facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Spotkanie organizacyjne dot. bezpłatnego kursu języka chińskiego

chińskie znaczki

9 października 2017 roku o godz. 17.30 w Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4, parter, sala nr 11/12) rozpocznie się spotkanie organizacyjne dotyczące bezpłatnego kursu języka chińskiego, którego pierwsza edycja odbędzie się w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Pierwszeństwo zapisu na zajęcia będą mieli studenci I, II i III stopnia studiów oraz wykładowcy Uniwersytetu Śląskiego.

Projekty dotyczące przestrzeni uniwersyteckiej w budżecie obywatelskim Katowic

Panorama campusu UŚ w Katowicach

Po raz kolejny mieszkańcy Katowic za sprawą budżetu obywatelskiego zdecydują o wydatkach publicznych w mieście. Zgłoszone przez nich propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację formalną oraz merytoryczną, zostaną poddane pod głosowanie. Od 11 do 24 września 2017 roku, oddając głos, mieszkańcy wskazywać będą projekty, które ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w perspektywie nowego roku budżetowego.

Doktorantka UŚ finalistką The Taiwan International Student Design Competition 2017

logo TISDC

Doktorantka Uniwersytetu Śląskiego mgr Iwona Cichy została finalistką The Taiwan International Student Design Competition 2017 (TISDC) w kategorii Visual Design za identyfikację 19. edycji „Kina na Granicy”. Organizatorem konkursu, który ma sprzyjać międzynarodowej wymianie kontaktów oraz wspierać młodych projektantów, jest Ministerstwo Edukacji w Tajwanie. The Taiwan International Student Design Competition rozstrzygany jest w czterech kategoriach:

Inauguracja roku szkolnego Uniwersyteckiego II LO im. Emilii Plater w Sosnowcu

wniesienie sztandaru podczas inauguracji roku szkolnego

15 września 2017 r. o godz. 9.00 w Auli Międzywydziałowej na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się inauguracja roku szkolnego Uniwersyteckiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego.

Ks. prof. Jerzy Szymik laureatem Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego

ks. prof. Jerzy Szymik

Obradująca 12 września 2017 roku w Białymstoku pod przewodnictwem JE ks. bp. dr. hab. Henryka Ciereszki Kapituła XXIII edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Franciszka Karpińskiego przyznała tegoroczną nagrodę ks. prof. zw. dr. hab. Jerzemu Szymikowi – pracownikowi Katedry Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ, członkowi watykańskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej (od 2004 roku), autorowi przeszło 50 książek naukowych, poetyckich i eseistycznych.

Konferencja naukowa pt. „Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego”

logo Muzeum Śląskiego

21 września 2017 roku w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Archeologia górnośląska w 20-lecie śmierci prof. Jerzego Szydłowskiego” poświęcona wybitnemu uczonemu, archeologowi, nauczycielowi akademickiemu, muzealnikowi związanemu z Muzeum Śląskim i z Uniwersytetem Śląskim, na którym od 1973 roku był pracownikiem naukowym, pełniąc różne funkcje: wicedyrektora Instytutu Historii (1979–1980), dziekana (1980) i prodziekana (1982–1984). Wśród prelegentów znajdują się m.in.

Studia menedżerskie MBA dla sektora ochrony zdrowia

logo MBA

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Śląski oraz Śląski Uniwersytet Medyczny uruchamiają specjalną edycję programu studiów menedżerskich Master of Business Administration (MBA) dla sektora ochrony zdrowia.

Program studiów dostosowany został do potrzeb menedżerów wyższych i średnich szczebli zarządzania w sektorze ochrony zdrowia i uwzględnia sesje poświęcone w całości zarządzaniu instytucjami opieki zdrowotnej oraz funkcjonowaniu sektora. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL (Activity Based Learning – warsztatów partycypacyjnych), uznanej za najskuteczniejszą dla rozwijania kompetencji menedżerskich, kierowniczych i przywódczych.

