facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Pismo JM Rektora UŚ w sprawie przyjęcia tzw. ustawy 2.0

na biurku tablet a nad nim uniesione gestykulujące ręce trójki osób

Katowice, 6 sierpnia 2018 r.

 

Szanowni Państwo Członkowie Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego,

uprzejmie informuję, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawę z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wejdą one w życie 1 października br. Teksty obu ustaw dostępne są na stronach internetowych Sejmu RP:

Materiały ze spotkania dot. strategii UŚ w kontekście tzw. ustawy 2.0

Zdjęcie: długopis w dłoni, dokument

5 i 6 lipca 2018 roku w Ustroniu odbyło się spotkanie poświęcone strategii Uniwersytetu Śląskiego w kontekście ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zorganizowane pod auspicjami JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Uczestniczyli w nim członkowie władz rektorskich oraz dziekańskich, przewodniczący komisji senackich, reprezentanci związków zawodowych oraz przedstawiciele rektorskiego Zespołu ds.

Przewodnik po nowych zasadach ewaluacji jakości działalności naukowej

Logo Narodowego Kongresu Nauki

Na stronie Narodowego Kongresu Nauki opublikowany został dokument pt. „Ewaluacja jakości działalności naukowej – przewodnik” opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przewodnik opisuje założenia nowego systemu ewaluacji działalności naukowej wprowadzanego przez tzw. ustawę 2.0 i jej rozporządzenia wykonawcze.

III Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”

logo konferencji

31 sierpnia i 1 września 2018 roku na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obywać się będzie III edycja międzynarodowej konferencji logopedycznej pt. „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka”, która jest współorganizowana przez Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego oraz Fundację Wiedzy i Dialogu Społecznego „Agere Aude”. Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii.

Badania występowania schorzeń u kręgowców w czasach prehistorycznych

Skamieniałości

Złamania kończyn, skoliozy, zapalenia stawów, nowotwory czy gruźlica – to tylko kilka przykładów urazów i schorzeń, które miały znaczący wpływ na życie dawnych mieszkańców Ziemi. Ślady tych przypadłości zapisane zostały w mających setki milionów lat szczątkach szkieletowych, które od trzech lat bada mgr Dawid Surmik. Na podstawie analizy skamieniałości opisuje między innymi, w jaki sposób różne zaburzenia funkcjonowania organizmów kształtowały życie na naszej planecie.

Międzynarodowe seminarium „Urban Reneval – Co-Design Your P(a)lace”

Zdjęcie: długopis w dłoni

Od 20 do 25 sierpnia 2018 roku na terenie rewitalizowanego Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich odbywać się będzie międzynarodowe seminarium „Urban Reneval – Co-Design Your P(a)lace”. W programie przewidziano otwarte wykłady oraz warsztaty, podczas których opracowane zostaną rozwiązania wspierające procesy rewitalizacyjne ukierunkowane na rozwój usług biznesowych i społecznych w sektorze kreatywno- kulturalnym.

Rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu prawa i polityki społecznej w ubezpieczeniach społecznych

Zdjęcie; długopis w dłoni, tworzenie notatek

„Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych” to nowe studia podyplomowe, kierowane do osób zajmujących się zawodowo ubezpieczeniami społecznymi lub planujących podjęcie pracy w tym obszarze.

W założeniu programowym studia mają charakter interdyscyplinarny, podczas zajęć omawiane będą zagadnienia z zakresu:

Dlaczego ciągle tam wracamy? 40 lat wypraw polarnych Uniwersytetu Śląskiego

Zdjęcie lodowca

W roku obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego przypada również 40. rocznica zorganizowania pierwszej samodzielnej wyprawy polarnej Uniwersytetu Śląskiego. Badania rozpoczęły się w lipcu 1978 roku na Spitsbergenie w Arktyce.

W pełni wyposażona baza, z dwoma dużymi namiotami, została zlokalizowana nad brzegiem Zatoki Gęsi (norw. Gaashamna) na południu fiordu Hornsund. W programie były badania meteorologiczne i hydrologiczne zjawisk krasowych, kartowanie lodowców oraz poznanie dynamiki stoków gór polarnych. Czteroosobowa grupa badawcza dysponowała nowoczesnym, jak na tamten czas, sprzętem terenowym oraz unikatową aparaturą do badań hydrochemicznych i hydrologicznych oraz standardową stacją meteorologiczną.

Równania i nierówności funkcyjne

fragment książki

Rok 1968 upamiętnia powstanie śląskiej wszechnicy, jest to również data szczególnie ważna dla wielu matematyków, ponieważ właśnie wtedy ukazała się drukiem Functional equations in a single variable, czyli ważna monografia autorstwa profesora Marka Kuczmy. Stworzyła ona podwaliny systematycznej teorii równań funkcyjnych o jednej zmiennej i odegrała dla tej dziedziny fundamentalną rolę. Stanowiła ważką i trwałą podstawę katowickiej szkoły równań funkcyjnych.

