facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wiadomości

Uniwersytet Śląski wyróżniony w konkursie Innowator Śląska 2019

statuetka konkursu Innowator Śląska 2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał wyróżnienie w konkursie Innowator Śląska 2019 w kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego. Przedsięwzięcie adresowane jest między innymi do śląskich przedsiębiorców oraz naukowców opracowujących i wprowadzających nowe rozwiązania technologiczne, które nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości życia i zdrowia ludzi, lecz również wzmacniają wizerunek województwa śląskiego. Gala wręczenia nagród odbyła się 15 listopada 2019 roku w Gliwicach.

Biblioteka UŚ wysoko oceniona w badaniu poziomu jakości obsługi

Zdjęcie: otwarta książka

W czasopiśmie „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” został opublikowany artykuł Marcina Karwowskiego pt. „Secret client – nieszablonowe badanie poziomu jakości obsługi”. Publikacja, w której wykorzystano wcześniej niepublikowane fragmenty dysertacji doktorskiej autora, została przygotowana w oparciu o audyt przeprowadzony metodą „tajemniczego klienta” (secret client). Badaniem zostało objętych 18 bibliotek uniwersyteckich z całej Polski, w tym książnica Uniwersytetu Śląskiego, która w raporcie końcowym uzyskała wysoką ocenę.

Ponad 25 mln zł na utworzenie centrum kreatywności i coworkingu SPINplace

Logo centrum SPINplace

Wzmacnianie współpracy Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem gospodarczym to jeden z głównych celów strategii rozwoju uczelni. Służyć temu ma utworzenie regionalnego i międzyuczelnianego centrum kreatywności i coworkingu SPINplace. Projekt, którego inicjatorem jest rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, zakłada stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni dla osób zainteresowanych rozwijaniem innowacyjnej przedsiębiorczości. Miejsce posłuży poszerzaniu ich kompetencji, wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu współpracy z przedstawicielami środowiska akademickiego i biznesowego. Na wdrożenie projektu Uniwersytet Śląski otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 25 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego docenieni podczas targów „Inova Croatia 2019”

Logo targów „Inova Croatia 2019”

Jeden z wynalazków zaprojektowanych przez dr. Pawła Janika, dr Małgorzatę Janik oraz mgr. inż. Michała Pielkę został nagrodzony podczas 44. Międzynarodowych Targów Wynalazczości  „Inova Croatia 2019” odbywających się od 13 do 16 listopada 2019 roku w Zagrzebiu. Naukowcy z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego są autorami sposobu transmisji rozgłoszeniowej dla nadajników Bluetooth Low Energy. Rozwiązanie znalazło zastosowanie w opracowanym przez nich monitorze oddechu.

Climate-KIC Partners Day

Wysokie budynki - widok rybiego oka

28 listopada 2019 roku Kopalni „Concordia” w Zabrzu odbędzie się spotkanie Climate-KIC Partners Day, w którym ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach udział weźmie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ.

Petra Hůlová i Julia Różewicz – spotkanie autorskie

zasłuchani w wykład uczestnicy spotkania

27 listopada 2019 roku o godz. 14.00 czeska prozaiczka Petra Hůlová oraz tłumaczka jej powieści na język polski Julia Różewicz będą gościć na Wydziale Humanistycznym UŚ w Sosnowcu (sala nr 4.63). Spotkanie stanie się okazją do rozmowy na temat literatury, współczesności, a także kulis pracy twórczej i zawodowej pisarza, tłumacza oraz wydawcy.

Uroczystość poświęcona 30. rocznicy wybuchu aksamitnej rewolucji w byłej Czechosłowacji

uczestnicy konferencji w garniturach robiący notatki

Słowacyści i bohemiści Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego współorganizują uroczystość poświęconą 30. rocznicy wybuchu aksamitnej rewolucji w byłej Czechosłowacji. Początek wydarzenia, które odbędzie się 26 listopada 2019 roku na Wydziale Humanistycznym (Sosnowiec, ul. Grota Roweckiego 5, sala nr 1.19), zaplanowano na godz. 12.00.