Seminarium pt. „Obrazowanie materii miękkiej – mikroskopia konfokalna”

Mikroskop ZEISS LSM 880 z Airyscan FAST

Od 27 do 29 września na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywać się będzie seminarium pt. „Obrazowanie materii miękkiej – mikroskopia konfokalna” skierowane do naukowców chcących poszerzyć wiedzę w zakresie uzyskiwania i interpretacji obrazów mikroskopowych otrzymanych m.in. przy użyciu mikroskopu ZEISS LSM 880 z Airyscan FAST.

Śląski Salon Maturzystów 2017

grafika promująca Salon Maturzystów - dziewczyna w todze i birecie z lupą

Odbywający się w szesnastu miastach Salon Maturzystów Perspektywy 2017 to miejsce spotkania kandydatów na studia z przedstawicielami uczelni oraz z reprezentantami Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, w czasie którego uczniowie klas maturalnych mogą zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi obowiązującymi na wybranych kierunkach studiów, dowiedzieć się więcej o interesującej ich uczelni oraz zdobyć wszelkie informacje na temat matury. Uczestnicy Salonu będą mieli również okazję wziąć udział w bogatej ofercie warsztatów i wykładów.

Prof. Halina Widła laureatką FIPLV International Award

prof.Halina Widła

Prof. zw. dr hab. Halina Widła została wyróżniona prestiżową nagrodą FIPLV International Award, jednogłośnie przyznaną przez World Council oraz FIPLV Executive Committee za znaczące osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w zakresie nauczania/uczenia się języków obcych.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu na fanfarę UŚ

Grafika z napisem "fanfara"

W czerwcu 2017 roku ogłoszony został konkurs kompozytorski na fanfarę Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Propozycje utworów na tradycyjny kwintet instrumentów dętych blaszanych przyjmowane były do końca sierpnia, rozstrzygnięcie konkursu miało nastąpić 10 września 2017 roku.

Z uwagi na przełożenie terminu posiedzenia jury konkursowego, zmianie ulega data rozstrzygnięcia konkursu. Nowy termin zostanie podany w najbliższym czasie. 

Konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

12 i 13 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbywać się będzie międzynarodowa konferencja pt. „Tradycja i formy krytycyzmu w filozofii europejskiej”. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab.

Uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

logo Śląskiej Nagrody im.Juliusza Ligonia

20 września 2017 roku o godz. 17.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się:

Niemiecko-polskie sympozjum naukowe pt. „Kolekcje bez granic...”

Biblioteka Śląska

Od 12 od 14 września 2017 roku w sali audytoryjnej Parnassos w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbywać się będzie niemiecko-polskie sympozjum naukowe pt. „Kolekcje bez granic. Zasoby bibliotekarskie nt. (Górnego) Śląska oraz innych regionów kulturowych w Niemczech oraz w Europie Środkowo-Wschodniej”. W inauguracji wydarzenia udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego

Poczty sztandarowe stojące w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach

W niedzielę 8 października 2017 roku o godz. 18.00 katedrze Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się międzyuczelniana inauguracja roku akademickiego. Do udziału w uroczystości zaproszeni są nauczyciele akademiccy, pracownicy uczelni, doktoranci oraz studenci.

Podczas wspólnej inauguracji wybrzmi w szczególny sposób dziękczynienie za 50-lecie istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Konferencja pt. „Dylematy demokracji”

logo Wydziału Nauk Społecznych UŚ

26 i 27 października 2017 roku w Wiśle odbywać się będzie druga edycja konferencji naukowej pt. „Dyskusje o demokracji”, której organizatorami są Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytut Nauk Społecznych Uniwersytetu SWPS.

Uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom Akademii Dyplomacji i Post-Akademii Dyplomacji

Studenci w togach i biretach siedzący tyłem

W piątek 8 września 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów absolwentom III edycji Akademii Dyplomacji oraz I edycji Post-Akademii Dyplomacji

Funkcjonująca w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Akademia Dyplomacji to inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego skierowana do polityków, urzędników, a także studentów zainteresowanych etykietą dyplomatyczną, międzynarodowymi stosunkami politycznymi i gospodarczymi oraz polityką zagraniczną.

Konkurs wiedzy prawniczej „Lex Empiricus”

logo Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Ślązak, Zapiór i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Komandytowa w Katowicach przy współpracy z Future Processing organizuje kolejną edycję konkursu wiedzy prawniczej „Lex Empiricus”. 

