facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

XIV Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego

logo Wydziału Prawa i Administracji UŚ

27 kwietnia 2019 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) gościć będzie uczestników XIV Zjazdu Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego. Organizatorem spotkania poświęconego tematyce „Oddziaływania norm konstytucyjnych na różne gałęzie prawa” jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Spiritus Constitutionis” UŚ. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Spotkanie z cyklu „Kresy… a to Polska właśnie”

Zdjęcie: fragment budynku Centrum Informacji i Biblioteki Akademickiej

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka organizują spotkanie z autorami książki pt. „Między Śląskiem a Wileńszczyzną”. W dyskusji, odbywającej się w ramach cyklu „Kresy… a to Polska właśnie”, udział wezmą: prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz z Wydziału Filologicznego UŚ, dr hab. Joanna Januszewska-Jurkiewicz z Wydziału Nauk Społecznych UŚ oraz mgr Ewa Żurawska z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Prof. Trevor Carolan gościem Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

15 kwietnia 2019 roku gościem Wydziału Filologicznego w Sosnowcu będzie prof. Trevor Carolan z University of the Fraser Valley w Kanadzie. W programie wizyty zaplanowano:

SWFiS oferuje opiekę nad dziećmi pracowników UŚ

Logo Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego (SWFiS) może zapewnić opiekę nad dziećmi pracowników uczelni w czwartek i piątek 11 i 12 kwietnia 2019 roku w godzinach od 8.00 do 15.00. Zastępczą opieką mogą zostać objęte dzieci powyżej 7. roku życia.

Studium oferuje podopiecznym zajęcia ruchowe dostosowane do wieku, warunkiem niezbędnym jest przyniesienie obuwia zmiennego i czegoś do picia. W dowolnej godzinie można przyprowadzić dziecko do pokoju nr 109 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sekretariat SWFiS).

Rozwój Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: ososba pisząca na klawiaturze, zbliżenie na dłonie

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój Repozytorium Uniwersytetu Śląskiego (RE-BUŚ) oraz utworzenie rekordów analitycznych dla publikacji wydanych w „Pracach Naukowych Uniwersytetu Śląskiego”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę, a jego finansowanie obejmie lata 2019–2020.

Projekt przewiduje dalsze działania związane z udostępnianiem dorobku pracowników, doktorantów i studentów uczelni poprzez umieszczenie ich w instytucjonalnym repozytorium, katalogu centralnym NUKAT oraz promowanie wśród autorów idei otwartego dostępu.

„Tama” wyróżniona na festiwalu filmów dokumentalnych w Rosji

Zdjęcie: rolka taśmy filmowej i klaps filmowy

„Tama” – etiuda dokumentalna zrealizowana przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego została doceniona na kolejnym międzynarodowym festiwalu. Film w reżyserii Natalii Koniarz ze zdjęciami Stanisława Cuskego otrzymał wyróżnienie w konkursie krótkich filmów dokumentalnych na Moscow International Documentary Film Festival DOKer, który odbywał się od 3 do 8 kwietnia 2019 roku w Rosji.

„Vis Moot Team Silesia” w prestiżowym konkursie arbitrażu w Hong Kongu

Logo Wydziału Prawa i Administracji

Od 31 marca do 7 kwietnia 2019 roku studentki z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego – Agata Zwolankiewicz oraz Olga Marcinkowska uczestniczyły w prestiżowym konkursie arbitrażu handlowego „The Willem C Vis (East) International Commercial Arbitration Moot” w Hong Kongu. W tegorocznej edycji wzięło udział 137 drużyn z całego świata.

Dzień otwarty Katedry Filologii Klasycznej

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

12 kwietnia 2019 roku na Wydziale Filologicznym odbywać się będzie Dzień otwarty Katedry Filologii Klasycznej. W programie wydarzenia zaplanowano konferencję pt. „Antyk dla każdego”, w której udział weźmie między innymi prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Filologicznego dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota, wygłaszając wykład inauguracyjny nt. „Upadek Ikara”. Tematyka konferencji koncentruje się na szeroko pojętym antyku w literaturze, kulturze i sztuce.

Studenci Centrum Języka i Kultury Chińskiej na Chinese Bridge Competition

logo Centrum Języka i Kultury Chińskiej

W 2019 roku po raz pierwszy studenci Centrum Języka i Kultury Chińskiej Uniwersytetu Śląskiego wezmą udział w Chinese Bridge Competition (Konkurs – Most do języka chińskiego), który organizowany jest przez Instytut Konfucjusza w 6 maja w Opolu. Pierwszy konkurs odbył się w 2002 roku i co roku w rundach eliminacyjnych bierze udział prawie pół miliona uczestników z 80 krajów świata.

Dzień Slawistyczny

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

10 kwietnia 2019 r. o godz. 9. 30 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu rozpocznie się Dzień Slawistyczny, który w tym roku upłynie pod hasłem „Kocioł słowiański”. 

