facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Prawie milion złotych na projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej”

Logo Uniwersytetu Śląskiego

Projekt „ProspectUS – koncepcja umacniania pozycji badawczej” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu ministra nauki i szkolnictwa wyższego pn. „Strategia doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem projektu realizowanego na Uniwersytecie Śląskim będzie wykonanie badań oraz analiz, których wyniki zostaną uwzględnione przy opracowywaniu celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni.

Podjęte działania służyć będą m.in.: zwiększeniu międzynarodowej rozpoznawalności działalności naukowej uniwersytetu, dalszemu rozwijaniu współpracy badawczej UŚ z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, podniesieniu jakości kształcenia studentów i doktorantów, a także zarządzania uczelnią, jak również zwiększeniu liczby uzyskanych grantów

Pismo zespołu rektorskiego – prace nad projektem założeń do nowego statutu uczelni

Zdjęcie: długopis w dłoni

Szanowni Państwo, Pracownicy Uniwersytetu Śląskiego,

niedługo minie rok od chwili podjęcia prac nad przygotowaniem do wprowadzenia w naszym uniwersytecie nowej Ustawy o Szkolnictwie Wyższym. Wśród najważniejszych zadań, jakie obowiązująca od 1 października 2018 r. ustawa wyznacza rektorowi, jest opracowanie i przedłożenie senatowi projektu nowego statutu Uniwersytetu Śląskiego. Kolegium rektorskie, wspierane przez ponad czterdzieści osób z wszystkich wydziałów UŚ, kończy właśnie prace nad projektem założeń do nowego statutu Uniwersytetu Śląskiego.

Pracownicy UŚ wyróżnieni Laurami Umiejętności i Kompetencji

Logo Laurów Umiejętności i Kompetencji

Od 1992 roku Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach przyznaje wyróżniającym się firmom, organizacjom i instytucjom, a także wybitnym przedstawicielom świata nauki, biznesu, kultury i polityki Laury Umiejętności i Kompetencji. Nagroda wręczana jest na początku każdego roku podczas uroczystej gali.

Tegoroczna edycja odbędzie się 19 stycznia 2019 roku w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu. W trakcie uroczystości, stanowiącej symboliczne – gospodarcze, naukowe i kulturalne – podsumowanie 2018 roku, rozdanych zostanie 87 statuetek.

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego nagrodzeni Śląską Nagrodą Naukową

Statuetka Śląskiej Nagrody naukowej

Śląska Nagroda Naukowa jest wyróżnieniem przyznawanym badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

AZS UŚ organizatorem pięciu akademickich mistrzostw Polski

Logo AZS UŚ

Jak co roku Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego włącza się w organizację akademickich mistrzostw Polski. W 2019 roku odpowiedzialny będzie za przeprowadzenie sportowych spotkań w pięciu dyscyplinach:

Drużyna Uniwersytetu Śląskiego w czołówce AMŚ w futsalu mężczyzn

Logo sekcji futsal mężczyzn

Trwają Akademickie Mistrzostwa Śląska w futsalu mężczyzn, w których udział bierze również reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego. W rozegranych meczach zespół przygotowywany przez trenera Aleksandra Fangora został zwycięzcą w obu rozegranych turniejach, pokonując kolejno zawodników z: Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej (6:2), Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach (2:0), Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie (5:1) oraz Politechniki Śląskiej w Gliwicach (3:0).

Stoisko firmy Veo Worldwide Services na Wydziale Filologicznym

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

19 stycznia 2019 r. w godz. od 9.00 do 16.00 w holu głównym Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (ul. S. Grota-Roweckiego 5) będzie można spotkać się z przedstawicielami firmy Veo Worldwide Services i dowiedzieć się między innymi tego, czym zajmuje się firma, jakie działania rekrutacyjne aktualnie prowadzi oraz jaki jest charakter pracy w jej strukturach.

Spotkanie adresowane jest do studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego posługujących się językiem obcym oraz wszystkich zainteresowanym pracą w tej firmie.

Spotkanie dotyczące programu Corporate Readiness Certificate w ŚMCEBI

Logo Biura Karier UŚ

W środę 23 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75 Pułku Piechoty 1, s. P003) odbędzie się spotkanie dotyczące programu edukacyjnego Corporate Readiness Certificate (CRC). Wydarzenie adresowane jest do studentów, którzy chcieliby wziąć udział w VI edycji tego programu. 

Dzień z Instytutem Języka Angielskiego

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

6 lutego 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5) w godz. od 9.00 do 14.00 odbywać się będzie Dzień z Instytutem Języka Angielskiego, który adresowany jest do uczniów starszych klas licealnych. W programie wydarzenia przewidziano wykłady i warsztaty poświęcone między innymi: tłumaczeniom konferencyjnym, szkoleniom z języka chińskiego, wprowadzającym do języka arabskiego lub do języka japońskiego czy kulturowemu punktowi widzenia: różnicom zachowań między Koreą Południową a Polską.