Dzień otwarty Wydziału Nauk Społecznych

Wydział Nauk Społecznych

5 października 2017 r. odbędzie się Dzień otwarty Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, który adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób zainteresowanych naukami społecznymi. W programie wydarzenia zaplanowano wykłady, warsztaty oraz zajęcia terenowe, w tym grę w gigantyczne piłkarzyki na deptaku, a także akcję pt. „Żywa Książka”, będącą nowatorską formą indywidualnej rozmowy z wybranym wykładowcą Wydziału Nauk Społecznych UŚ, wzorowaną na międzynarodowym formacie „Żywej Biblioteki”.

Finisaż wystawy pt. „Korytarze wyobraźni”

CINiBA

W sobotę 9 września 2017 r. o godz. 12.00 w galerii Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (poziom 0) rozpocznie się spotkanie zamykające wernisaż prac Izaaka Zimnowody pt. „»Korytarze wyobraźni« – wystawa malarstwa akrylowego oraz małych form rzeźbiarskich”. 

Ekspozycję będzie można oglądać w bibliotece do 15 września 2017 r. 

Rekrutacja na studia podyplomowe Szkoły Zarządzania UŚ

Dziewczyna i chłopak stojący z książkami

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz BHP, które prowadzone są przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to studia, których celem jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi.

Polscy naukowcy odkryli ślady praludzi na Krecie

Ślady dwunożnych istot odkryte na Krecie. Fot. Gerard Gierliński

W północno-zachodniej części Krety dr Gerard Gierliński (Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie) odkrył w 2002 roku dwa stanowiska, na których zachowały się ślady stóp dwunożnych istot. Kilkanaście lat później wraz z dr. Grzegorzem Niedźwiedzkim z Uniwersytetu w Uppsali (Szwecja) oraz dr. Andrzejem Boczarowskim z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przeprowadzili analizy znaleziska, które pozwoliły stwierdzić, że ślady te należały do człowiekowatych.

Nowa specjalność z zakresu optometrii

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Od roku akademickiego 2017/2018 na prowadzonym na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego kierunku biofizyka (studia stacjonarne II stopnia) uruchomiona zostanie nowa specjalność z zakresu optometrii – dziedziny wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

Specjalność ta, która realizowana będzie w nowoczesnych pracowniach zlokalizowanych w

Przyrząd do kalibracji urządzeń mierzących ciśnienie śródgałkowe

Słowo patent

Naukowcy reprezentujący między innymi Uniwersytet Śląski oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach wspólnie opracowali przyrząd, dzięki któremu będzie możliwe sprawdzanie poprawności działania i kalibracja urządzeń wykorzystywanych w okulistyce do pomiaru ciśnienia śródgałkowego.

Dzień otwarty Wydziału Filologicznego

siedzący przed budynkiem Wydziału Filologicznego w Katowicach studenci

W środę 27 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbędzie się Dzień otwarty Wydziału Filologicznego, którego hasłem przewodnim będzie „Z humanistyką w przyszłość!”. Wydarzenie zainaugurują dwa wykłady: „Kto się boi filologa?” prorektora ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszarda Koziołka oraz „Why Study Literature?” dr. hab. Pawła Jędrzejki.

Prof. Jan Malicki Ambasadorem Kongresów Polskich

prof. Jan Malicki

14 września 2017 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków w Krakowie odbędzie się uroczysta gala Ambasadorów Kongresów Polskich, podczas której zostaną wręczone dyplomy uznania wyłonionym 8 maja w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej podczas posiedzenia kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. W wyniku głosowania siedemnaście osób dołączyło do grona honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Wśród nich znalazł się prof. zw. dr hab.

Rozdanie nagród 8. edycji konkursu „Marka – Śląskie”

Statuetka „Marka – Śląskie”

W sobotę 2 września 2017 roku w siedzibie Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” odbędzie się XXIII Gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, w trakcie której rozstrzygnięty zostanie konkurs „Marka – Śląskie”. Ma on na celu promocję województwa śląskiego, jego atutów przemysłowo-gospodarczych, społecznych, kulturalnych, naukowych oraz sportowych. Podczas gali Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentować będzie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.