facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Lot badawczy balonu ULKA odwołany

ULKA

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zaplanowany na 16 lipca 2018 roku na godz. 18.30 lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) – balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza został odwołany.

Narzędzie służące do inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000

Logo projektu HabitARS

Nadrzędnym celem kończącego się w 2018 roku projektu HabitARS było zbudowanie narzędzia służącego do inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz umożliwiającego prowadzenie monitoringu zagrożeń, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie i zachowanie owych siedlisk. Z tak zgromadzonych danych oraz z opracowanej metodologii będą mogli korzystać m.in.

Prof. Barbara Kożusznik prezydentem Division 1

prof. Barbara Kożusznik

Prof. dr hab. Barbara Kożusznik – kierownik Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ została wybrana prezydentem Division 1 w International Association of Applied Psychology (IAAP) – największej i najstarszej na świecie międzynarodowej organizacji zrzeszającej psychologów, której największą sekcją jest sekcja psychologii pracy i organizacji (Division 1).

Kolejny lot badawczy balonu ULKA

ULKA

16 lipca 2018 roku o godz. 18.30 odbędzie się kolejny lot badawczy Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA) – balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Balon wystartuje z parkingu przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Listy osób zakwalifikowanych na studia

Grafika promująca rekrutację na studia

W systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) opublikowane zostały wyniki rekrutacji na większość kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich. Listy osób zakwalifikowanych wraz z informacją dotyczącą miejsc i terminów składania dokumentów wymaganych na studia dostępne są na stronie: irk.us.edu.pl/listy. W związku z przepisami o ochronie danych osobowych listy widoczne są tylko dla kandydatów zarejestrowanych w ​systemie IRK.

Dr hab. Ewa Jarosz kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka

Dr hab. Ewa Jarosz

Dr hab. Ewa Jarosz z Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego została kandydatem na Rzecznika Praw Dziecka. Wniosek o nominację podpisało ponad trzydzieści organizacji pozarządowych, swoje poparcie wyrazili również przedstawiciele środowisk naukowych. Kandydatura została ogłoszona podczas konferencji prasowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie w poniedziałek 9 lipca 2018 roku.

Dr hab. Miron Lakomy stypendystą University of Cambridge

Dr hab. Miron Lakomy

Dr hab. Miron Lakomy z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego otrzymał stypendium naukowe University of Cambridge, w ramach którego  od 11 do 17 lipca 2018 roku będzie prowadził badania nad wykorzystaniem tzw. metod open source intelligence do analizy materiałów propagandowych islamskich terrorystów w internecie. Badania zrealizowane zostaną w Cambridge Cybercrime Centre.

Informacja o przewidywanych działaniach związanych z wdrożeniem Ustawy 2.0

Zdjęcie dokumentu

3 lipca 2018 roku Sejm RP przyjął ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zostały one skierowane do dalszych prac w Senacie RP, gdzie 9 lipca 2018 roku Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rekomendowała ich przyjęcie z niewielkimi poprawkami.

Projekty obu ustaw w wersjach skierowanych do Senatu RP:

Szkolenie pt. „Efektywna komunikacja”

Na żółtym tle napis: Akademia Rozwoju Kariery

W środę 18 lipca 2018 roku w godz. od 9.00 do 14.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133) odbędzie się szkolenie pn. „Efektywna komunikacja” w ramach Akademii Rozwoju Kariery 2018. Warsztaty, które poprowadzi trener i doradca zawodowy Agnieszka Dunaj, adresowane są do studentów i absolwentów UŚ chcących nauczyć się skutecznej komunikacji. 

Podczas spotkania poruszone zostaną takie kwestie, jak:

Spotkanie informacyjne dot. konkursu TANGO 3

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W piątek 13 lipca 2018 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II piętro, sala nr 159) rozpocznie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu TANGO 3. W trakcie spotkania, w którym udział wezmą przedstawiciele Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego oraz spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o., przybliżone zostaną zasady uzyskania dofinansowania w ramach wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, jaką stanowi konkurs TANGO.

21. edycja „Sprawdzianu z polskiego” w Cieszynie

Pochyleni nad kartkami studenci piszący dyktando

21. edycja międzynarodowego konkursu ortograficznego „Sprawdzian z polskiego” rozpocznie się 15 sierpnia 2018 roku o godz. 10.30 w Centrum Konferencyjnym UŚ w Cieszynie. Celem konkursu jest wyłonienie Cudzoziemskiego Mistrza Języka Polskiego.

