facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zdjęcie: teczka na dokumenty

We wtorek 28 maja 2019 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, od 1 stycznia 2019 roku.

Dokumenty:

Nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego

Logo Uniwersytetu Ślaskiego

We wtorek 28 maja 2019 roku Senat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przyjął nowy Statut uczelni. Najważniejszy akt prawny dostosowuje wewnętrzne regulacje do wymogów nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wprowadza także szereg rozwiązań, które mają na celu umocnienie pozycji badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego. Jego zapisy zapewniają również poszanowanie tradycyjnych wartości akademickich.

Nowy Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, w tym:

  • sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, m.in. podmiotów uprawnionych do wskazywania kandydatów na rektora oraz sposób organizowania wyborów,
  • skład rady uczelni oraz senatu,

CLXI promocja doktorska

Zdjęcie rektoratu

18 czerwca 2019 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się CLXI promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Posiedzenia prezydium i zgromadzenia plenarnego KRASP w Olsztynie

Logo KRASP

Aktualne problemy szkolnictwa wyższego i nauki będą głównym tematem obrad prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbędą się 30 i 31 maja 2019 roku w Olsztynie. W posiedzeniach ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wezmą JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś

Kolejny wykład w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Logo Biblioteki Śląskiej

„Społeczny wymiar katolicyzmu śląskiego w aspekcie kultu Matki Boskiej Piekarskiej” to temat kolejnego spotkania Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności. Wykład, który odbędzie się 28 maja 2019 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (sala Parnassos), wygłosi abp dr Damian Zimoń. Spotkanie poprowadzi wykładowca z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego – dr hab. Zygmunt Woźniczka.

Nagrodzone publikacje akademickie

Zdjęcie: otwarta książka w dłoniach

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich im. Adama Łysakowskiego przyznało nagrodę naukową za rok 2018 w kategorii prace o charakterze teoretycznym, metodologicznym i źródłowym publikacji pt. „Modelowanie procesu wyszukiwania informacji naukowej. Strategie i interakcje”. Książka, której autorem jest dr hab.

Gra studentów i absolwentów UŚ nagrodzona przez publiczność

Wręczenie nagród w konkursie

Gra „Weakless” tworzona przez studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego zdobyła nagrodę publiczności podczas odbywającej się 24 i 25 maja 2019 roku w Brnie „Game Access Conference”. To kolejne wyróżnienie dla zespołów Cubeish Games i Punk Notion.

„Weakless” jest grą z gatunku puzzle-adventure przedstawiającą relację dwóch bohaterów: osoby z dysfunkcją wzroku oraz osoby z dysfunkcją słuchu, które dzięki wzajemnej pomocy mogą pokonać napotkane przeszkody. – Trzonem rozgrywki w „Weakless” jest rozwiązywanie zagadek logicznych oraz eksploracja otoczenia przy pomocy wizji i umiejętności bohaterów.  W danym momencie gracz steruje tylko jedną z postaci,

Wydarzenie wieńczące projekt „ProspectUS”

Grafika z napisem Śląski badawczy

W poniedziałek 27 maja 2019 roku w sali kinowej Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach (ul. św. Pawła 3) odbyło się uroczyste spotkanie wieńczące projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”.

Program wydarzenia, które otworzył JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, obejmował m.in. rozmowę na temat wyników przeprowadzonych badań w kontekście planowania przyszłości Uniwersytetu Śląskiego i przygotowywania wskaźników dla opracowania strategii rozwoju uczelni. 

Konferencja pt. „Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki”

budynek Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach

31 maja 2019 roku o godz. 9.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) rozpocznie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Między mitem a człowiekiem. Percepcja mitologii przez wieki” organizowana przez Koło Młodych Klasyków wraz z opiekunem dr Edytą Gryksą.

Wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej

Zdjęcie: długopis w dłoni

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki wyborów do Rady Doskonałości Naukowej (RDN). W skład nowego organu weszło po trzech przedstawicieli każdej dyscypliny, czyli łącznie 141 reprezentantów środowiska akademickiego.

Członkiem RDN pierwszej kadencji został naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Artur Rejter (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo). W głosowaniu prof. Artur Rejter otrzymał 149 głosów, jego kandydaturę zgłosiły dwie uczelnie: Uniwersytet Śląski oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie.

