facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

XXII Lokalny Konkurs Krasomówczy

Wydział Prawa i Administracji UŚ

27 marca 2018 r. o godz. 15.10 w auli nr 6 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ odbędzie się XXII edycja Lokalnego Konkursu Krasomówczego. Jego celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności korzystania ze zdobytej w toku studiów wiedzy prawniczej, a także podkreślenie znaczenia sztuki autoprezentacji, argumentacji oraz oracji. Konkurs adresowany jest studentów prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Prof. Andrzej Noras weźmie udział w XXXVIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy

logo Śląskiej Izby Lekarskiej

23 i 24 marca 2018 roku w „Domu Lekarza” w Katowicach odbywać się będzie XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy. W pierwszej części obrad z ramienia Uniwesytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras.

Spotkanie dot. programu stypendialnego Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

logo Fulbrighta

27 marca 2018 r. o godz. 10.00 w auli Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Polsko-Amerykańskiej Komisji Fullbrighta. Podczas wydarzenia, które adresowane jest przede wszystkim do pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów oraz absolwentów, zostanie przedstawiona oferta stypendialna oraz i informacje nt. warunków, które należy spełnić, aby z niej skorzystać.

Uczelniany etap XXII Konkursu Wiedzy Technicznej

logo Konkursu Wiedzy Technicznej

21 marca 2018 r. o godz. 9.30 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ w Sosnowcu rozpoczął się uczelniany etap XXII Konkursu Wiedzy Technicznej, w którym udział wzięło 58 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, 2 szkół z województwa podkarpackiego (z Dębicy) oraz uczniowie z I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego z Olkusza. Do udziału w tegorocznej edycji konkursu został również zaproszony zwycięzca III Będzińsko-Dąbrowskiego Konkursu Wiedzy Technicznej „Kontech” Krzysztof Gorgoń z Gimnazjum nr 3 w Dąbrowie Górniczej.

Konferencja pt. „Nowy Jedwabny Szlak – geopolityka, gospodarka, kultura”

CINiBA

27 marca 2018 roku o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się konferencja pt. „Nowy Jedwabny Szlak – geopolityka, gospodarka, kultura”, której współorganizatorami są m.in. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ oraz Koło Kultury i Prawa Chińskiego UŚ.

Liczne przykłady współpracy Chin z krajami na całym świecie wskazują, iż należy być świadomym zarówno szans, jak i zagrożeń związanych z otwarciem na chińskie inwestycje oraz idącą w parze ekspansją ekonomiczną i polityczną tego państwa.  

Rekrutacja na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+

Napis: Erasmus +. Wyjazdy studentów. Rekrutacja

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014–2020. Program wspiera kraje partnerskie między innymi w zakresie współpracy, wymiany akademickiej oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ realizowany jest na wszystkich wydziałach Uniwersytetu Śląskiego i obejmuje wszystkie kierunki. Obecnie trwa rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne, które w roku akademickim 2018/2019 można będzie realizować od czerwca 2019 roku do końca września 2019 roku.

Akademickie Mistrzostwa Śląska w piłce siatkowej kobiet

siatkarka wybijająca piłkę

W turnieju finałowym Akademickich Mistrzostw Śląska w piłce siatkowej kobiet, który odbył się 19 marca 2018 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, zagrał zespół Uniwersytetu Śląskiego. W skład naszej reprezentacji weszły: Agata Sowińska, Agnieszka Pilarska, Angelika Bruderek, Dominika Bałdys, Edyta Dryja, Ewa Poskart, Kaja Strużyk, Karina Jakuć, Karolina Radziwoń, Małgorzata Gołda, Marta Pietroczuk, Natalia Olesińska, Zofia Stawarska, Zuzanna Gajda.

LXVIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej poświęcone ochronie planety

logo Klubu Myśli Ekologicznej

27 marca 2018 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach rozpocznie się LXVIII spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego organizatorami są prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Klub Myśli Ekologicznej jest inicjatywą, która ma na celu propagowanie idei ekologicznych oraz prezentowanie osób wcielających te idee w życie.

Mistrzostwa Uniwersytetu Śląskiego w tenisie stołowym – wyniki

Dwie dłonie, w jednej paletka, w drugiej piłka ping-pongowa

15 i 16 marca 2018 roku na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ (Katowice, ul. Jagiellońska 28) odbyły się mistrzostwa Uniwersytetu Śląskiego w tenisie stołowym, w których udział wzięli studenci oraz pracownicy uczelni.

15 marca rywalizowały zawodniczki, pierwsze miejsce zajęła Agnieszka Ochman – studentka filologii hiszpańskiej, na kolejnych pozycjach uplasowały się: Sandra Stanisławska – studentka pedagogiki rewalidacyjnej oraz Weronika Szajnakowska studiująca mediteranistykę.

