facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Inauguracja Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Spodek, Katowice

W piątek 16 lutego 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbędzie się inauguracja Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Naukę na tym kierunku rozpocznie ponad 50 osób, które uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez specjalistów – autorów różnorodnych badań naukowych dotyczących regionu śląskiego.

Dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Inkubator Innowacyjności+

Logo programu Inkubator Innowacyjności+

Inkubator Innowacyjności+ to program, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, szczególnie w zakresie komercjalizacji. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnić współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym.

Realizatorem programu jest konsorcjum w składzie Uniwersytet Śląski w Katowicach, spółka celowa Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

O dofinansowanie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu mogą się ubiegać: pracownicy naukowi, naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni

Uniwersytet Śląski na targach rekrutacyjnych w Gruzji

Broszury informacyjne Uniwersytetu Śląskiego

Międzynarodowe targi rekrutacyjne „International Fair for Overseas Studies” to największe edukacyjne wydarzenie w Gruzji. Tegoroczna edycja odbywać będzie się 23 i 24 lutego 2018 roku w Tbilisi. Wydarzenie stanowi okazję do promocji polskiego szkolnictwa wyższego oraz wymiany informacji o systemie nauczania. Ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego na stoisku Study in Poland zaprezentuje Giga Gogosashvili z Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ.

Spotkanie organizacyjne dot. bezpłatnego kursu języka chińskiego

logo Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ

19 lutego 2018 roku w Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, parter, sala nr 11/12) odbędą się spotkania organizacyjne dotyczące drugiego semestru bezpłatnego kursu języka chińskiego:

  • godz. 17.00 – dla osób kontynuujących naukę,
  • godz. 18.00 – dla nowych studentów.


Pierwszeństwo zapisu na zajęcia będą mieli studenci I, II i III stopnia studiów oraz wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego.

Projekt szkoleniowy NAWA – „Direct to internationalization”

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

„Direct to internationalization” to projekt szkoleniowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowany do pracowników szkół wyższych zaangażowanych w umiędzynarodowienie studiów, głównie pod kątem rekrutacji studentów zagranicznych.

Naukowcy z UŚ laureatami międzynarodowego konkursu sieci ERA-CAPS

Logo sieci ERA-CAPS – liść na niebieskim tle

Projekt badawczy z udziałem naukowców z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego został wyłoniony w konkursie na międzynarodowe badania z zakresu biologii molekularnej roślin zorganizowanym przez sieć ERA-CAPS (ang. ERA-Net for Coordinating Action in Plant Sciences).

Wernisaż „Rejestry pamięci”

Grafika promująca wystawę

„Rejestry pamięci” to tytuł wystawy prac dr hab. Katarzyny Pyki oraz dr Hanny Grzonki-Karwackiej z Zakładu Rysunku na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. Ekspozycja prezentowana będzie w Galerii Cafe Silesia Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Zawody okręgowe XLIV Olimpiady Geograficznej

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

10 i 11 lutego 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu będą odbywać się zawody II stopnia (okręgowe) XLIV Olimpiady Geograficznej, organizowane przez działający na wydziale Komitet Okręgowy OG. Swoją wiedzę geograficzną sprawdzi 97 młodych pasjonatów geografii – uczniów 39 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Targi edukacyjne w Jastrzębiu-Zdroju

broszury promocyjne Uniwersytetu Śląskiego

20 lutego 2018 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Zespole Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu Zdroju (ul. Poznańska 1) odbędą się Młodzieżowe Targi Edukacyjne. Podczas targów swoją ofertę edukacyjną zaprezentują uczelnie. Na specjalnie przygotowanym stoisku Uniwersytetu Śląskiego będzie można uzyskać informacje dotyczące kierunków studiów oraz przebiegu rekrutacji w roku akademickim 2018/2019.

Wykład pt. „Uwagi o wyższości »filologii« nad metafizyką…”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

W czwartek 22 lutego 2018 roku o godz. 16.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się wykład pt. „Uwagi o wyższości »filologii« nad metafizyką w procesie formułowania dogmatu chrystologicznego”, który wygłosi ks. dr Grzegorz Strzelczyk – prezbiter archidiecezji katowickiej, teolog i publicysta.