W holu głównym Wydziału ustawione zostaną stoiska promujące kultury narodów słowiańskich. W programie wydarzenia zaplanowano między innymi degustację tradycyjnych dań i „flagowych” produktów spożywczych krajów południowo- i zachodniosłowiańskich, a także rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze stoisko (godz. 11.30, sala Rady Wydziału).

Siedziba Wydziału Radia i Telewizji UŚ nagrodzona w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2018

Zdjęcie: fragment budynku Wydziału Radia i Telewizji UŚ Budynek nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymał nagrody w trzech kategoriach: kubatura, wnętrza publiczne oraz Grand Prix w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2018, zorganizowanym przez Grupę Sztuka Architektury. Wyróżnienia zostały wręczone 4 kwietnia 2019 roku w Warszawie. Po raz pierwszy w historii konkursu jeden budynek zdobył aż trzy nagrody.

Siedziba Wydziału Radia i Telewizji, znajdująca się przy ul. św. Pawła 3 w Katowicach, była już wielokrotnie nagradzana.

„Tama” najlepszym filmem studenckim na Go Short – International Short Film Festival Nijmegen

logo Wydziału Radia i Telewizji UŚ

Film „Tama” w reżyserii Natalii Koniarz, studentki Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zdobył nagrodę w kategorii najlepszy film studencki na Go Short – International Short Film Festival Nijmegen. Jest to główny festiwal filmów krótkometrażowych w Holandii, podczas którego prezentowane i nagradzane są wyróżniające się europejskie produkcje.

Konferencja pt. „Raje i ruiny. Turystyka na końcach światów”

CINiBA

Turystyka, podróżowanie, odkrywanie. Zostawianie śladów, budowanie rajów, rujnowanie. Ta dwubiegunowość doświadczenia turystycznego może być punktem wyjścia do kulturoznawczych i antropologicznych poszukiwań zależności pomiędzy tym, który przybywa a lokalną społecznością i odwiedzaną przestrzenią. Ciągłe napięcie pomiędzy intencją i wyobrażeniami podróżującego a konsekwencjami jego obecności w świecie Innego to wciąż niezwykle istotny temat.

Nawiązanie współpracy z Univerzita Hradec Králové

Zdjęcie: teczka na dokumenty

W poniedziałek 8 kwietnia 2019 roku Uniwersytet Śląski gościł przedstawicieli Univerzita Hradec Králové (Czechy). Podczas spotkania, które odbyło się w rektoracie uczelni, delegatów podjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wizyta stanowiła okazję do nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami i podpisania umowy, dotyczącej między innymi wymiany akademickiej pracowników i studentów.

Wizyta reprezentantów Konsulatu Generalnego USA w Krakowie

logo American Corner Katowice

2 kwietnia 2019 roku wizytę w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach złożyli przedstawiciele Konsulatu Generalnego USA w Krakowie –  Amy Steinmann, konsul ds. prasy, kultury i edukacji oraz Janina Galas, reprezentująca Amerykańskie Centrum Informacji (American Information Resource Center). Gości podjął prof. dr hab. Dariusz Pawelec – dyrektor Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

Doroczna konferencja European University Association (EUA)

logo EUA

Od 10 do 12 kwietnia 2019 roku na Sorbonne University w Paryżu odbywać się będzie posiedzenie Rady European University Association (EUA) – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 48 krajów. Z ramienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w obradach udział wezmą: JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prorektor ds.

Analiza strategicznej sytuacji UŚ – trzeci etap projektu ProspectUS

Uczestnicy spotkania Zakończył się drugi etap realizacji projektu „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”, którego celem jest opracowanie założeń do nowej strategii Uniwersytetu Śląskiego. W ramach zadań zaplanowanych w tej części realizacji projektu wykonana została diagnoza warunków strategicznych obejmująca analizy potencjału rozwojowego UŚ oraz otoczenia uczelni. W pozyskanie oraz opracowanie danych, a także przygotowanie raportów włączyli się członkowie wspólnoty akademickiej oraz eksperci zewnętrzni i przedstawiciele otoczenia uczelni.

Komunikat nt. organizacji pracy pracowników wychowujących dzieci (w przypadku zamknięcia placówek oświatowych)

Zdjęcie: dokument i pióro

KOMUNIKAT

Dotyczy: organizacji pracy pracowników wychowujących dzieci do lat 8 oraz starsze wymagające opieki w przypadku zamknięcia szkół, żłobków i przedszkoli podczas ewentualnego strajku nauczycieli.

W związku z możliwością wystąpienia konieczności sprawowania osobistej opieki nad dziećmi (w przypadku niezabezpieczenia tej opieki przez placówki oświatowe uczestniczące w strajku nauczycieli lub przez innych członków rodziny), uprzejmie informuję, że:

Spotkanie władz rektorskich z pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi – transmisja online

Zdjęcie: spotkanie z władzami uczelni

Katowice, 4 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo
Pracownicy
Niebędący Nauczycielami Akademickimi
 

Szanowni Państwo,

Wykład dr. hab. prof. UŚ Michała Kani na Pace University w Nowym Yorku

Dr hab. prof. UŚ Michał Kania

Dr hab. prof. UŚ Michał Kania z Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ, przebywający na stypendium Fundacji Fulbrighta w Waszyngtonie, 5 kwietnia 2019 roku wygłosi wykład na Uniwersytecie Pace w Elisabeth Haub Law School (Nowy York). Prelekcja, poświęcona sytuacji dotyczącej zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce, odbędzie się w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Transatlantic Roundtable on Sustainable Public Procurement.

