facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Wykład prof. Davida A. Kosowera

Instytut Fizyki UŚ

W czwartek 2 marca 2017 roku w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4) odbędzie się konwersatorium, podczas którego prof. David A. Kosower z Institut de Physique Théorique CEA (Saclay, Paris) wygłosi wykład pt. „New Methods in the Hunt for New Physics”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 w sali audytoryjnej II.

17. edycja seminarium „Problem granic w filozofii i nauce”

Budynek Wydziału Nauk Społecznych

W marcu 2017 roku rozpocznie się siedemnasta edycja interdyscyplinarnego seminarium Instytutu Filozofii i Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego dotycząca granic naszej wiedzy.

Trzecie spotkanie w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych

Logo Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ

Trzecie spotkanie w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych pt. „Zasoby i narzędzia internetowe w edukacji akademickiej” odbędzie się w poniedziałek 27 lutego 2017 roku w godz. od 15.30 do 18.00 w sali informatycznej znajdującej się na parterze Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a). Przedsięwzięcie, które adresowane jest do pracowników akademickich, doktorantów i studentów planujących związać swoją przyszłość z edukacją, będzie miało formę warsztatową.

Dlaczego kobiety zarabiają mniej od mężczyzn?

Zdjęcie prof. Barbary Mikołajczyk

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej jest niwelowanie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Wskaźnik zróżnicowania tych wynagrodzeń (Gender Pay Gap – GPG) wyliczany jest na podstawie przeciętnych stawek godzinowych, a badania prowadzone są co dwa lata. Według danych z 2014 roku kobiety w Unii Europejskiej zarabiały średnio o około 16 proc. mniej za godzinę niż mężczyźni. Różnice płac odnotowywane są we wszystkich krajach członkowskich, choć rozmaity jest ich stopień występowania. Najniższym (poniżej 10 proc.) wskaźnikiem GPG szczycą się m.in.

VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Logo konferencji z 3 literkami: a, b, c

W sobotę 8 kwietnia 2017 roku w godz. od 10.00 do 18.00 w hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie (ul. 1 Sierpnia 1) odbywać się będzie VI Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna poświęcona zarówno zagadnieniom niepłynności mowy oraz jej opóźnionego rozwoju, jak również niedokształceniom mowy pochodzenia korowego.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. następujące kwestie:

Rekrutacja na studia podyplomowe Szkoły Zarządzania UŚ

zdjęcie: budynek Szkoły Zarządzania UŚ

Do 28 lutego 2017 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe prowadzone przez Szkołę Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego. Nabór prowadzony jest na kierunki dotyczące: zarządzania zasobami ludzkimi, BHP oraz doradztwa zawodowego.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi to studia, których celem jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych przedsiębiorstwach, odpowiednio do zmieniających się zasad gospodarowania ludźmi.

Konferencja pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”

Zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach

Od 24 do 25 maja 2017 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Język – lektura – interpretacja w dydaktyce szkolnej”, której organizatorem jest Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej.

Targi edukacyjne „Edukacja i kariera” na Białorusi

Na zdjęciu troje ludzi

Od 16 do 18 lutego 2017 roku w Pałacu Sportu w Mińsku (Białoruś) odbywać się będą Międzynarodowe Targi Edukacyjne „Edukacja i kariera”, podczas których pracownicy Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych UŚ – mgr​ Marta Barciak i Olga Chomątańska – przedstawią ofertę edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie kierowane jest do uczniów wszystkich klas szkół średnich z Białorusi, którzy planują podjąć studia w Polsce.

Szkolenie pt. „Animacja czasu wolnego”

Logo Biura Karier

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem warsztatów pt. „Animacja czasu wolnego”, które odbędą się 22 lutego 2017 roku w godz. od 10.00 do 13.00 w Studenckiej Strefie Aktywności (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 133). Szkolenie skierowane jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego (do roku po ukończeniu studiów) wszystkich kierunków i specjalności.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące tematy:

Słuchacze Akademii Dyplomacji spotkają się z posłem Markiem Plurą

poseł Marek Plura

Poseł do Parlamentu Europejskiego Marek Plura będzie gościem Akademii Dyplomacji Uniwersytetu Śląskiego. W sobotę 18 lutego 2017 roku spotka się z słuchaczami Akademii, wizyta odbędzie się w ramach cyklu Spotkań z Ekspertami stanowiącego część programu Akademii Dyplomacji.

Akademia Dyplomacji to inicjatywa edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego adresowana do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej. 

III konferencja naukowa z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”

Logo CINiBA

25 i 26 września 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a) odbywać się będzie interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” zatytułowana „Zootanatos”. Spotkanie kierowane jest do literaturoznawców, językoznawców, historyków, filozofów, kulturoznawców, etnologów, psychologów, weterynarzy, biologów i wszystkich zainteresowanych tematem konferencji oraz animal studies.