Konkurs na esej nt. „Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?”

dłonie piszące na czarnej klawiaturze komputera

W ramach programu „50 inicjatyw studenckich” Małgorzata Grzonka i Ewelina Zygan – studentki Wydziału Filologicznego UŚ zorganizowały konkurs na napisanie kilkustronicowego eseju nt. „Uniwersytet – pasja, rozwój, kariera?”. Konkurs adresowany jest do studentów polskich uczelni i ma na celu przede wszystkim zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny, kształtowanie współpracy międzyuczelnianej, a także ukazanie możliwości, jakie dają studia.

Zgłoszono ponad sto prac. Niebawem poznamy laureatów konkursu im. Krystyny Bochenek

logo Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

Celem Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek jest promocja regionu, a także upamiętnienie Krystyny Bochenek, śląskiej dziennikarki znanej z wielu akcji i inicjatyw społecznych. Konkurs ma charakter otwarty, a związek prac z zagadnieniami dotyczącymi problematyki województwa śląskiego może być zarówno dosłowny, jak i uniwersalny, wieloaspektowy i nie musi być tematem wiodącym. Pula nagród wynosi 50 tys. zł.

Kolejne spotkanie Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej PAU

logo Polskiej Akademii Umiejętności

W ramach spotkań Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej Polskiej Akademii Umiejętności 22 marca 2018 roku o godz. 16.00 w Willi Caro (Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a) rozpocznie się wykład prof.  Janusza Ziółkowskiego (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie) pt. „Wszechświat: co się stało 12 września 2015 r.?”.

Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje”

grafika Festiwalu Edukacyjnego „Nowe Inspiracje”

28 kwietnia 2018 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbędzie się kolejna edycja Festiwalu Edukacyjnego „Nowe Inspiracje”, który połączony zostanie z 21. Giełdą Wydawców. W ramach wydarzenia dla nauczycieli wszystkich specjalności i poziomów edukacyjnych przygotowano warsztaty metodyczne prowadzone przez konsultantów ośrodka i przez zaproszonych specjalistów, wśród których są również pracownicy Uniwersytetu Śląskiego. Uczestnicy wezmą udział m.in. w zajęciach służących rozwojowi osobowości.

Finał Akademickich Mistrzostw Śląska w ergometrze wioślarskim

zielono-biała grafika ergometr wioślarski

W sobotę 17 marca 2018 roku w sali gimnastycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się finał Akademickich Mistrzostw Śląska w ergometrze wioślarskim kobiet i mężczyzn. W zawodach wzięło udział 84 zawodników z siedmiu śląskich uczelni, w tym 21 studentów UŚ.

Jubileuszowy koncert galowy

Zdjęcie: trzech skrzypków

W środę 18 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (pl. Teatralny 1, Cieszyn) odbędzie się jubileuszowy koncert galowy. Wydarzenie jest jednym z punktów programu obchodów 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego. 

Wykonawcami będą: obchodząca 30-lecie działalności artystycznej Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego pod dyrekcją dr. Karola Pyki, Chór Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia” pod dyrekcją dr hab. prof. UŚ Izabelli Zieleckiej-Panek, Międzywydziałowy Zespół Folkowy „Folkuś” pod kierownictwem artystycznym dr Magdaleny Szyndler oraz dr Agnieszka Kopińska (fortepian), dr hab. Urszula Mizia (wiolonczela), dr Sabina Olbrich-Szafraniec (śpiew), dr Wojciech Golec (akordeon), dr Bartosz Jaśkowski (śpiew), prof. dr hab. Michał Korzistka (fortepian),

Naukowcy opatentowali sposób określania aktywności osuwiskowej gruntów

Grafika przedstawiająca dokument

Ocena aktywności osuwiskowej gruntu jest istotna dla opracowywania planu zagospodarowania danego terenu. W rejonach występowania aktywnych osuwisk nie powinno się planować m.in. budownictwa mieszkalnego i drogowego. Znane są różne metody oceny i monitorowania tego geodynamicznego zjawiska, jednak są one czaso- i kosztochłonne. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego opracowali alternatywny sposób określania aktywności osuwiskowej gruntów, polegający na badaniu przyrostów rocznych drzew. Wynalazek został objęty ochroną patentową.

Frankofonia 2018

flaga Francji

28 marca 2018 r. o godz. od 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu rozpoczną się główne obchody Dni Frankofonii na Uniwersytecie Śląskim, które organizowane są przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Francophonie 2018: Entre tradition et modernité”. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W programie obchodów zaplanowano między innymi:

Kolejne spotkanie z cyklu „English & Tea”

logo English Language Centre

23 marca 2018 roku o godz. 17.00 w English Language Centre (Katowice, ul. Bankowa 14, sala A) rozpocznie się spotkanie klubu dyskusyjnego w ramach cyklu „English & Tea”. Wydarzenie adresowane jest do osób chcących poprawić płynność mówienia po angielsku oraz rozbudować tematyczne słownictwo. Tematem spotkania, którego gospodarzem będzie Severyn Brandau (USA), będzie czas. 