Kongres pn. „Impact mobility rEVolution’18!” w Katowicach

Na różowym tle słowo impact

12 i 13 września 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (pl. Sławika i Antalla 1) odbywać się będzie międzynarodowy kongres pn. „Impact mobility rEVolution’18!” poświęcony kształtowaniu inteligentnej mobilności. Partnerem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski. Spotkania adresowane są do osób, które chcą od praktyków dowiedzieć się, w jaki sposób inteligentna mobilność zrewolucjonizuje życie ludzi na świecie. Uczestnicy kongresu będą mówić m.in.

Wystawa jubileuszowa prezentowana w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Logo 50 lat Uniwersytetu Śląskiego

Od 13 sierpnia do 14 września 2018 roku w ramach obchodów jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (ul. Wiktora Polaka 1) eksponowana będzie okolicznościowa wystawa pn. „50 lat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Na kilkudziesięciu planszach przedstawione zostały najważniejsze wydarzenia i informacje dotyczące uczelni.
 

Badania tekstów poświęconych obyczajowości staropolskiej i kobietom w epokach dawnych

Książki

Zdawać by się mogło, że staropolszczyzna jest jednym z najdokładniej zbadanych, opisanych i zinterpretowanych zjawisk. Historia, literatura i kultura tamtych czasów nadal jednak inspirują nie tylko pisarzy i poetów, ale także naukowców, którzy za pomocą stale udoskonalanych metod badawczych dokonują nieoczekiwanych odkryć i dostarczają zaskakujących studiów na temat tej pełnej ambiwalencji epoki.

Dr hab. Katarzyna Węsierska uczestniczką „One World, Many Voices: Science & Community”

logo kongresu „One World, Many Voices: Science & Community”

Od 13 do 16 lipca 2018 roku dr hab. Katarzyna Węsierska z Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej jako jedyna reprezentantka polskiej logopedii brała udział w pierwszym inauguracyjnym kongresie pt. „One World, Many Voices: Science & Community”, który odbywał się w Hiroszimie w Japonii i został zorganizowany przez the International Fluency Association (IFA), the International Cluttering Association (ICA) oraz the International Stuttering Association (ISA). Podczas kongresu dr hab.

3. edycja plebiscytu „Ambasador Marka – Śląskie”

logo plebiscytu "Marka - Śląskie"

Do 24 sierpnia 2018 roku potrwa głosowanie w trzeciej edycji plebiscytu „Ambasador Marka – Śląskie”. Jego celem jest promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów czy przedsięwzięć, które swój sukces osiągnęły nie tylko dzięki dobrej koniunkturze i ciężkiej pracy, ale także w oparciu o wyrafinowany marketing i planowane budowanie marki. Wyróżnienia mają przyczynić się do budowania pozytywnego wizerunku województwa i tożsamości regionalnej. Nagroda „Marka – Śląskie” jest podziękowaniem za znaczący wkład w rozwój województwa śląskiego.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe z zakresu kreowania przywództwa i rozwoju zawodowego

Mężczyzna poprawiający krawat

Do 30 września 2018 roku potrwa nabór na studia podyplomowe pn. „Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego” realizowane na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11). Trwające dwa semestry zajęcia adresowane są m.in.

Dr Dorota Gregorowicz laureatką konkursu SONATINA 2

Książki. Fot. Dmitrij Paskevic/ Unsplash

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki drugiej edycji konkursu SONATINA adresowanego do naukowców rozpoczynających karierę badawczą. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce nadesłano 59 zgłoszeń, z których 14 otrzymało finansowanie o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Wśród laureatów znalazła się dr Dorota Gregorowicz z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, która realizować będzie projekt pn.

Prof. dr hab. Dariusz Rott profesorem wizytującym w Uniwersytecie Sofijskim

Prof. dr hab. Dariusz Rott z Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Wydziału Filologicznego UŚ decyzją Rady Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Sofijskiego św. Klimenta Ochrydzkiego (Bułgaria) poprowadzi jako profesor wizytujący w Katedrze Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego cykl wykładów z historii literatury średniowiecza i renesansu dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2018/2019.

Dr Łukasz Pawlik laureatem konkursu UWERTURA 2

Zdjęcie cyklony. Fot. NASA

Ośmiu polskich naukowców otrzyma finansowanie trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych. Jednym z laureatów konkursu UWERTURA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki jest dr Łukasz Pawlik z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, realizujący projekt badawczy pn. WINDIMPACT, w ramach którego prowadzi badania cyklonów o ekstremalnej sile, w tym między innymi ich wpływu na systemy biogeomorfologiczne i glebowe.