Latający Uniwersytet Śląski w Technikum nr 5 Samochodowo-Mechatronicznym w Sosnowcu

Latający Uniwersytet Śląski jest inicjatywą edukacyjną skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych i podstawowych. Nazwa nawiązuje do nieformalnych instytucji działających na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, słynących ze zmieniających się miejsc wykładów. Latający Uniwersytet Śląski to inspirujący wykładowcy, interesujące zajęcia i nowoczesne techniki nauczania, dzięki którym uczniowie skutecznie powtórzą materiał i poszerzą swoją wiedzę.

XX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rusycystyka i współczesność”

zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Od 27 do 29 września 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie, organizowana pod egidą Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury (МАПРЯЛ) przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ, XX międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Rusycystyka i współczesność” („Rusistika i sovremennost”).

Wizyta studyjna zagranicznych kandydatów

Rektorat Uniwersytetu Śląskiego

W środę 22 lutego 2017 roku grupa młodzieży ze Lwowa gościć będzie na Uniwersytecie Śląskim. Uczestnicy wizyty studyjnej to osoby zainteresowane podjęciem studiów na uczelni.

Z kandydatami spotkają się przedstawiciele Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych, którzy zapoznają gości z ofertą edukacyjną uniwersytetu. Uczestnicy będą mieli również okazję zwiedzić kampus, a program wizyty został zaplanowany w taki sposób, aby mogli się już poczuć jak studenci.

Nagranie pt. „Sens polowania w XXI wieku w wypowiedziach naukowców”

Logo Telewizji internetowej Uniwersytetu Śląskiego

W nawiązaniu do interdyscyplinarnego seminarium naukowego pt. „Polowanie w XXI wieku. »Dobrzy myśliwi« i »złe bobry«, czyli aporie cywilizacji”, które odbyło w styczniu 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach, zrealizowane zostało nagranie pt. „Sens polowania w XXI wieku w wypowiedziach naukowców”. Ośmioro naukowców reprezentujących pięć ośrodków naukowych w Polsce przedstawiło swoją opinię na temat myślistwa. W gronie pracowników Uniwersytetu Śląskiego, którzy zajęli stanowisko w ww.

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców

Flaga Francji

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce przyjmują wnioski o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF). Program stypendialny umożliwia wybitnym polskim naukowcom (do 45. roku życia) prowadzenie części swoich badań we Francji.

Przyznawane środki finansowe w wysokości 1375 euro pozwalają na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowanie zakwaterowania.

Priorytetowymi dziedzinami są:

Tydzień Języka Ojczystego 2017

Od 20 do 24 lutego 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbywać się będzie cykl warsztatów i wykładów zorganizowanych w ramach Tygodnia Języka Ojczystego, które poprowadzą pracownicy Wydziału Filologicznego UŚ. W programie wydarzenia zaplanowano następujące zajęcia:

Nowa edycja semestralnego kursu języka polskiego jako obcego

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

16 lutego 2017 roku o godzinie 10.00 na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1, sala nr 107) rozpocznie się spotkanie organizacyjne dotyczące nowej edycji semestralnego kursu języka polskiego jako obcego. Zajęcia prowadzone będą w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ od 20 lutego do 9 czerwca 2017 roku. Kurs semestralny obejmuje 60 godzin lekcyjnych (dwa spotkania w tygodniu w godzinach popołudniowych) na różnych poziomach zaawansowania językowego.

Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu Erasmus+ oraz EMLex

Zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach

Od 14 do 18 lutego 2017 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ organizować będzie kurs językowo-adaptacyjny „Orientation week” dla studentów programu Erasmus+ oraz programu EMLex. W kursie weźmie udział ponad 70 studentów m.in. z Turcji, Hiszpanii, Węgier, Gruzji, Chin, Brazylii, Japonii, Włoch, Malezji i Indonezji. Na Wydziale Filologicznym w Katowicach studentów powita prof. dr hab.

Warsztaty wokalno-taneczne z elementami wiedzy o Polsce „Poszła Koreanka do Koszęcina”

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Od 5 do 17 lutego 2017 roku Szkoła Języka i Kultury Polskiej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich prowadzą zajęcia realioznawcze dla grupy koreańskich studentów filologii polskiej, którzy uczestniczą w warsztatach wokalno-tanecznych organizowanych na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. S. Hadyny w siedzibie zespołu w Koszęcinie.

Drugie spotkanie komisji eksperckiej ds. nauczania i promocji języka polskiego w świecie

10 lutego 2017 roku o godzinie 10.30 w sali seminaryjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbyło się kolejne spotkanie grupy eksperckiej powołanej do prac nad opracowaniem ministerialnej strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie.

