facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Obszary strategiczne Uniwersytetu Śląskiego. Animacja „ProspectUS. Alegorie”

Pięć postaci na szarym tle

Kadra, nauka, kształcenie, infrastruktura, widzialność i współpraca z otoczeniem  – to sześć obszarów funkcjonowania Uniwersytetu Śląskiego, których umacnianie ma przyczynić się do przekształcenia śląskiej Alma Mater w uczelnię badawczą. Ścieżki prowadzące do osiągnięcia tego celu w każdym z obszarów wyznacza nowa strategia rozwoju uczelni, która weszła w życie 1 października 2019 roku.

III edycja konferencji pn. „Przed i po” poświęcona Czesławowi Miłoszowi

uczestnicy konferencji

10 i 11 października 2019 roku w Łaźni Łańcuszkowej w Zabrzu (ul. Wolności 408) odbywać się będzie konferencja pt. „Przed i po. Czesław Miłosz” gromadząca znawców dzieła noblisty. Uczestnicy spotkania podejmą próbę odpowiedzi na pytanie: czy bogata twórczość Czesława Miłosza zawiera dla współczesnych jeszcze jakieś przesłanie.

Nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie: piszaca osoba, zbliżenie na dłonie

14 października 2019 roku o godz. 15.30 (I termin) oraz o godz. 15.45 (II termin) w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) odbędzie się nadzwyczajne walne zebranie członków Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego. Porządek obrad przewiduje między innymi: wybór przewodniczącego i protokolanta spotkania, przedstawienie sprawozdania z likwidacji Stowarzyszenia, dyskusję oraz podjęcie decyzji o zakończeniu likwidacji.

Sukces naukowców UŚ w konkursie BEETHOVEN LIFE

osoba siedząca przy biurku z laptopem

BEETHOVEN LIFE to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG). Stanowi on uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu.

Do finansowania zakwalifikowało się 10 projektów badawczych realizowanych przez zespoły polsko-niemieckie. Laureatami konkursu zostali naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego:

Indyjska sesja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego

osoby robiące notatki

Uniwersytet Śląski oraz Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego organizują sesję naukową z okazji 150. rocznicy urodzin Mahatmy Gandhiego. Wykłady i spotkania będą odbywać się 15 i 16 października 2019 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ w Katowicach oraz w Chorzowskim Centrum Kultury. Tematyka obejmuje nie tylko przedstawienie postaci Gandhiego, ale także jego wpływu na powstawanie ruchów społecznych, narodowo-wyzwoleńczych w różnych częściach świata.

Spotkanie promujące książkę pt. „Pergamin wspomnień...”

prof. Marian Kisiel

15 października 2019 roku w Mieście Ogrodów Katowice (pl. Sejmu Śląskiego 2, sala 211) odbędzie się promocja książki pt. „Pergamin wspomnień. Szkice o poezji Mariana Kisiela”. Rozmowę z bohaterem, autorami szkiców oraz redaktorami książki poprowadzi Agnieszka Strzemińska. Spotkaniu towarzyszyć będzie recital Jakuba Blokesza. Książka ukazuje się w rocznicę trzydziestopięciolecia wydania pierwszego tomiku prof. Mariana Kisiela. Zamieszczone tu szkice koncentrują się na lirycznym dorobku twórcy.

Absolwent UŚ otrzymał tytuł Ambasadora Polszczyzny

Zdjęcie: Szczepan Twardoch

29 września 2019 roku w Katowicach zostały wręczone nagrody Ambasadora Polszczyzny, przyznawane przez Radę Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Tytułem honorowane są osoby i instytucje mające wybitne zasługi w krzewieniu pięknej, poprawnej i etycznej polszczyzny.

Do studentów na nowy rok akademicki. List prorektora ds. kształcenia i studentów

Grupa studentów

Drodzy Studenci,

jak zwykle o tej porze rozpoczynamy nowy rok akademicki w Uniwersytecie Śląskim. Ten rok 2019/2020 jest jednak szczególny, bowiem przynosi istotne zmiany w strukturze i funkcjonowaniu naszej uczelni. Od 1 października zaczyna działać w pełni nowe prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce
(tzw. Ustawa 2.0) oraz nasze przepisy wewnętrzne uchwalone przez Senat Uniwersytetu Śląskiego, m.in.: nowy statut UŚ, nowe regulaminy, w tym najważniejsze dla kształcenia: regulamin organizacyjny, studiów oraz regulamin Szkoły Doktorskiej.