Szybkie Nocne Powtórki Maturalne

Szybkie Nocne Powtórki Maturalne

Od 23 do 26 kwietnia 2019 roku Uniwersytet Śląski Maturzystów organizuje Szybkie Nocne Powtórki Maturalne. W trakcie trzygodzinnych wykładów uczniowie powtórzą najtrudniejsze lub najczęściej pojawiające się w arkuszach zadania maturalne.

Maturzyści będą mogli wziąć udział w warsztatach: z języka polskiego z części ustnej i pisemnej, matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii oraz chemii.

Seminarium dla nauczycieli oraz animatorów edukacji pozaformalnej

Zdjęcie: fragment budynku Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Inte

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) i Uniwersytet Śląski, reprezentowany przez Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych, organizują seminarium dla nauczycieli oraz animatorów edukacji pozaformalnej, w tym opiekunów Klubów Młodego Odkrywcy, zajmujących się tematyką STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), czyli naukami ścisłymi, technologią, inżynierią, matematyką.

Wystawa „Śląska Nagroda Naukowa” w Bibliotece Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Śląska Nagroda Naukowa

Od 29 marca do 19 maja 2019 roku w Bibliotece Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (ul. Warszawska 14) eksponowana jest wystawa poświęcona „Śląskiej Nagrodzie Naukowej”. Jest to wyróżnienie przyznawane badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne oraz promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

uczestnicy konferencji w garniturach robiący notatki

26 i 27 września 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”. Tematem tegorocznego spotkania będzie „Człowiek w relacji do zwierząt. Mity – stereotypy – uprzedzenia”.

Udział przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w misji edukacyjnej w Indiach

Zdjęcie: fragment stoiska z ofertą edukacyjną

Od 31 marca do 7 kwietnia 2019 roku w Indiach realizowana jest misja edukacyjna, w ramach której zorganizowane są targi edukacyjne EduExpos oraz spotkania na uczelniach i w instytucjach edukacyjnych. W trakcie wizyty Uniwersytet Śląski reprezentować będą pracownicy Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych – Giga Gogosashvili i Kajetan Pawliszyn.

Dariusz Górniok nominowany do nagrody za najlepszą polską ścieżkę dźwiękową roku

Zdjecie: fragment instumentu muzycznego, kontrabas

Nagroda za najlepszą polską ścieżkę dźwiękową roku to nowe wyróżnienie przyznawane w ramach krakowskiego Festiwalu Muzyki Filmowej. Dotychczas twórcy honorowani byli Nagrodą Kilara – wręczaną za całokształt twórczości lub FMF Young Talent Award – doceniającą młodych kompozytorów, zasłużonym osobom i instytucjom przyznawano natomiast tytuł Ambasadora FMF. W tym roku do festiwalowych nagród dołączone zostało nowe wyróżnienie – za najlepszą autorską muzykę powstałą do polskiej produkcji: filmu, serialu lub animacji w roku poprzedzającym wręczenie.

Spotkanie pt. „Tragedie Seneki. Problemy krytyki tekstu”

uczestnicy konferencji robiący notatki w zeszytach, które leżą im na kolanach

11 kwietnia 2019 roku o godzinie 13.15 w auli im. Zbigniewa Jerzego Nowaka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, V piętro) rozpocznie się otwarte spotkanie pt. „Tragedie Seneki. Problemy krytyki tekstu”, w którym udział wezmą

Briefing prasowy w związku ze Światowym Dniem Świadomości Autyzmu

Grafika: na niebieskim tle napis Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

We wtorek 2 kwietnia 2019 roku o godz. 10.30 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, s. 144) odbył się briefing prasowy dotyczący Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli naukowcy Uniwersytetu Śląskiego: dr Anita Pollak z Zakładu Psychologii Pracy i Organizacji, dr Tomasz Huk z Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów, a także studentka V roku psychologii Anna Sporysz.

MNiSW wesprze polskie czasopisma naukowe

Zdjęcie: białe książki na białym tle

Wydawcy polskich czasopism naukowych, które nie zostały ujęte w międzynarodowych bazach periodyków o największym zasięgu, a publikują artykuły naukowe na wysokim poziomie, otrzymają pomoc w ramach nowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 27 marca 2019 roku ogłoszone zostały wyniki pierwszego konkursu przeprowadzonego w ramach projektu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

XVI Węgiel Film Festiwal

logo Węgiel Film Festiwal

Węgiel Film Festiwal to wydarzenie organizowane przez studentów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja twórczości studentów szkół filmowych z różnych stron świata. Tegoroczna edycja odbywać się będzie 11 i 12 kwietnia 2019 roku w nowej siedzibie Wydziału (Katowice, ulica św. Pawła 3).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.