XXXI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny

Jeden z zespołów występujący podczas wcześniejszej edycji festiwalu

Od 25 sierpnia do 2 września 2018 roku odbywać się będzie XXXI Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny (MSFF) – jedno z największych przedsięwzięć promujących kulturę folklorystyczną na Śląsku. Wydarzenie stanie się okazją do spotkania przedstawicieli wielu kultur, którzy poprzez taniec, muzykę i śpiew prezentować będą folklor swoich regionów. Gospodarzem festiwalu jest Studencki Zespół Pieśni i Tańca „Katowice” działający w ramach Uniwersytetu Śląskiego – głównego organizatora MSFF.

Koncert inaugurujący wydarzenie rozpocznie się 28 sierpnia o godz. 18.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

„U-kierunkuj się” – quiz dla kandydatów na studia magisterskie

Hasło: "ukierunkuj się" na granatowym tle

Z myślą o kandydatach na studia magisterskie Uniwersytet Śląski udostępnił specjalną aplikację pn. „U-kierunkuj się”. Interaktywne narzędzie służy nie tylko prezentacji oferty edukacyjnej uczelni, lecz również umożliwia uzyskanie informacji na temat kierunków dopasowanych pod kątem indywidualnych predyspozycji kandydata.

Aby otrzymać listę wyselekcjonowanych kierunków studiów, należy odpowiedzieć na kilkanaście pytań dostępnych na stronie: www.ukierunkujsie.us.edu.pl. Aplikacja ma charakter wyłącznie poglądowy.

Naukowcy z UŚ zaprojektowali ustnik, który pomoże wykryć m.in. raka płuc

Grafika przedstawiająca dokument

Specjalny ustnik, który znajdzie zastosowanie w diagnostyce chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, został zaprojektowany przez naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki niemu możliwe będzie pobieranie fazy oddechowej wraz z materiałem tła, na podstawie których lekarze zdiagnozują takie schorzenia, jak: nowotwory płuc, krtani czy też choroby oskrzeli. Wynalazek został objęty ochroną patentową.

41. Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Geografów

Logo Wydziału Nauk o Ziemi

Od 16 do 18 listopada 2018 roku na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzińska 60) odbywać się będzie 41. Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych Geografów, którego celem jest popularyzowanie wiedzy geograficznej. 

Prof. John Maxwell Coetzee doktorem honoris causa Uniwersytetu Śląskiego

grafika doktor honoris causa UŚ

Prof. John Maxwell Coetzee otrzyma tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uroczystość nadania rozpocznie się we wtorek 23 października 2018 roku o godz. 11.00  w auli nr 8 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b).

Zaćmienie Księżyca w GEOsferze

Księżyc

W piątek 27 lipca 2018 roku w godz. od 19.00 do 23.00 w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie (ul. św. Wojciecha 100) odbędzie się akcja pn. „Zaćmienie Księżyca w GEOsferze”. Organizatorzy wydarzenia przygotują leżaki oraz krąg ogniskowy, przy którym wszyscy zainteresowani będą mogli obserwować całkowite zaćmienie Księżyca.

Konferencja prasowa dotycząca 3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE

Mikrofony

W poniedziałek 30 lipca 2018 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja prasowa poświęcona 3. Śląskiemu Festiwalowi Nauki – jednemu z największych w regionie wydarzeń popularyzujących naukę.

Nabór do Akademii Dyplomacji

Grafika: litery A oraz D

Ruszyła rekrutacja do Akademii Dyplomacji prowadzonej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach pod patronatem Ambasady Francji w Polsce.

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w dziedzinie etykiety dyplomatycznej, międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych oraz polityki zagranicznej. Spotkania prowadzone są przez specjalistów z zakresu dyplomacji, savoir vivre’u, etykiety biznesu i komunikacji.

Konferencja pt. „Wyzwania dla polityki senioralnej w XXI wieku”

Budynek Wydziału Prawa i Administracji

W czwartek 11 października 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 11b) odbędzie się konferencja naukowa pt. „Wyzwania dla polityki senioralnej w XXI wieku”. Celem spotkania jest dyskusja na temat konsekwencji starzenia się społeczeństwa. Zmiany demograficzne wymagają zintegrowanych działań obejmujących wiele sfer życia społecznego, zarówno w zakresie prawa i ubezpieczeń społecznych, jak również polityk rynku pracy oraz opieki zdrowotnej.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 – dodatkowe nabory

Grafika promująca rekrutację

W połowie lipca zakończył się pierwszy etap rekrutacji na studia na rok akademicki 2018/2019. Dodatkowa rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) prowadzona jest tylko wtedy, jeżeli po zakończeniu naboru podstawowego nie został wypełniony limit miejsc i wydziałowa komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przeprowadzeniu naboru uzupełniającego. 

Lista aktualnie otwartych rejestracji dostępna jest na stronach:

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.