Program:

Siedziba Wydziału Radia i Telewizji UŚ w finale konkursu o nagrodę Mies van der Rohe 2019

Wydział Radia i Telewizji UŚ

Wielokrotnie nagradzany budynek nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znalazł się jako jedyny z Polski na tzw. krótkiej liście kandydatów do tegorocznej nagrody w dziedzinie współczesnej architektury Mies van der Rohe – najbardziej prestiżowego, przyznawanego przez Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Fundację Miesa van der Rohe raz na dwa lata wyróżnienia. Jej laureatami są autorzy projektów, które wyznaczają nowe trendy w światowej architekturze.

Wyłanianie zwycięzcy odbywa się w czterech etapach: 11 grudnia 2018 roku jury ogłosiło listę 383 nominowanych projektów. Z Polski zakwalifikowano aż 18 budynków.

Kolejna edycja Zimowych Powtórek Maturalnych

Zdjęcie: osoba notująca, zbliżenie na dłonie i zeszyt

Celem Zimowych Powtórek Maturalnych jest uzupełnienie i powtórzenie wraz z uczniami z województwa śląskiego najważniejszych zagadnień, a także zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się błędy w arkuszach maturalnych. Zajęcia, które zostaną poprowadzone przez wykładowców Uniwersytetu Śląskiego, opierać się będą na nowoczesnych metodach dydaktycznych i wykorzystaniu narzędzi cyfrowych. Interaktywne wykłady wsparte multimedialnymi prezentacjami umożliwią uczestnikom Zimowych Powtórek Maturalnych usystematyzować wiedzę i rozwiązywać zadania maturalne.

Kasa w rektoracie UŚ nieczynna

ikona informacji - litera "i" w kółku. Kolor czerwony

Informujemy, że 21 stycznia 2019 roku mieszcząca się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kasa będzie nieczynna.

Koncert noworoczny „Chorzów odczarowany…” odwołany

ikona informacji - litera "i" w kółku. Kolor ikony czarny, kolor kółka - biały

W związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i ogłoszeniem żałoby narodowej zaplanowany na piątek 18 stycznia 2019 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych koncert noworoczny z cyklu „Chorzów odczarowany…” zostaje odwołany.

CLVIII promocja doktorska

rektorat Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 5 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się CLVIII promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Wydział Filologiczny

a/ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzyma: 7 osób
b/ dyplom doktora w dziedzinie nauk humanistycznych otrzyma: 8 osób
 

Stoisko firmy Sopra Steria na Wydziale Filologicznym

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

17 stycznia 2019 r. w godz. od 9.00 do 15.00 w holu głównym Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (ul. S. Grota-Roweckiego 5) będzie można porozmawiać z pracownikami firmy Sopra Steria na temat możliwości pracy z językami obcymi, a także na temat perspektyw odbycia wakacyjnego stażu.

Przedstawiciele firmy Veo Worldwide Services na Wydziale Filologicznym

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

16 stycznia 2019 r. w godz. od 9.00 do 16.00 w holu głównym Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (ul. S. Grota-Roweckiego 5) odbywać się będzie spotkanie z przedstawicielami firmy Veo Worldwide Services, będącej międzynarodowym koncernem dostarczającym swoim klientom usługi B2B.

Spotkanie pt. „Literacka filiżanka kawy z Ivanem Cankarem”

Ivan Cankar

17 stycznia 2019 roku o 15.30 w Cafe Pogoń w Sosnowcu (ul. Reymonta 12) rozpocznie się spotkanie pt. „Literacka filiżanka kawy z Ivanem Cankarem”.

Dzień Logiki na Uniwersytecie Śląskim

Logo Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego

14 stycznia 2019 roku po raz pierwszy obchodzony będzie Światowy Dzień Logiki. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest prof. Jean-Yves Beziau, a w realizację inicjatywy zaangażowanych jest obecnie kilkadziesiąt uczelni z Europy, Azji i obu Ameryk.

XXV Wieczór Teologiczny pt. „Procesy małżeńskie w Kościele”

Zdjęcie: Wydział Teologiczny UŚ

„Procesy małżeńskie w Kościele” to temat przewodni XXV Wieczoru Teologicznego, który odbędzie się 24 stycznia 2019 roku o godz. 18.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na program wydarzenia składają się: wystawa posterowa, spektakl wprowadzający oraz wykłady otwarte z zakresu prawa kanonicznego.

Granty Rektora UŚ dla najlepszych studentów

logo konkursu Granty Rektora UŚ

O Granty Rektora Uniwersytetu Śląskiego ubiegać się mogą studenci:

  • rozpoczynający w roku akademickim 2018/2019 studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej lub uzyskali w części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym 100% punktów możliwych do uzyskania,
  • prowadzący indywidualne prace badawcze lub artystyczne o wysokim poziomie merytorycznym.