Konferencja prasowa dot. 52. inauguracji roku akademickiego

mikrofony

W związku z przyjęciem Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki, podjęte zostały działania mające na celu przystosowanie Uniwersytetu Śląskiego do zmieniającej się sytuacji prawnej. We wtorek 1 października 2019 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie Śląskim, której głównym tematem będą zmiany w uczelni wprowadzone w związku z reformą systemu szkolnictwa wyższego. Omówione zostaną m.in.

Konferencja pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki”

budynek Wydziału Filologicznego w Katowicach

9 i 10 października 2019 roku w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego (Katowice, ul. Św. Pawła 3) odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Dydaktyka polonistyczna i jej nauki” organizowana przez Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W czasie obrad uczestnicy będą starali się odpowiedzieć między innymi na następujące pytania:

Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025

Logo Uniwersytetu Śląskiego

„Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025”, jeden z najważniejszych dokumentów określających zasady funkcjonowania uczelni, została przyjęta przez Senat UŚ we wtorek 24 września 2019 roku. Jej zapisy wyznaczają między innymi kierunek podejmowanych działań umożliwiających przekształcanie Uniwersytetu Śląskiego w uczelnię badawczą. Osiągnięciu tego celu służyć ma umacnianie sześciu obszarów strategicznych uczelni: kadry, nauki, kształcenia, infrastruktury, współpracy z otoczeniem oraz widzialności.

» Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025 obejmująca Program działań strategicznych na lata 2019–2020 (pdf, 4,16 MB)

Sukces naukowców Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w konkursie „Geologia 2019”

ręka trzymająca długopis

„Geologia 2019” to konkurs mający na celu promowanie innowacyjnych usług i rozwiązań, propagowanie działań zmierzających do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, wspieranie rozwoju naukowego oraz popularyzację wiedzy dotyczącej geologii. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Środowiska.

Informacje dla wspólnoty akademickiej na temat zmian

Grafika przedstawiająca orła

Ubiegły rok akademicki był czasem przygotowywania się do wdrożenia ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która zaczęła obowiązywać 1 października 2018 roku. Trwały prace nad najważniejszymi dokumentami określającymi zasady organizacji i funkcjonowania uczelni. Nowy Statut Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został przyjęty przez Senat UŚ 28 maja 2019 roku.

Inauguracja roku akademickiego w kampusie w Chorzowie

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Chorzowie odbędzie się 8 października 2019 roku o godz. 11.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Tegoroczna uroczystość będzie miała szczególne znaczenie, ponieważ zapoczątkuje istnienie nowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego – Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, w skład którego wejdą pracownicy dotychczasowych wydziałów: Informatyki i Nauki o Materiałach oraz Matematyki, Fizyki i Chemii.

Seminarium pt. „Seniorzy a srebrna gospodarka – szanse, wyzwania, perspektywy”

osoba robiąca notatki

Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych organizuje seminarium pt. „Seniorzy a srebrna gospodarka – szanse, wyzwania, perspektywy”, które odbędzie się 21 października 2019 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzińska 60, s. 205).

Prof. Wiesław Banyś przewodniczącym Rady Naukowej SN PAN w Paryżu

Prof. Wiesław Banyś

Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś z Wydziału Filologicznego UŚ pełnić będzie funkcję przewodniczącego rady naukowej paryskiej stacji Polskiej Akademii Nauk (PAN). Jednocześnie z ramienia tej jednostki został wybrany delegatem do Zespołu Doradczego ds. Zagranicznych Stacji Naukowych PAN, który działać będzie przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. W skład Zespołu Doradczego wejdą reprezentanci poszczególnych rad programowych, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz delegaci wydziałów i kierownictwa PAN.

Twórcy związani z katowicką filmówką nagrodzeni na 44. FPFF w Gdyni

logo Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ

Podczas tegorocznego 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zostali nagrodzeni twórcy związani z Wydziałem Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Festiwal, który odbywał się od 16 do 21 września 2019 r. w Gdyni, to jedno z najstarszych wydarzeń filmowych w Europie, mające na celu promowanie polskiej kinematografii.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Sosnowcu

budynek Wydziału Nauk o Ziemi

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Sosnowcu odbędzie się 10 października 2019 roku o godz. 11.00 w Międzywydziałowej Auli na Wydziale Nauk Przyrodniczych (Sosnowiec, ul. Będzińska 60).