Sukces studentki Wydziału Artystycznego UŚ

logo Wydziału Artystycznego UŚ

Angelika Niemiec, studentka drugiego roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej zajęła trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie muzycznym – XI Concorso Musicale Città di Filadelfia, który odbywał się od 8 do 12 maja 2019 roku w Lamezii Terme we Włoszech. Podopieczna Wydziału Artystycznego UŚ została nagrodzona w kategorii fortepian. Do udziału w konkursie studentkę Uniwersytetu Śląskiego przygotował dr Grzegorz Niemczuk z Instytutu Muzyki.

Wizyta delegacji z Southwest University w Chinach

Zdjęcie: budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

22 i 23 maja 2019 roku Uniwersytet Śląski gości delegację z Southwest University w Chinach. Podczas wizyty omówione zostaną dotychczasowe wspólne działania, tematem rozmów będzie również współpraca z Centrum Języka i Kultury Chińskiej.

Konferencja pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”

budynek Wydziału Prawa i Administracji

Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Uniwersytetu Śląskiego organizuje 12 września 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach (ul. Bankowa 11b, aula nr 7) międzynarodową konferencję naukową pt. „Application of the Succession Regulation in the EU Member States”.

Naukowcy UŚ nagrodzeni w konkursach NCN

Zdjęcie: naukowiec prowadzący badania

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnych edycji konkursów na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych – Opus 16 dla wszystkich naukowców niezależnie od stażu i stopnia naukowego oraz Preludium 16 i Sonata 14 – skierowane do badaczy znajdujących się na początku kariery naukowej. We wszystkich trzech konkursach złożono łącznie 3826 wniosków, a do finansowania zakwalifikowało się 777 projektów.

Kongres „Akademia Śląska 2020+. Nauka wobec wyzwań regionu”

Zdjęcie: długopis w dłoni

Wskazanie kluczowych wyzwań w rozwoju regionu w perspektywie kolejnych lat to główny temat kongresu zorganizowanego przez samorząd województwa śląskiego. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, na czele z JM Rektorem prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem, odbyło się 24 maja 2019 roku w Sali Sejmu Śląskiego (gmach Urzędu Marszałkowskiego).

 

Kolejny lot balonu badawczego

Zdjęcie: Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

20 maja 2019 roku odbędzie się kolejny lot balonu wyposażonego w aparaturę do pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Mobile laboratorium to część Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA).

Balon wystartuje o godz. 18.00 z parkingu przy budynku Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach. Podczas lotu przeprowadzone zostaną pomiary temperatury, wilgotności oraz ciśnienia, a także stężenie sadzy i ozonu.

Spotkanie autorskie z Piotrem Sommerem

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

22 maja 2019 roku o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się spotkanie autorskie z Piotrem Sommerem – poetą, eseistą, tłumaczem współczesnej poezji anglosaskiej, redaktorem naczelnym miesięcznika „Literatura na Świecie” (od 1994), autorem kilkunastu tomów poetyckich i krytycznoliterackich, między innymi: „W krześle” (1977), „Czynnik liryczny” (1986), „Erraty wybrane.

Kontrolowana spontaniczność. Rozmowa z dr Eweliną Tyc na temat kreowania wizerunku polityków

Grafika przedstawiające flagę UE oraz napis: Wybory do Parlamentu Europejskiego

Politycy od lat związani z polskim parlamentem mają dużą świadomość znaczenia budowania własnego wizerunku. Często współpracują ze specjalistami z zakresu public relations, aby zadbać o markę osobistą. Są rozpoznawalni, stale obecni w środkach masowego przekazu, wzbudzają zainteresowanie. Politycy stają się celebrytami, z kolei celebryci na całym świecie coraz częściej decydują się na udział w wyborach parlamentarnych czy prezydenckich.