 

„Speed stażing”. Spotkania z pracodawcami z branży IT

Zdjęcie: klawiatura i ekran laptopa

W środę 16 stycznia 2019 roku na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Będzińska 39) odbędzie się spotkanie „Speed stażing” adresowane do studentów informatyki i inżynierii biomedycznej. Udział w wydarzeniu to okazja do bezpośredniego kontaktu i indywidualnej rozmowy z pracodawcami oferującymi wysokiej jakości staże w branży IT.

Szkolenie pt. „Skąd znam Twoje hasło do Facebook’a?”

logo Biura Karier UŚ

17 stycznia 2019 roku w godz. od 11.00 do 13.30 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. S. Grota-Roweckiego 5, sala nr 4.63) odbywać się będzie szkolenie pt. „Skąd znam Twoje hasło do Facebook’a?”, którego głównym tematem będzie ochrona w internecie i skuteczna obrona przed cyberatakami. Podczas wydarzenia zostaną także przedstawione podstawy łamania haseł.

Briefing prasowy poświęcony harmonogramowi 3. Śląskiego Festiwalu Nauki oraz Nocy Biologów

mikrofony dziennikarskie

11 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, I piętro, sala nr 24) rozpocznie się briefing prasowy poświęcony harmonogramowi 3. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, Śląskiej Nagrodzie Naukowej oraz Nocy Biologów, która w tym roku jest wydarzeniem towarzyszącym 3. ŚFN KATOWICE.

Lekcja języka chińskiego na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę 13 stycznia 2019 roku odbędzie się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP zagra już po raz 27., aby tym razem pozyskać fundusze dla najmłodszych pacjentów. Celem tegorocznej akcji jest wsparcie najbardziej wyspecjalizowanych placówek medycznych zajmujących się diagnostyką oraz leczeniem najciężej chorych dzieci. Za środki, które uda się zebrać podczas 27. finału WOŚP, zakupione zostaną między innymi rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe, aparaty do diagnostyki RTG oraz wysokiej klasy ultrasonografy.

Wykład dr Anety Drabek poświęcony „drapieżnym” czasopismom

CINiBA

17 stycznia 2019 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach rozpocznie się, adresowany zarówno do pracowników, jak i studentów, wykład dr Anety Drabek, który poświęcony zostanie problemowi „drapieżnych” czasopism i wydawnictw, a także pomoże rozpoznać nieuczciwe praktyki stosowane przez tzw. predatorów. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds.

Spotkanie i warsztaty nt. „Czym są granty ERC i jak je zdobyć?”

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) to utworzona przez Komisję Europejską niezależna instytucja wspierająca najlepszych naukowców, finansująca najwyższej jakości badania prowadzone na terenie Unii Europejskiej. Prestiżowe granty ERC finansują pionierskie, przełomowe badania prowadzone w dowolnym obszarze naukowym. Jedynym kryterium oceny pomysłów badawczych jest ich doskonałość naukowa. Oferta grantowa kierowana jest do naukowców znajdujących się na każdym etapie kariery.

Głosowanie na najlepszy garażowy wynalazek

Grafika: żarówka

Jednym z elementów trzeciej edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE jest strefa OFF Science i odbywający się w niej Przegląd Garażowych Wynalazków. Niejednokrotnie konstruktorzy i wynalazcy z regionu, zajmujący się amatorsko nauką, opracowują ciekawe, nowatorskie i oryginalne rozwiązania techniczne. Teraz zostaną one zaprezentowane szerszej publiczności podczas festiwalu nauki. Zobaczyć je będzie można w niedzielę 13 stycznia 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Patent dla nowego sposobu pomiaru temperatury

Grafika przedstawiająca dokument

Patenty Uniwersytetu Śląskiego

Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego oraz Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk opracowali nowy sposób pomiaru temperatury, który może zostać wykorzystany do konstruowania optycznych czujników temperatury. Pozwala on określać temperaturę obiektów na podstawie pomiaru promieniowania, które jest emitowane przez obiekt, przy czym pomiar odbywa się bez kontaktu z obiektem.

Spotkanie nt. programu edukacyjnego Corporate Readiness Certificate

Zdjęcie: dwa laptopy i dokumenty na biurku, jedna osoba wskazuje na notatki

10 stycznia 2019 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. S. Grota-Roweckiego 5) odbędzie się spotkanie na temat programu edukacyjnego Corporate Readiness Certificate (CRC), w ramach którego studenci oraz absolwenci mogą uczestniczyć bezpłatnych kursach z zakresu IT oraz systemów zarządzania pracy w dużych przedsiębiorstwach.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.