facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Wystawa najnowszych zagranicznych książek naukowych

CINiBA

Od 13 do 15 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach będzie prezentowany wybór najnowszych zagranicznych książek naukowych dostępnych na rynku wydawniczym.

Godziny zwiedzania wystawy:

Spotkanie z Ryszardem Janem Czarnowskim

Zdjęcie budynku CINiBA

W piątek 17 listopada 2017 roku o godz. 17.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a, kawiarenka, poziom 0) odbędzie się spotkanie z Ryszardem Janem Czarnowskim, autorem książki pt. „Wokół Lwowa szlakiem Sobieskiego”. W dyskusji, której przedmiotem będą m.in. związki Jana III Sobieskiego i jego rodziny z Ziemią Lwowską, udział wezmą również dr hab.

Konferencja prasowa dot. konkursu dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek

mikrofony dziennikarskie

W czwartek 9 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali klubowej Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (ul. Teatralna 2a, Scena Malarni) rozpocznie się konferencja prasowa dotycząca VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Dziennikarskiego im. Krystyny Bochenek. Udział w niej wezmą: prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, zastępca dyrektora Teatru Śląskiego im.

Inauguracja działalności Śląskiego Centrum Wody UŚ

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

Implementowanie do gospodarki najnowszych osiągnięć nauki to poważne wyzwanie stojące przed światem naukowym, szczególnie ważne w przypadku badań interdyscyplinarnych. Obszar naukowy dotyczący tematyki wody jest przykładem specjalizacji łączącej zagadnienia z wielu dziedzin nauki, takich jak między innymi: potamologia, limnologia, hydrochemia, hydrobiologia, chemometria czy też biochemia.

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Kicz w kulturach mediów”

grafika z górą lodową, o którą rozbił się samolot, z jaskini wygląda niedźwiedź.

15 i 16 listopada 2017 roku w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbywać się będzie III ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Kultura mozaikowa”, której organizatorami są Zakład Komunikacji Kulturowej oraz Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, a także Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Biblioteka Śląska.

XLVI spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej poświęcone zmianom klimatycznym

logo Klubu Myśli Ekologicznej

14 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w Kinoteatrze Rialto w Katowicach odbędzie się XLVI spotkanie Klubu Myśli Ekologicznej, którego organizatorami są prof. dr hab. Piotr Skubała z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego oraz dr Ryszard Kulik z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Wręczenie dyplomów najlepszym absolwentom oraz nagrody w plebiscycie „Absolwent z Pasją”

Diament z kole w kolorze czerwonym

W poniedziałek 20 listopada 2017 roku o godz. 15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2016/2017 oraz nagrody w piątej edycji plebiscytu „Absolwent z Pasją”.

Wyróżnieni absolwenci zostali wybrani przez władze poszczególnych jednostek Uniwersytetu Śląskiego: dziekanów wydziałów oraz dyrektora Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych. Studenci zostali wyróżnieni między innymi za: bardzo wysoką średnią ocen z całego okresu studiów, celującą lub bardzo dobrą ocenę na dyplomie, osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Wielu z nich to stypendyści.

Briefing prasowy dotyczący wykładów mistrzowskich

Mikrofony dziennikarskie

W środę 8 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 24) odbył się briefing prasowy dotyczący nowej inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego – wykładów mistrzowskich.

Dyskusja pt. „Miejskie rewolucje”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

17 listopada 2017 r. o godz. 15.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się dyskusja pt. „Miejskie rewolucje”. O miejskim aktywizmie i kulturowo-społecznych organizacjach pozarządowych porozmawiają:

Seminarium w ramach cyklu „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

W środę 8 listopada 2017 roku o godz. 15.30 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna III) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach 18. edycji seminariów Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki UŚ poświęconych granicom naszej wiedzy.

Dni Mediacji na Wydziale Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji UŚ

14 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędą się Dni Mediacji organizowane przez Ośrodek Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i Administracji UŚ Facultas Iuridica, Katedrę Postępowania Cywilnego i Koło Naukowe Prawa Procesowego Cywilnego.

W programie wydarzenia zaplanowano:

Prof. Przemysław Marciniak laureatem „Friedrich Willhelm Bessel-Forschungspreis”

prof. Przemysław Marciniak

Dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak został laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Willhelm Bessel-Forschungspreis” przyznawanej przez Fundację Alexandra von Humboldta uznanym naukowcom spoza Niemiec (do osiemnastu lat po doktoracie), reprezentującym wszystkie dyscypliny naukowe. Prof. Przemysław Marciniak jest drugim laureatem z Polski w historii przyznawania tego wyróżnienia i będzie realizował projekt naukowy poświęcony recepcji Bizancjum w ośrodkach naukowych w Monachium i Berlinie.

Wspomnienie prof. Walerego Pisarka

prof. Walery Pisarek

5 listopada 2017 roku w Katowicach na kilkanaście minut przed rozpoczęciem gali przyznania nagród Ambasadorów Polszczyzny zmarł Profesor Walery Pisarek – wybitny uczony, wielki językoznawca, wieloletni kierownik krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych, przewodniczący, a potem honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego, autor wielu artykułów, książek, twórca słowników. Z Uniwersytetem Śląskim łączyło go mnóstwo działań.

„Jesiennie spotkania z astronomią”

Człowiek obserwujący w nocy gwiazdy

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii Oddział w Katowicach oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego organizują cykl wykładów o tematyce astronomicznej pn. „Jesiennie spotkania z astronomią”.

Najbliższe spotkanie poświęcone będzie „Kobietom w astronomii”. Prelekcję wygłosi dr Jacek Czakański z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań UŚ.

Wykład odbędzie się 17 listopada 2017 roku o godz. 17.30 w Katowicach, budynek przy ul. Uniwersyteckiej 4. Wstęp jest wolny. 