Wykłady gościnne dr. Martina Kolářa z Uniwersytetu Jana E. Purkyně w Ústí nad Labem

uczestnicy wykładu robiący notatki

Dr Martin Kolář z Katedry Historii i Teorii Sztuki Wydziału Sztuki i Designu Uniwersytetu Jana E. Purkyně w Ústí nad Labem będzie gościem Wydziału Humanistycznego (Sosnowiec, ul. Grota-Roweckiego 5), gdzie wygłosi w języku czeskim dwie prelekcje:

Wystawa i wykład pt. „Torkat – pierwszy w Polsce sztuczny tor łyżwiarski. 90 lat historii”

osoby robiące notatki

18 listopada 2019 roku o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach (ul. Bankowa 11a) odbędzie się spotkanie poświęcone historii pierwszego w Polsce sztucznego toru łyżwiarskiego – katowickiego Torkatu. W programie zaplanowano wystawę oraz wykład pt. „Torkat – pierwszy w Polsce sztuczny tor łyżwiarski. 90 lat historii”, który wygłosi dr Aneta Borowik – pracownik Instytutu Nauk o Sztuce UŚ oraz Instytutu Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.

Konferencja pt. „Widzę – rozumiem – reaguję!”

długopis trzymany w ręku

21 listopada 2019 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach odbędzie się konferencja szkoleniowa w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej „Widzę – rozumiem – reaguję!”. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Jesteśmy dla Was, a patronat honorowy nad wydarzeniem objął Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Celem inicjatywy jest popularyzacja wiedzy dotyczącej edukacji antydyskryminacyjnej, przeszkolenie grupy nauczycieli z katowickich placówek oświatowych oraz zachęcenie ich do wdrożenia gotowego scenariusza i przeprowadzenia własnych zajęć w szkole.

Wykład pt. „Etyka badań naukowych a postęp w inżynierii genetycznej”

osoby robiące notatki

We wtorek 26 listopada 2019 roku o godz. 16.00 w sali sympozjalnej nr III w budynku przy ul. Bankowej 11 w Katowicach (IV piętro) odbędzie się kolejne spotkanie w ramach interdyscyplinarnego seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”. Wykład zatytułowany „Etyka badań naukowych a postęp w inżynierii genetycznej” wygłosi dr Tomasz Żuradzki z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Interdyscyplinarnego Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prof. Marian Kisiel uhonorowany Medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu Dla Kultury Teatralnej”

prof. Marian Kisiel

15 listopada 2019 roku w Zagłębiowskiej Mediatece w Sosnowcu podczas promocji książki Pergamin wspomnień… prof. dr hab. Marian Kisiel został uhonorowany jednym z najważniejszych odznaczeń w polskim teatralnym ruchu amatorskim Medalem im. Mariana Mikuty „Zasłużonemu Dla Kultury Teatralnej”. Odznaczenie zostało wręczone w imieniu Zarządu Oddziału Województwa Śląskiego Towarzystwa Kultury Teatralnej przez prof. dr hab. Ewę Kosowską.

50 lat studenckiego radia UŚ

Logotyp Radia Egida

Studenckie Radio Egida świętuje jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji w katowickim Kinoteatrze Rialto odbędzie się benefis, podczas którego wyświetlony zostanie film poświęcony Egidzie, a zaproszeni goście opowiedzą o swoich wspomnieniach związanych z radiem. W programie wydarzenia, które rozpocznie się 16 listopada 2019 roku o godz. 18.00, zaplanowano również koncert Błażeja Króla.

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

klawiatura, okulary, notes, długopis, ołówek

Rozstrzygnięty został konkurs na stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (do 35 roku życia). Stypendia przyznawane są osobom prowadzącym innowacyjne badania na wysokim poziomie i posiadającym dorobek naukowy o międzynarodowym zasięgu.