Dzień Indii i Bangladeszu

Indie. Trzy kobiety na polu z herbatą

Celem Dnia Indii i Bangladeszu, którego temat przewodni tegorocznej edycji brzmi „Indie słowem”, jest rozbudzenie u młodzieży zainteresowania barwną i niezwykle zróżnicowaną kulturą Indii, ze szczególnym uwzględnieniem bogactwa ich tradycji literackich, zarówno tych pisanych, jak i przekazywanych ustnie, tak najdawniejszych, jak i zupełnie współczesnych. Spotkanie stanie się okazją do poznania mało znanych aspektów świata Orientu. W programie zaplanowano wykłady, występy artystyczne, wystawy, lekcję języka hindi.

Międzynarodowa konferencja pt. „Wymiary Języka i Kultury Biznesu”

logo konferencji DOBLAC

Celem międzynarodowej konferencji pt. „Wymiary Języka i Kultury Biznesu” („Dimensions of Business Language and Culture”; DOBLAC 2018), której organizatorem jest Instytut Języka Angielskiego, będzie prezentacja oraz dyskusja dotycząca wyników badań w zakresie szeroko rozumianej kultury i języka biznesu z punktu widzenia różnych dyscyplin naukowych, zarówno językoznawstwa, jak i kulturoznawstwa, socjologii, psychologii czy innych dziedzin zajmujących się taką tematyką. Wśród poruszanych kwestii znaleźć się mogą następujące zagadnienia:

Spotkanie autorskie z Darkiem Foksem

Dariusz Foks

W środę 21 marca 2018 roku o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się spotkanie z Darkiem Foksem – jednym z najciekawszych współczesnych pisarzy, autorem kilkunastu zbiorów wierszy (m.in. „Wiersze o fryzjerach”, „Sonet drogi”, „Rozmowy z głuchym psem”, „Tablet Taty”, „Kronsztad”), kilku książek prozatorskich (m.in. „Orcio”, „Wielkanoc z tygrysem”, „Co robi łączniczka”, „Historia kina polskiego”), redaktorem dziełu prozy w miesięczniku „Twórczość”.

Przegląd etiud Wydziału Radia i Telewizji UŚ podczas festiwalu „Ślōnski szwōng”

Taśma filmowa

„Ślōnski szwōng” to festiwal śląskiej kultury organizowany przez Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Na program wydarzenia trwającego od 14 marca do 10 kwietnia 2018 roku składają się koncerty, wystawy, warsztaty, a także spotkania przypominające o dawnych tradycjach.

Spotkania informacyjne nt. programu Erasmus+

Napis: 20 lat Erasmusa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Dział Współpracy z Zagranicą i Biuro Programu Erasmus+ informuje, że w związku z ogłoszoną rekrutacją na wyjazdy stypendialne na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019, w marcu organizowana jest seria spotkań informacyjnych na wydziałach dla studentów zainteresowanych udziałem w wymianie.

Posiedzenie plenarne KRUP w Łodzi

Zdjęcie: długopis w dłoni

22 i 23 marca 2018 roku w Łodzi odbywać będzie się posiedzenie plenarne Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Obrady poprowadzi przewodniczący KRUP prof. dr hab. med. Wojciech Nowak – JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

XX Ogólnopolskie Targi Edukacja 2018

Ulotki promocyjne Uniwersytetu Śląskiego

27 i 28 marca 2018 w godz. od 9.00 do 16.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek” w Katowicach odbędą się XX Ogólnopolskie Targi Edukacja 2018, podczas których pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2018/2019. Uczestnicy targów będą mieli także możliwość uzyskania informacji dotyczących przebiegu rekrutacji na studia. Udział w targach dla wszystkich odwiedzających jest bezpłatny.

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Fragment plakatu cyklu pn. „Problem granic w filozofii i nauce”

W środę 21 marca 2018 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach 19. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Uchwała RGNiSW dotycząca projektu Ustawy 2.0

Logo RGNiSW

Po przeanalizowaniu projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 roku Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjęła uchwałę nr 16/2018, której treść udostępniamy poniżej:

Rektorzy uczelni z południowej Polski z wizytą studyjną w Brukseli

Zdjęcie: flagi różnych państw

Z wizytą studyjną do Brukseli udali się rektorzy czternastu uczelni z południowej Polski. Pobyt trwający od 18 do 20 marca 2018 roku był okazją do spotkań i rozmów z przedstawicielami instytucji unijnych na temat europejskich programów związanych ze szkolnictwem wyższym, a także badaniami naukowymi.

Podczas wizyty Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentował JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W spotkaniach udział wzięli m.in. przedstawiciele takich uczelni, jak: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska czy Politechnika Opolska.

CLIV promocja doktorska

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 10 kwietnia 2018 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się CLIV promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.
 

Wydział Filologiczny

a/ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymają:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.