie, ciepłownictwie. Wśród głównych tematów, jakie zostaną podczas tego wydarzenia poruszone, znajdą się między innymi następujące kwestie: wykorzystanie nanotechnologii w optoelektronice, produktach termoizolacyjnych, bateriach i akumulatorach oraz katalizatorach dla energetyki i odnawialnych źródeł energii.

Konferencja pt. „Od mobilności do interakcji…”

logo Wydziału Filologicznego

„Od mobilności do interakcji. (Re)wizje dramatu i teatru w Jugosławii oraz nowej produkcji dramatopisarsko-teatralnej w Bośni i Hercegowinie, Chorwacji, Czarnogórze, Kosowie, Macedonii, Serbii i Słowenii” to tytuł międzynarodowej konferencji naukowo-artystycznej, która odbywać się będzie od 7 do 9 listopada 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Wstępne założenia funkcjonowania i organizacji Uniwersytetu Śląskiego na gruncie ustawy 2.0

Zdjęcie: rektorat Uniwersytetu Śląskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronach Uczelni zostały udostępnione materiały:

50-lecie Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia działalności. Książnica powstała w 1968 roku z połączenia Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej i Biblioteki Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, a jej pierwsza siedziba mieściła się w budynku przy ul. Szkolnej 9.

Inauguracja V edycji Akademii Dyplomacji

Logo Akademii Dyplomacji Uniwersytetu Śląskiego

W sobotę 27 października 2018 roku odbędzie się inauguracja V edycji Akademii Dyplomacji – inicjatywy edukacyjnej Uniwersytetu Śląskiego realizowanej w ramach Uniwersytetu Otwartego.

Wykład inauguracyjny nt. „Dyplomacja parlamentarna jako jeden z instrumentów współczesnych stosunków międzynarodowych” wygłosi Ireneusz Bochenek – radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, dyplomata w Ambasadzie RP w Paryżu w latach 2003–2008, w latach 2009–2014 w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, w latach 2016–2018 konsul ds. prawnych w Ambasadzie RP w Brukseli.

Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Jubileuszowe logo – 50 lat Uniwersytetu Śląskiego

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego zamykające obchody jubileuszu 50-lecia uczelni odbędzie się we wtorek 30 października 2018 roku o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ.

Studentka Uniwersytetu Śląskiego powołana do grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zdjęcie: osoba podpisująca dokumenty

Realizując swoje zadania statutowe, Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) korzysta ze wsparcia zewnętrznych ekspertów, którymi mogą być m.in. nauczyciele akademiccy, osoby posiadające pogłębioną wiedzę z zakresu prawnych i organizacyjnych podstaw funkcjonowania szkół wyższych, eksperci do spraw jakości lub studenci wskazani przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

2 listopada – dzień rektorski

Tablica z napisem: dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza w dniu 2 listopada 2018 roku (piątek) dzień rektorski wolny od zajęć dydaktycznych.

Komunikat nr 11 rektora Uniwersytetu Śląskiego z 20 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia dnia rektorskiego w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

CLVII promocja doktorska

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 13 listopada 2018 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się CLVII promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:

a/ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych otrzymają: 3 osoby
b/ dyplom doktora w dziedzinie nauk biologicznych otrzyma: 7 osób

 

Kolejne spotkania otwarte dotyczące koncepcji rozwiązań statutowych

Zdjęcie: długopis w dłoni

Katowice, 24 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne otwarte spotkania władz rektorskich ze społecznością akademicką Uniwersytetu Śląskiego w sprawie przedstawienia i przedyskutowania koncepcji rozwiązań statutowych przygotowanych przez robocze zespoły ds. wdrożenia ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawy 2.0.

Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 7 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w auli na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, ul. Będzińska 60,

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy UŚ a Instytutem Przemysłu Organicznego

czerwona teczka na dokumenty

We wtorek 6 listopada 2018 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie, podczas którego podpisane zostało porozumienie o współpracy z Instytutem Przemysłu Organicznego – Oddział w Pszczynie. Dokument sygnowali prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski oraz kierownik oddziału IPO dr Przemysław Fochtman.