 

Rekrutacja do Agencji Wywiadu

Widok na rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W środę 29 listopada 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się spotkanie informacyjno-rekrutacyjne z przedstawicielami Agencji Wywiadu. Studenci i absolwenci zainteresowani pracą w strukturach Agencji będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Targi edukacyjne w Tychach

Uczestnicy przeglądający broszury z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego

9 listopada 2017 roku od godz. 9.00 do 12.30 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach (ul. Korczaka 6) odbędzie się kolejna edycja targów edukacyjnych „Edukacja-Praca-Kariera”, podczas których pracownicy Działu Promocji Uniwersytetu Śląskiego przedstawią ofertę edukacyjną uczelni na rok akademicki 2018/2019. Uczestnicy targów będą mieli także możliwość uzyskania informacji na temat przebiegu rekrutacji.

Sukces w biznesie – wykład Johna Spence’a

John Spence

We wtorek 21 listopada 2017 roku gościem Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej będzie John Spence – uznany amerykański ekspert biznesu, nominowany do nagrody Thinkers 50 Award w rankingu specjalistów zajmujących się problemami zarządzania (The World’s TOP 50 Leadership & Management Thinkers). Spotkanie, podczas którego John Spence wygłosi wykład pt.

Podpisanie porozumienia o współpracy między UŚ a Fundacją Europa House

czerwona teczka na dokumenty

W czwartek 9 listopada 2017 roku o godzinie 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 29) zostanie podpisanie porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Fundacją Europa House.

Powstała w 2014 roku Fundacja działa na rzecz wzmocnienia dialogu pomiędzy instytucjami i obywatelami państw zagranicznych z polskimi, szczególnie z instytucjami włoskimi i francuskimi. Do jej głównych działań należy:

Prof. Dariusz Pawelec odkrywcą „Samej niewinności” Witolda Wirpszy

Okładka "Samej niewinności" Witolda Wirpszy

Maszynopis „Samej niewinności” – dotąd niepublikowanej, ukończonej w 1975 roku przez Witolda Wirpszę powieści – odnalazł prof. dr hab. Dariusz Pawelec w Bibliotece Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii, a następnie opracował, opatrzył posłowiem i przygotował utwór do druku.

Konferencja pt. „»Od konfliktu do komunii« – wokół relacji międzywyznaniowych w Polsce”

grafika z łódką, krzyżem i napisem oikoumene

15 listopada 2017 roku o godzinie 9.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18) rozpocznie się ogólnopolska konferencja ekumeniczna pt. „»Od konfliktu do komunii« – wokół relacji międzywyznaniowych w Polsce”, stanowiąca podsumowanie obchodów 500-lecia reformacji. W programie wydarzenia zaplanowano trzy sesje:

Kurs pt. „STS Modele edukacyjne dla przekazywania społeczeństwu wiedzy o wyzwaniach...”

CINiBA

W poniedziałek 6 listopada 2017 roku w godz. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej rozpocznie się inauguracja Teachers Training Course – seminarium metodycznego dla nauczycieli i edukatorów z kraju i zagranicy pt. „STS Modele edukacyjne dla przekazywania społeczeństwu wiedzy o wyzwaniach związanych z globalnymi zmianami w oceanie”. W programie wydarzenia zaplanowano dwa wykłady inauguracyjne:

Wernisaż i konferencja „Średniowieczne klasztory i ich losy w Słowacji”

CINiBA i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 7 listopada 2017 roku na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się wernisaż i konferencja naukowa poświęcona średniowiecznym klasztorom i ich losom na Słowacji. Sesja naukowa rozpocznie się o godz. 13.00 na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11, sala sympozjalna I), poprzedzi ją uroczyste otwarcie ekspozycji zaplanowane o godz. 12.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Stoisko Credit Agricole na Wydziale Nauk Społecznych

Grafika z napisem "Odkryj swój kapitał"

9 listopada 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego studenci będą mogli spotkać się z doradcami z Credit Agricole i porozmawiać na temat planowania kariery zawodowej oraz zarządzania finansami. Stoisko firmy zlokalizowane w wydziałowym holu składać będzie się z czterech stref:

Prof. Wiesław Banyś członkiem Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

prof. Wiesław Banyś

W poniedziałek 30 października 2017 roku w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Podczas spotkania wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin powołał członków Rady, nominację odebrał między innymi prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący KRASP, członek zarządu European University Association.

César Carillo Trueba gościem Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

twarz chłopca w opasce

9 listopada 2017 roku o godz. 12.00 na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie rozpocznie się seminarium, którego gościem będzie César Carillo Trueba (Universidad Nacional Autónoma de México).   

UŚ w konkursie MediaTory

Logo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ

Uniwersytet Śląski został uczelnią partnerską w konkursie MediaTory – studenckie nagrody dziennikarskie. W plebiscycie nagradzane są najwybitniejsze osobowości medialne, które w opinii studentów dziennikarstwa zasługują na wyróżnienie przyznawane w dziewięciu kategoriach.

Nagrodzonych wybierają adepci dziennikarstwa z 22 uczelni z całej Polski. Koordynatorką konkursu z ramienia Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ jest mgr Karolina Polińska.

Studenckie nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

Sympozjum naukowe „Dzień z Wampirem, czyli seryjni zabójcy i metody wykrywcze…”

Budynek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Koła Naukowe: Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prawa Medycznego, Prawa Karnego oraz Psychologii w Prawie organizują studenckie sympozjum naukowe pt. „Dzień z Wampirem, czyli seryjni zabójcy i metody wykrywcze w sprawach o zabójstwo”. Konferencja odbędzie się 20 listopada 2017 roku w godz. od 9.30 do 15.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.