Studenci UŚ uczestnikami obchodów Chińskiego Nowego Roku

logo Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ

3 lutego 2018 roku studenci i wykładowcy Wydziału Filologicznego, Wydziału Prawa i Administracji (w tym członkowie Międzywydziałowego Koła Kultury i Prawa Chińskiego) oraz Centrum Języka i Kultury Chińskiej uczestniczyli w obchodach Chińskiego Nowego Roku, którego organizatorem była Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie.

W programie wydarzenia, które w całości prowadzone było w języku chińskim, zaplanowano m.in. loterię fantową oraz występy artystyczne polskich i chińskich studentów.

Nowa edycja semestralnego kursu języka polskiego

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

19 lutego 2018 roku rozpocznie się nowy semestralny kurs języka polskiego. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych i wieczornych w siedzibie Szkoły Języka i Kultury Polskiej w Katowicach. Kurs adresowany jest głównie do studentów Uniwersytetu Śląskiego, studentów programu Erasmus+ oraz zagranicznych lektorów języków obcych pracujących na naszej uczelni – dla tych osób udział w kursie jest bezpłatny.

Konferencja pt. „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy”

Budynek Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji

24 i 25 maja 2018 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (ul. Bielska 62) odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Edukacja dla rozwoju – edukacja w rozwoju – teoria i praktyka. Osiągnięcia – ważne perspektywy”. W wydarzeniu udział weźmie prorektor UŚ ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski.

Wykład pt. „Polish-American Shared History – 100th Anniversary of Poland's Independence"

Budynek CINiB-y

We wtorek 13 lutego 2018 roku o godz. 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a) prof. John Radzilowski z University of Alaska Southeast wygłosi wykład pt. „Polish-American Shared History – 100th Anniversary of Poland's Independence". Wydarzenie poświęcone będzie obchodom 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także historii kontaktów polsko-amerykańskich. W programie spotkania, które poprowadzi Dan O. Hastings, attaché ds.

Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach

Uczniowie podczas zajęć

W czwartek 15 lutego 2018 roku pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej poprowadzą zajęcia dla uczniów Zespołu Szkół ETE im. Alberta Schweitzera w Gliwicach. Spotkanie realizowane będzie w ramach współpracy nawiązanej pomiędzy uczelnią a szkołą we wrześniu 2017 roku.

Inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla zagranicznych studentów

logo 20-lecia Erasmusa na UŚ

W semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 Uniwersytet Śląski w Katowicach w ramach studiów częściowych oraz praktyk będzie gościć około 100 studentów z Białorusi, Chin, Chorwacji, Czech, Estonii, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Kirgistanu, Korei, Macedonii, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy, Węgier, Włoch.

Uroczysta inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla studentów zagranicznych odbędzie się 12 lutego 2018 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie uczelni. Podczas spotkania studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni, jej wydziałów i poszczególnych jednostek

Dzień Polonistów 2018

trójka młodych studentów robiących notatki w zeszytach trzymanych na kolanach

23 marca 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mieli okazję wziąć udział w wykładach, laboratoriach, warsztatach oraz konkursach zorganizowanych w ramach Dnia Polonistów. Uczestnicy będą mogli wybierać spośród szerokiej oferty zajęć dotyczących literatury, języka i wiedzy o kulturze, ale także praktycznych warsztatów z zakresu dziennikarstwa, kreatywnego pisania czy technik autoprezentacji.

II edycja „Uniwersjady Polonistycznej”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

„Uniwersjada Polonistyczna” to turniej wiedzy o literaturze i języku polskim, nad którym patronat objął dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Krzysztof Jarosz. Jego celem jest popularyzacja wiedzy historyczno- i teoretycznoliterackiej z elementami wiedzy o języku, promocja czytelnictwa oraz zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym regionu.