„Sprawdzian z polskiego” organizowany jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego od 1998 roku. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Zadanie konkursowe polega na napisaniu dyktanda, którego tekst jest wymyślony przez polskich językoznawców, specjalistów z zakresu norm ortograficznych oraz poprawności językowej specjalnie na potrzeby sprawdzianu.

Rekrutacja na Podyplomowe Studia Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji

dyplomy wręczane absolwentom Podyplomowych Studiów Ochrona informacji...

Do 21 września 2018 roku potrwa nabór na XIV edycję Podyplomowych Studiów Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji, które realizowane są na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach (Sosnowiec, ul. Będzińska 39) i które adresowane są do osób pracujących lub zainteresowanych pracą związaną z administrowaniem i ochroną informacji niejawnych oraz danych osobowych, pełnomocników ochrony informacji niejawnych, administratorów bezpieczeństwa informacji, którzy po wejściu w życie 25 maja 2018 r.

„Śniadanie biznesowe” dot. skanowania, modelowania i druku 3D

drukarka 3D

We wtorek 17 lipca 2018 r. o godz. 9.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II piętro, sala nr 159) rozpocznie się, zorganizowane przez Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ, „śniadanie biznesowe” poświęcone  tematyce skanowania, modelowania i druku 3D. Spotkanie, w którym udział wezmą przedstawiciele firm ScanTech z Katowic oraz CADXPERT z Krakowa specjalizujących się w dziedzinie skanowania i druku 3D, adresowane jest do całej społeczności akademickiej, a przede wszystkim do osób, których tematyka badawcza jest powiązana z modelowaniem oraz drukiem 3D.

Spotkanie organizowane jest w ramach realizacji projektu Inkubator Innowacyjności+

Konferencja InterNanoPoland 2018

Logo konferencji

12 i 13 września 2018 roku w hotelu Novotel w Katowicach (al. Roździeńskiego 16) odbywać się będzie trzecia edycja konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland – międzynarodowego forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią.

Wizyta naukowców z École Nationale Polytechnique d'Alger

Zdjęcie: dwie dłonie trzymające długopis

W czwartek 5 lipca 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach przebywali naukowcy reprezentujący École Nationale Polytechnique d'Alger z Algierii. Z JM Rektorem UŚ prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem spotkali się: kierownik Département de Génie Minier oraz dyrektor Laboratoire de Recherche LGM prof.

Gabriela Juranek laureatką konkursu Diamentowy Grant

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Gabriela Juranek, studentka Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego, znalazła się w gronie laureatów VII edycji konkursu w ramach programu Diamentowy Grant realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów prowadzących badania naukowe o wysokim stopniu zaawansowania i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy. W tym roku na ten cel przeznaczonych zostało ponad 16 mln zł.

Regionalny Zjazd Geografów

Logo Wydziału Nauk o Ziemi

Od 28 do 30 września 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60) odbywać się będzie Regionalny Zjazd Geografów, którego hasłem przewodnim będzie „Geografia wobec wyzwań regionalnych i globalnych”.

W programie wydarzenia zaplanowano sesje plenarne i popularnonaukowe, dyskusję panelową, konkurs fotograficzny, a także wycieczki po regionie oraz relacje z wyjazdów organizowanych przez geografów.

Nabór do II edycji Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie

Spodek w Katowicach

 

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Urzędem Marszałkowskim i Związkiem Górnośląskim ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych, interdyscyplinarnych Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Nabór zgłoszeń upływa 14 września 2018 roku.

XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

Studentki zagraniczne Od 1 do 29 sierpnia 2018 roku w Cieszynie odbywać się będzie XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kursy odbywają się nieprzerwanie od prawie 30 lat, a z roku na rok uczestniczy w nich coraz liczniejsza grupa osób zainteresowanych poznawaniem języka polskiego, pięknem polskiej kultury, bogactwem literatury i historią naszego kraju.

Uroczysta inauguracja letniej szkoły rozpocznie się 1 sierpnia o godz. 12.30 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie

Podpisanie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach

Dokument i pióro

W środę 4 lipca 2018 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 24) podpisana została umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy uczelnią a Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (RODN „WOM”). Ze strony uczelni dokumenty sygnował prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, w imieniu ośrodka umowę podpisała dyrektor RODN „WOM” mgr Anna Zakrzewska-Zamora.
 