Próbne egzaminy z języka angielskiego

Logo English Language Centre

Ośrodek English Language Centre działający przy Uniwersytecie Śląskim organizuje próbne egzaminy z języka angielskiego: MOCK – Cambridge Proficiency (CPE) oraz Cambridge Advanced. Egzaminy odbędą się w sobotę 25 lutego 2017 roku o godz. 9.00 w siedzibie ośrodka (Katowice, ul. ul. Bankowa 14). Spotkanie będzie okazją do sprawdzenia własnych umiejętności, indywidualnych konsultacji, a także  omówienia wyników.

Nauka języka angielskiego w English Language Centre

English Language Centre

Od 13 lutego 2017 roku rozpoczyna się nowy semestr w English Language Centre – ośrodku British Council. Osoby zainteresowane nauką języka angielskiego mogą skorzystać z oferty zajęć na poziomach: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, a także przygotowania do egzaminów. Oferta kursów została rozszerzona, znajdują się w niej propozycje zarówno dla studentów, pracowników uczelni, jak i dzieci oraz ich rodziców. Osobom, które nie są pewne poziomu znajomości języka lektorzy pomogą w wyborze odpowiedniej grupy podczas testów Placement. Najbliższe terminy to: 13 i 14 lutego.

Piąta konferencja programowa poprzedzająca Narodowy Kongres Nauki

Logo Narodowego Kongresu Nauki

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego uczestniczyć będą w piątej konferencji programowej poprzedzającej Narodowy Kongres Nauki. „Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych” to temat przewodni spotkania organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i Polską Akademię Nauk. Konferencja odbywać będzie się 23 i 24 lutego 2017 roku w Poznaniu.

Wykład Dr. Volkera Racholda pt. „History, Development and Main Actors of International Polar Research”

Logo Centrum Studiów Polarnych

W poniedziałek 20 lutego 2017 roku o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego (Sosnowiec, ul. Będzińska 60, sala nr 123) Dr. Volker Rachold wygłosi wykład pt. „History, Development and Main Actors of International Polar Research”. Spotkanie organizowane jest przez Centrum Studiów Polarnych.

Wykład otwarty prof. Johna P. Hittingera

Logo Wydziału Teologicznego

W piątek 24 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się wykład otwarty prof. Johna P. Hittingera z University of St. Thomas (USA) zatytułowany „Is this House Divided? Reflections on the American Election 2016”.

Prof. John P. Hittinger jest założycielem „The Pope John Paul II Forum for the Church in the Modern World”, autorem książek i licznych artykułów poświęconych filozofii Johna Locke’a, Jacques’a Maritaina, Jana Pawła II, a także z zakresu etyki, edukacji i filozofii politycznej.

Konferencja „Niska Emisja – jak skutecznie ją zwalczyć?”

Główny Instytut Górnictwa wraz z Uniwersytetem Śląskim i Politechniką Śląską organizują konferencję pt. „Niska emisja – jak skutecznie ją zwalczyć?”. Podczas spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane ze stanem powietrza w województwie śląskim oraz działaniami antysmogowymi. Uczestnicy konferencji omawiać będą innowacyjne rozwiązania w zakresie pomiaru i monitorowania niskiej emisji oraz sposobów jej ograniczania. Jednym z tematów będzie także wpływ jakości paliw stosowanych w ogrzewnictwie indywidualnym na poziom niskiej emisji.

Posiedzenie kapituły konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016”

logo konkursu

W czwartek 9 lutego 2017 roku podczas posiedzenia kapituła konkursu „Praktykodawca Roku Województwa Śląskiego 2016” wybrała laureatów nagrody dla firm oraz instytucji publicznych. W spotkaniu, które odbyło się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, udział wzięli przedstawiciele środowisk akademickich, gospodarczych i samorządowych z województwa śląskiego:

Spotkanie pt. „Światło ze Śląska, czyli rzecz o Profesorze Auguście Chełkowskim”

Zdjęcie prof. Augusta Chełkowskiego

W czwartek 23 lutego 2017 roku o godz. 12.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4, aula im. Andrzeja Pawlikowskiego) rozpocznie się spotkanie pt. „Światło ze Śląska, czyli rzecz o Profesorze Auguście Chełkowskim” organizowane w ramach działalności Nowej Wszechnicy Górnośląskiej „Solidarność” Uniwersytetu Śląskiego.

Patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Patent dla wynalazku pn. „3,5-dipodstawione oraz 3,4,5-tripodstawione izoksazole oraz sposób ich otrzymywania”

Grafika ze słowem patent

Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego: prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, dr Michał Filapek, prof. zw. dr hab. Marian Paluch, dr hab. Sebastian Pawlus, doktoranci mgr Kinga Janicka i mgr Sławomir Kula oraz absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UŚ mgr Dariusz Błach są twórcami wynalazku pn.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.