Konkurs na recenzję literacką i opowiadanie „Punkt krytyczny”

ręce piszące na czarnej klawiaturze komputera

Celem konkursu „Punkt krytyczny”, który adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa śląskiego, jest promocja czytelnictwa i aktywności krytycznoliterackiej ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji literatury najnowszej. Zadaniem uczestników jest

„Czy starożytni Rzymianie bywali nad Rawą?”. Spotkanie z cyklu „Źródła kultury europejskiej”

Zdjęcie: fragment budynku Wydziału Nauk Społecznych oraz deptak UŚ

„Źródła kultury europejskiej” to cykl ośmiu wykładów pomyślanych jako dialog poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych na Wydziale Nauk Społecznych, mający wskazać na wielość sposobów myślenia stanowiących podstawę współczesnej kultury. Odbywające się co miesiąc spotkania adresowane są do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Medale Komisji Edukacji Narodowej

30 stycznia 2018 roku podczas posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego wręczone zostały Medale Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczeniami zostali uhonorowani następujący pracownicy uczelni:

Przerwa w dostępnie do serwisów WWW

Grafika: koperta listowa na niebieskim tle

W związku z koniecznością przeprowadzenia pilnych prac konserwacyjnych część serwisów WWW hostowanych na serwerach Uniwersytetu Śląskiego może nie być dostępna 31 stycznia od godziny 20.00 i 1 lutego do godz. 12.00.

Prace dotyczą serwerów, na których utrzymywane są między innymi serwisy jednostek oraz konferencji. Prowadzone prace nie spowodują niedostępności serwisu głównego, serwisów rekrutacyjnych, webmaila oraz systemów APD, UL i USOSWeb. 

 

Tydzień Języka Ojczystego 2018

dziewczyna patrząca w otwartą książkę, stojaca na tle regału z książkami

Od 19 do 23 lutego 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach odbywać się będzie Tydzień Języka Ojczystego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia, którego organizatorami są, CINiBA, katowicki oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Wydział Filologiczny UŚ oraz Stowarzyszeniem „Via Linguae”, będą związki frazeologiczne.

Przedsięwzięcie jest adresowane zarówno do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak i wszystkich miłośników polszczyzny. W programie wydarzenia zaplanowano wykłady i warsztaty poświęcone m.in. frazeologii gwarowej, biblizmom i mitologizmom w polszczyźnie,

Dyskusja panelowa: „Autonomia i doskonałość. Wyzwania rozwiązań systemowych”

Zdjęcie: długopis w dłoni, tworzenie notatek

Wydział „Artes Liberales” i Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizują dyskusję panelową, której przedmiotem będzie „Autonomia i doskonałość. Wyzwania rozwiązań systemowych”. Debata z udziałem pracowników naukowych odbędzie się 31 stycznia 2018 roku w Sali Senatu w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego. Gościem i uczestnikiem konferencji będzie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin.

Spotkanie organizacyjne dot. Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

26 stycznia 2018 roku o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbyło się spotkanie organizacyjne poświęcone Podyplomowym Studiom z Wiedzy o Regionie. W wydarzeniu udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób, które już od lutego będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów – autorów różnorodnych badań naukowych dotyczących naszego regionu.

Koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany...”

Logo z napisem: 50 lat Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 9 lutego 2018 roku o godz. 19.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75. Pułku Piechoty 1A) odbędzie się piąty koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany...”. W programie wydarzenia zaplanowano suitę tańców śląskich i cieszyńskich w wykonaniu Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” oraz koncert śląskiego kwintetu dętego „Silesian Brass Artists” z gościnnym udziałem ks. dr. hab. Pawła Sobierajskiego. Artyści występujący w drugiej części wydarzenia zaprezentują utwory karnawałowe ze światowej literatury instrumentalnej.

Koncert jest częścią obchodów jubileuszowych z okazji 50-lecia istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 

UŚ na XIII Powiatowych Targach Akademickich w „Konarze”

ulotki promocyjne UŚ

29 stycznia 2018 roku w godzinach od 10.00 do 13.00, w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu (ul. Konarskiego 24) odbywać się będą XIII Powiatowe Targi Akademickie w „Konarze” – „Absolwent 2018”. Wydarzenie adresowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego.

Cyfrowe Archiwum Polskiego Atlasu Etnograficznego

Zdjęcia przykładowych materiałów PAE

O tym, jak w połowie ubiegłego wieku wyglądały w Polsce wiejskie zagrody, tradycyjne środki transportu czy przedmioty codziennego użytku, można przekonać się, odwiedzając stronę internetową Polskiego Atlasu Etnograficznego. Ankiety dotyczące zbieractwa roślin wraz z zielnikami, czarno-białe fotografie obszarów wiejskich oraz mapy PAE zostały bezpłatnie udostępnione na stronie www.pae.us.edu.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.