Konferencja pt. „1918–2018. Wolność w kulturze, języku i literaturze Czechów i Słowaków”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

„1918–2018. Wolność w kulturze, języku i literaturze Czechów i Słowaków” to tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się 25 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu.

Kolejna edycja „Święta Drzewa”

25 października 2018 roku o godz. 12.00 na deptaku pod Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach odbędzie się kolejna edycja „Święta Drzewa” – wydarzenia, które ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska. Programowi, realizowanemu od 2003 roku przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, towarzyszy co roku akcja sadzenia drzew.

II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości...

Logo konferencji

18 i 19 października 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywała się II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych pod hasłem „Kobiety – mężczyźni – bliskie relacje – wczoraj i dziś”. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali na temat psychologicznego i społecznego funkcjonowania kobiet i mężczyzn w małżeństwie, rodzinie, bliskich związkach, w pracy zawodowej, w życiu prywatnym oraz w przestrzeni publicznej.

Stypendia DAAD w roku akademickim 2019/2020

trzy siedzące przy stole dziewczyny i patrzące w otwarty na stole folder

29 października 2018 roku o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala nr 133) rozpocznie się spotkanie konsultacyjne dotyczące stypendiów Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej), które adresowane jest do pracowników, doktorantów i studentów uczelni. W wydarzeniu udział weźmie reprezentantka DAAD Elisabeth Venohr, która przedstawi szczegółowe informacje na temat oferty stypendialnej DAAD na rok akademicki 2019/2020 i pomoże przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych.

Wśród poruszanych na spotkaniu zagadnień znajdą się m.in. kwestie dotyczące ubiegania się o stypendia w Niemczech

Najpopularniejsze publikacje akademickie dostępne online w bibliotekach UŚ

CINiBA

eBook Collection (EBSCOhost) to nowa baza publikacji akademickich dostępna w bibliotekach Uniwersytetu Śląskiego. Z zasobów pełnotekstowej interdyscyplinarnej bazy książek można korzystać stacjonarnie – na komputerach uniwersyteckiej sieci w CINiB-ie lub wydziałowych bibliotekach (dostęp odbywa się bez rejestracji i zakładania konta bibliotecznego) lub zdalnie – dostęp poprzez logowanie w systemie HAN za pomocą danych do konta bibliotecznego.

Spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej PAU

logo Polskiej Akademii Umiejętności

W ramach spotkań Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności w środę 24 października 2018 roku o godz. 16.00 w Willi Caro (Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się wykład mgr Pauliny Karczmarek z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie. Tematem wystąpienia będzie: „Kosmiczne odległości: od pobliskich galaktyk po krańce Wszechświata”.

Notka biograficzna mgr Pauliny Karczmarek (pdf, 105,34 kB)

Spółka celowa SPIN-US laureatem nagrody „Pro Silesia”

Logo spółki Spin-US

Spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US została nagrodzona w konkursie dla przedsiębiorstw wykazujących się wyjątkowymi działaniami międzysektorowymi w obszarze biznesu, nauki i samorządu oraz współpracy międzynarodowej, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”.

Łącznie w konkursie docenionych zostało 7 przedsiębiorstw z województwa śląskiego, a kapituła konkursowa zadecydowała o przyznaniu:

Prof. Dariusz Rott członkiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prasoznawczego

prof. Dariusz Rott

18 października 2018 roku w Łomży obradowało Walne Zgromadzenie Członków Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego. Podczas posiedzenia wybrano prof. dr. hab. Dariusza Rotta z Wydziału Filologicznego UŚ członkiem zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019–2024.

Przedstawiciele UŚ na targach w Chinach

broszury promocyjne Uniwersytetu Śląskiego

Od 23 do 27 października 2018 roku przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wezmą udział w misji edukacyjnej realizowanej w Chinach. W jej ramach pracownicy Działu Współpracy z Zagranicą – Marta Barciak oraz Giga Gogosashvili – będą uczestmoczyli w targach China Education Expo w Chengdu i Guangzhou oraz w spotkaniach z reprezentantami chińskich uczelni.

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

25 czerwca 2019 roku o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.