W gronie laureatów znaleźli się pracownicy Uniwersytetu Śląskiego:

Powstało Polskie Towarzystwo Badań Irlandystycznych z siedzibą w Katowicach

uczesticy spotkania w garniturach robiący notatki

23 października 2019 roku w Ambasadzie Irlandii w Warszawie na zebraniu założycielskim zostało powołane Polskie Towarzystwo Badań Irlandystycznych (Polish Association for Irish Studies, PAIS). Na siedzibę nowego stowarzyszenia wyznaczono, dzięki wsparciu władz Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. To ogólnopolskie stowarzyszenie zrzesza badaczy spod znaku Irish studies reprezentujących wiele uczelni oraz instytucji kulturalnych, oświatowych i edukacyjnych. Ma także już teraz zadeklarowane grono sympatyków.

Wizyta delegacji z Chin na Uniwersytecie Śląskim

flagi Polski i Chin

14 listopada 2019 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach gościli przedstawiciele prowincji Anhui Chińskiej Republiki Ludowej. W spotkaniu, które było okazją do rozmów na temat współpracy polsko-chińskiej, uczestniczyła delegacja w składzie: Peng Hui – wiceprzewodniczący Chińskiego Instytutu Kultury prowincji, Tao Xiaofang – dyrektor w Chińskim Instytucie Kultury prowincji, Sun Haoran – reprezentant Politechniki w Anhui, Zhuo Haiyan – przedstawiciel miasta Chuzhou, prof. Jiang Hao – reprezentujący szkołę i jednostki administracji miasta Hefei oraz prof.

XXVII Wieczór Teologiczny

budynek Wydziału Teologicznego

XXVII Wieczór Teologiczny odbędzie się 26 listopada 2019 roku o godz. 17.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Jordana 18). Podczas spotkania omówiony zostanie temat śmierci – los osoby umierającej oraz zaangażowanie najbliższych w pochówek i późniejszą troskę o grób. Prelegentami będą dr Anna Maliszewska oraz ks. dr Rafał Dappa.

Konkurs POP Science w ramach 4. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

logo 4. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

W ramach 4. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, jednego z największych wydarzeń w kraju promujących naukę, po raz pierwszy odbędzie się konkurs POP Science skierowany do popularyzatorów nauki, którzy będą mieli możliwość podzielenia się swoimi naukowymi pasjami. Hasło przewodnie czwartej edycji festiwalu brzmi: „Nauka jest bliżej”. Liderem przedsięwzięcia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Nagrody w konkursie POP Science zostaną wręczone w pięciu kategoriach:

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa ks. prof. Januszowi Mariańskiemu

Ks. prof. dr. hab. Janusz Mariański, portret

Ks. prof. dr. hab. Janusz Mariański, autorytet w dziedzinie socjologii religii i socjologii moralności, niedościgły erudyta i diagnostyk, otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość odbędzie się 3 grudnia 2019 roku o godz. 11.00  w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (Katowice, ul. Bankowa 11). Tytuł został nadany na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z 24 września 2019 roku (uchwała nr 420). 

Prorektor prof. Michał Daszykowski recenzentem doktoratu honorowego prof. Y. Ozakiego

władze uczelni podczas uroczystości

15 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się uroczystość, podczas której tytuł doktora honoris causa otrzyma profesor Yukihiro Ozaki – światowej sławy specjalista w dziedzinie spektroskopii, chemii analitycznej i chemometrii. W wydarzeniu weźmie udział prorektor Uniwersytetu Śląskiego prof. nauk chemicznych Michał Daszykowski, który jest recenzentem przewodu doktorskiego.

Uroczystość organizowana jest w ramach obchodów święta uczelni.

XI edycja GISDay w Sosnowcu

Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ

14 listopada 2019 roku w Instytucie Nauk o Ziemi Wydziału Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu (ul. Będzińska 60) odbędzie się już XI edycja GIS Day. To międzynarodowe wydarzenie skierowane do użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej (GIS).

Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania 2019/2020

budynek Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Sosnowcu

Dobre Praktyki Tworzenia Oprogramowania (DPTO) to cykl wykładów i warsztatów skierowany do programistów. Podczas spotkań eksperci w dziedzinie tworzenia oprogramowania dzielą się z uczestnikami wiedzą i prezentują różne aspekty pracy projektowej. Celem przedsięwzięcia jest dbanie o wszechstronny rozwój studentów i absolwentów kierunków technicznych oraz promocja wiedzy technologicznej. Studenci w czasie zajęć mogą doskonalić nie tylko umiejętności kluczowe dla branży IT, lecz także kompetencje miękkie. Wydarzenie organizowane jest na Uniwersytecie Śląskim i Politechnice Śląskiej.

Prorektor dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ przewodniczącym Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach MNiSW

prorektor Tomasz Pietrzykowski, portret

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. Tomasz Pietrzykowski, prof. UŚ został mianowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na przewodniczącego Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w kadencji 2019–2023. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się 12 listopada 2019 roku w Warszawie.

Posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia i Uniwersyteckiej Komisji Nauki

dłoń z piórem

Nowe procedury nadawania stopni naukowych, badania dydaktyczne na rzecz zmiany procesu kształcenia, rola emocji w procesie uczenia się oraz aktualne programy Narodowego Centrum Nauki to główne tematy, które zostaną omówione podczas połączonych posiedzeń Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia i Uniwersyteckiej Komisji Nauki 14 i 15 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Gdańskim.

Spot promujący 4. Śląski Festiwal Nauki

Sygnet  Śląskiego Festiwalu Nauki

Już 25 stycznia 2020 roku rozpocznie się 4. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE – jedno z największych wydarzeń w kraju promujących naukę. Uczestnicy spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, gdzie będą mieli możliwość podzielić się swoimi naukowymi pasjami. Część z ogromnego spektrum możliwości, jakimi organizatorzy postarają się zachwycić odwiedzających festiwal, prezentuje spot promujący wydarzenie.

Projekt „Odpakujmy świat”

osoba siedząca przy biurku z laptopem

Projekt „Odpakujmy świat” to realizowany w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii” projekt społeczny mający na celu zmniejszenie zużycia plastiku wśród mieszkańców Katowic oraz zwiększenie świadomości osób z Górnego Śląska na temat zmian klimatycznych. W ramach przedsięwzięcia planowane jest między innymi przeprowadzenie warsztatów w szkołach podstawowych. Projekt realizują uczniowie III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Patronat nad inicjatywą objął Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego.

31. Peneplena Travel Festival – 13. Chorzowski Tydzień Podróży

klawiatura, okulary, notes, długopis, ołówek

Koło Geografów „Peneplena” przy Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Chorzowie, działające pod patronatem naukowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego, wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Słowaka i Chorzowskim Centrum Kultury organizuje „Peneplena Travel Festival – Chorzowski Tydzień Podróży”, który odbywać się będzie od 4 do 6 grudnia 2019 roku w Chorzowie.

Wykład otwarty „Praktyki kontraktowania w projektach U.S. Army na terenie Polski”

Zdjęcie: budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ

W ramach cyklu seminariów poświęconych promowaniu wiedzy na temat polskiego i amerykańskiego rynku zamówień publicznych we wtorek 12 listopada 2019 roku o godz. 11.30 w sali posiedzeń Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się seminarium dotyczące praktyki kontraktowania w projektach U.S. Army na terenie Polski.

Wizyta zespołu oceniającego International Visibility Project na Uniwersytecie Śląskim

Zdjęcie: uczestników spotkania powitał rektor UŚ

Uniwersytet Śląski jest jedną dwudziestu uczelni zaproszonych do udziału w projekcie International Visibility Project (IntVP), którego celem jest poprawa pozycji polskich szkół wyższych w międzynarodowych rankingach akademickich. Uczestnicy przedsięwzięcia otrzymują wsparcie m.in. w zakresie analizy zestawień, budowy postrzegalności (visibility) na arenie międzynarodowej i zasad raportowania danych do organizacji rankingowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.