Konferencja naukowa „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia”

Grafika: symbol jabłka i leku

17 i 18 maja 2019 roku w Centrum Konferencyjnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbyła się XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sekcji Psychologii Zdrowia PTP pt. „W zdrowiu i w chorobie – trajektorie jakości życia” zorganizowana przez Zakład Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcję Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Sekcja aerobiku sportowego na Akademickich Mistrzostwach Polski

logo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ

Tegoroczne Akademickie Mistrzostwa Polski w aerobiku sportowym organizowane po raz piąty przez Akademicki Związek Sportowy Katowice odbywały się od 9 do 12 maja w katowickiej hali „Kolejarz”. Koordynatorką wydarzenia była mgr Katarzyna Ostrowska ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Cieszynalia 2019

Cieszynalia 2019

21 i 22 maja 2019 roku na terenie kampusu cieszyńskiego Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bielska 62) odbywać się będzie festiwal Cieszynalia 2019. Tegoroczna edycja wydarzenia przebiegać będzie w klimacie PRL. Organizatorami festiwalu są rady samorządów studenckich Wydziału Artystycznego UŚ oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Debata pt. „Uniwersytet w antropocenie”

budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

W ramach Polsko-Francuskiego Roku Nauki 23 maja 2019 roku o godz. 17.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a) odbędzie się debata pt. „Nauczyć się żyć w antropocenie”. Dyskusja będzie jednym z dwóch spotkań organizowanych w Polsce pod hasłem „Uniwersytet w antropocenie”.

Konferencja pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki”

budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach

9 i 10 października 2019 roku na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego (Katowice, ul. Św. Pawła 3) odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki” organizowana przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W czasie obrad uczestnicy będą starali się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

Wizyta delegacji z Brazylii

Zdjęcie: kampus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

W piątek 17 maja 2019 roku Uniwersytet Śląski w Katowicach gościł przedstawicieli brazylijskiego regionu Minas Gerais. Delegacja, której przewodził Juliano Pinto – podsekretarz w Departamencie Rozwoju Gospodarczego, przebywała w Polsce na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Spotkania oraz rozmowy dotyczyły współpracy międzyregionalnej i realizacji programu „International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean” (IUC-LAC).

Filmy WRiTV na Festiwalu „Młodzi i Film”

Logo Wydziału Radia i Telewizji UŚ

Od 10 do 15 czerwca 2019 roku w Koszalinie odbywać się będzie 38. edycja Festiwalu „Młodzi i Film”. To najstarszy w Polsce festiwal debiutów filmowych. Podczas  wydarzenia odbędą się konkursy: Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych i Krótkometrażowych Debiutów Filmowych oraz pokazy pozakonkursowe.

Do konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych zakwalifikowały się filmy studentów i absolwentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego Uniwersytetu Śląskiego:

Godziny rektorskie

Na zdjęciu widoczny jest napis godziny rektorskie

W związku z organizacją Juwenaliów Studenckich 2019 na wniosek Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek wprowadza 23 i 24 maja 2019 roku godziny rektorskie do godz. 12.00 wolne od zajęć dydaktycznych. Powyższe ustalenia nie dotyczą Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji.

Nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: piszaca osoba, zbliżenie na dłonie

13 czerwca 2019 roku o godz. 15.30 (I termin) oraz o godz. 15.45 (II termin) w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) w sali 29 odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Porządek obrad przewiduje między innymi: wybór przewodniczącego i protokolanta spotkania, wniosek zarządu o rozwiązanie Stowarzyszenia, dyskusję oraz pojęcie decyzji.

Zawiadomienie oraz porządek posiedzenia (pdf, 197 kB).

Prof. Krzysztof Zanussi laureatem Platynowych Lwów

Prof. Krzysztof Zanussi

Platynowe Lwy to nagroda, którą przyznaje komitet organizacyjny Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku wyróżnienie, honorujące całokształt twórczości wybitnych postaci polskiego kina, odbierze prof. zw. Krzysztof Zanussi z Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Statuetka zostanie wręczona podczas festiwalowej gali finałowej 21 września 2019 roku.

XI edycja konferencji pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

Na zdjęciu widoczne są siedzące osoby.

14 i 15 października 2019 roku w Katowicach oraz Sosnowcu odbywać się będzie XI międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” – DLCC2019, organizowana przez Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ oraz Wydział Informatyki i Nauk o Materiałach UŚ. Tematem tegorocznego spotkania będzie „E-learning and STEM Education”.

Podczas wydarzenia zostaną poruszone takie zagadnienia, jak:

1. E-learning i edukacja STEM:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.