Nowy sposób otrzymywania związków, które znajdą zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowali nowy sposób otrzymywania niskowrzących eterów i sulfidów 1-propenylowych (pochodnych winylowych) – związków o dużym znaczeniu w chemii, syntezie organicznej, biochemii, technologii chemicznej oraz technologii polimerów. Metoda została objęta ochroną patentową.

Briefing prasowy dotyczący projektu pn. „Uniwersytet Najlepszych”

Mikrofony

We wtorek 3 lipca 2018 roku na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbył się briefing prasowy dotyczący projektu pn. „Uniwersytet Najlepszych” – nowej inicjatywy edukacyjnej, której pomysłodawcami są Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice przy wsparciu Pałacu Młodzieży oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach.

Akcja pt. „Śniadanie na trawie z Uniwersytetem Śląskim”

kosz piknikowy, polne kwiaty, otwarta książka na kocu

W sobotę 7 lipca 2018 roku w Parku Śląskim (Rosarium) w godzinach od 10.00 do 16.00 będzie trwała akcja pt. „Śniadanie na trawie z Uniwersytetem Śląskim”. Jest to jedno

Prof. Zbigniew Kadłubek uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego

prof. Zbigniew Kadłubek

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego przyznawane są osobom (lub instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom oraz organizacjom), które całokształtem działalności przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Podczas 55. sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbyła się 25 czerwca 2018 roku w Urzędzie Marszałkowskim, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego uhonorowany został dr hab. prof.

Nowe sposoby otrzymywania polieterodioli

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego opracowali nowy sposób otrzymywania polieterodioli – wytwarzanych w skali przemysłowej półproduktów do otrzymywania poliuretanów będących materiałami o bardzo szerokim zastosowaniu. Są one powszechnie wykorzystywane między innymi w przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, meblarskim czy budowniczym, a nawet coraz częściej, po modyfikacji, w aplikacjach medycznych. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową.

Nabór do 3. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

Logo 3 Śląskiego Festiwalu Nauki

Rozpoczęły się przygotowania do 3. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, który odbywać się będzie od 11 do 15 stycznia 2019 roku. Do prezentacji swoich pasji, zainteresowań naukowych oraz osiągnięć zaproszeni są nauczyciele akademiccy, pracownicy nauki, opiekunowie i członkowie kół naukowych, studenci i doktoranci.

Wystawcy oraz prelegenci mogą zgłaszać udział w wydarzeniu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.slaskifestiwalnauki.pl. Nabór dotyczy propozycji zgłaszanych do głównych wydarzeń festiwalowych zaplanowanych 13 i 14 stycznia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska prezesem Polskiego Towarzystwa Spektroskopii Mössbauerowskiej

Logo PTSM

W trakcie XII Ogólnopolskiego Seminarium Spektroskopii Mössbauerowskiej, odbywającego się od 17 do 20 czerwca 2018 roku, zorganizowane zostało zebranie Polskiego Towarzystwa Spektroskopii Mössbauerowskiej, podczas którego przeprowadzono ogólnopolskie wybory do zarządu PTSM. Prezesem została wybrana, pełniąca dotychczas funkcję wiceprezesa, dr hab. Aneta Hanc-Kuczkowska z Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Na tym stanowisku zastąpiła prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Ruebenbauera.

Wystawa jubileuszowa prezentowana na katowickim rynku

Jubileuszowe logo Uniwersytetu Śląskiego

W ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego od 7 czerwca do 9 lipca 2018 roku na placu przed Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach eksponowana będzie okolicznościowa wystawa „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni.

Sposób odzyskiwania palladu ze zużytych katalizatorów

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opracowali nowy sposób odzyskiwania palladu ze zużytych katalizatorów homogenicznych. Dzięki rozwiązaniu, które zostało objęte ochroną patentową, będzie można ponownie używać odzyskany metal do produkcji nowych katalizatorów, co pozwoli obniżyć koszty ich produkcji i będzie mniej obciążające dla środowiska naturalnego.

Platynowce, w tym pallad, są powszechnie wykorzystywane do produkcji katalizatorów stosowanych przede wszystkim w przemysłach: petrochemicznym, chemicznym oraz samochodowym.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.