Trwają zapisy na Intensywne Warsztaty Maturalne 2019/2020

logo Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów

Zespół Uniwersytetu Śląskiego Maturzystów, działającego w ramach Uniwersytetu Otwartego UŚ, organizuje dla tegorocznych maturzystów Intensywne Warsztaty Maturalne. Innowacyjny projekt edukacyjny obejmuje 60 godzin ciekawych zajęć oraz kreatywnych ćwiczeń i powtórek, które ułatwią zdanie egzaminu maturalnego.

Inauguracja II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”

napis: Uniwersytet Najlepszych

27 września 2019 roku o godz. 9.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12) odbyło się spotkanie inauguracyjne dla uczestników oraz tutorów II edycji programu „Uniwersytet Najlepszych”. Podczas spotkania uczniowie mogli poznać tutorów, którzy zostali im przydzieleni na podstawie deklarowanych zainteresowań, wymienić pierwsze wzajemne oczekiwania dotyczące uczestniczenia w programie, a także wstępnie omówić stawiane sobie cele.

Inauguracja roku akademickiego w kampusie w Cieszynie

zdjęcie: indeksy

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2019/2020 w kampusie w Cieszynie odbędzie się 9 października 2019 roku o godz. 11.00 w auli na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji (Cieszyn, ul. Bielska 62). W programie wydarzenia przewidziano przemówienia inauguracyjne, które wygłoszą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji dr hab. Krzysztof Marek Bąk, a także immatrykulację studentów.

50 lat nauk biologicznych na Uniwersytecie Śląskim

logo jubileuszu biologii

W czerwcu 1969 roku na Uniwersytecie Śląskim został powołany Instytut Biologii. W tym roku mija 50 lat od rozpoczęcia kształcenia i prowadzenia badań naukowych z zakresu nauk biologicznych na naszej uczelni. Z okazji jubileuszu zaplanowano uroczyste spotkanie pracowników, doktorantów i studentów oraz zaproszonych gości. W uroczystości, która odbędzie się 26 września 2019 roku w budynku przy ulicy Bankowej 9, udział weźmie m.in. JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Spółka celowa UŚ działa od 5 lat

Logo SPIN-US

23 września 2019 roku mija pięć lat od powołania spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego SPIN-US Sp. z o.o. Rocznica jest okazją do przybliżenia specyfiki pracy tej jednostki oraz krótkiego podsumowania działań.

Od początku swego istnienia spółka:

  • działa na polu akceleracji i inkubacji pomysłów, których wynikiem jest opracowanie i wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów, usług i technologii,

  • świadczy usługi brokerskie w procesach transferu wiedzy i technologii,

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Likwidator Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego z siedzibą w Katowicach (ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, KRS: 0000008344) podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 lipca 2019 roku, rozpoczęto proces likwidacji Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego.

Likwidatorami Stowarzyszenia zostali powołani: Jacek Kurek, Krzysztof Maliszewski, Michał Kuryś, Łukasz Michalski.

Kolejna edycja konkursu wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2020

klawiatura, okulary, notatnik, ołówek, długopis

Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Żorach organizują kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2020. Jego pomysłodawczynią i koordynatorką jest dr hab. Eugenia Sojka – kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich.

Konkurs, którego celem jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu kanadyjskiej kultury, historii, geografii i polityki, składa się z trzech etapów:

Podpisanie umów w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja 2014–2020

Uniwersytet Śląski w Katowicach uczestniczy w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja 2014–2020. W ramach inicjatywy uczelnia będzie realizować projekty – „GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim” oraz „Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy”.

Spotkanie dot. projektu DEEPWATER-CE

budynek Wydziału Nauk o Ziemi UŚ

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu reprezentuje Uniwersytet Śląski w transnarodowym projekcie DEEPWATER-CE finansowanym w ramach programu Interreg Europa Środkowa pt. „Opracowanie zintegrowanego podejścia we wdrażaniu rozwiązań dotyczących gospodarowania dodatkowym zasilaniem wód podziemnych w celu ułatwienia ochrony zasobów wodnych Europy Środkowej zagrożonych zmianami klimatu i konfliktami użytkowników”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.