facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Zapis debaty na temat przyszłości uczelni

JM Rektor UŚ podczas debaty

W czwartek 21 czerwca 2018 roku odbyło się spotkanie władz rektorskich z członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego poświęcone dyskusji nad przyszłością uczelni w kontekście prognozowanych zmian w prawie związanych z zapowiadaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawą 2.0. 

Do uczestnictwa w debacie, która odbyła się na Wydziale Nauk Społecznych, całą wspólnotę akademicką Uniwersytetu Śląskiego zaprosił JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.
 

Uroczysta Gala Mistrzów

Fragment plakatu reklamującego wydarzenie

W poniedziałek 25 czerwca 2018 roku o godz. 15.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, aula im. Kazimierza Lepszego) odbędzie się uroczysta Gala Mistrzów, podczas której uhonorowani zostaną studenci śląskiej Alma Mater – indywidualni i drużynowi medaliści Akademickich Mistrzostw Polski, a także ich trenerzy. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Uniwersytet Śląski w czołówce pod względem ochrony własności intelektualnej wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych

Logo Urzędu Patentowego RP

Na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej (UP RP) został opublikowany roczny raport za 2017 rok, w którym zaprezentowane i omówione zostały między innymi wyniki pracy urzędu oraz dane statystyczne dotyczące ochrony własności intelektualnej w Polsce.

W raporcie dostępne są także dwa rankingi uwzględniające działania Uniwersytetu Śląskiego i dotyczące podmiotów, które uzyskały co najmniej dwadzieścia patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe, a także dokonały co najmniej dwudziestu zgłoszeń wynalazków oraz wzorów użytkowych w 2017 roku.

Dni Kultury Polskiej na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang

flagi Polski i Chin

Od 28 do 30 czerwca 2018 roku na Uniwersytecie Północno-Wschodnim w Shenyang odbywać się będą Dni Kultury Polskiej. Wspólne projekty z NEU realizowane są od 2013 roku, kiedy rozpoczęła się współpraca bilateralna między tą uczelnią a Uniwersytetem Śląskim. Początkiem współpracy było uruchomienie lektoratu z języka polskiego na Wydziale Języków Obcych NEU. Był to pierwszy krok do popularyzacji języka polskiego i kultury polskiej na technicznej uczelni, którą w istocie jest Uniwersytet Północnowschodni.

Intensywny kurs letni języka angielskiego w English Language Centre

logo English Language Centre

Od 25 czerwca do 6 lipca 2018 roku w English Language Centre (Katowice, Bankowa 14, p. 505) będzie trwać intensywny kurs letni języka angielskiego. Nauka zostanie zorganizowana w trzech grupach zaawansowania.

Chęć uczestnictwa w kursie należy zgłosić drogą telefoniczną pod numerem: 32 3592211 lub elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: elc@us.edu.pl. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.elc.us.edu.pl.

Delegacja z Chin – Southwest University

Grafika: flaga Polski oraz flaga Chin

We wtorek 19 czerwca 2018 roku z wizytą na Uniwersytecie Śląskim przebywała delegacja z Southwest University w Chinach. Z przedstawicielami chińskiej uczelni spotkał się prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Wizyta była okazją do omówienia dotychczasowej współpracy, podjęte zostały również kwestie związane z wymianą studentów i nauczycieli akademickich, a także opracowania wspólnych programów studiów.

Podpisanie umowy o współpracy między UŚ a Gminą Zawiercie

czerwona teczka na dokumenty

W czwartek 21 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12, sala 24) odbyło się uroczyste nawiązanie współpracy pomiędzy uczelnią a Gminą Zawiercie, reprezentowaną przez Agencję Rozwoju Zawiercia. Porozumienie o współpracy naukowo-badawczej uzupełni umowa partnerstwa z Centrum Badawczym Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ oraz porozumienie o współpracy z Biurem Karier UŚ, którego celem jest wspieranie studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na rynku pracy.

Urządzenie do czyszczenia stóp z piasku

Grafika przedstawiająca dokument

Młodzi naukowcy zaprojektowali urządzenie do czyszczenia stóp, z którego korzystać będą mogły głównie osoby opuszczające plaże. Docelowo rozwiązanie, które zostało objęte ochroną patentową, umożliwi także dezynfekcję stóp osób przebywających np. w przestrzeniach basenowych.

Podsumowanie projektu „Uniwersyteckiego programu tutoringowego dla Mickiewicza”

siedzący w sali wykładowej licealiści ubrani "oficjalnie"

18 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczyste podsumowanie rozpoczętego w marcu tego roku „Uniwersyteckiego programu tutoringowego dla Mickiewicza”. W spotkaniu wezmą udział: prof. dr hab. Ryszard Koziołek – prorektor ds. kształcenia i studentów, dr Magdalena Ochwat – pełnomocnik rektora ds. promocji i współpracy ze szkołami, Katarzyna Piotrowska – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach, uczniowie biorący udział w projekcie oraz ich tutorzy, pracownicy naukowi UŚ.

Jubileusz 40-lecia istnienia Instytutu Języka Polskiego

logo Instytutu Języka Polskiego

21 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpoczną się uroczyste obchody jubileuszu 40-lecia istnienia Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. To wyjątkowe spotkanie uświetnią wystąpienia prof. zw. dr. hab. Bogdana Walczaka „Wkład Instytutu Języka Polskiego w rozwój badań historycznojęzykowych w Polsce” oraz prof. zw. dr. hab. Stanisława Gajdy „Stylistyka po katowicku”.

„Nowe technologie w kardiologii…” – wykład prof. Wojciecha Wojakowskiego

Logo Polskiej Akademii Umiejętności

Komisja Nauk Przyrodniczych Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach organizuje cykl wykładów z zakresu nauk przyrodniczych. Gościem najbliższego spotkania będzie prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski – kierownik III Katedry Kardiologii Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który uczestnikom przybliży temat „Nowych technologii w kardiochirurgii – przykład współpracy lekarzy i inżynierów”.

Spotkanie Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności

Logo Polskiej Akademii Umiejętności

Najbliższe spotkanie Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności odbędzie się 19 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. Gościem spotkania będzie prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb – kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej w Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie oddziału w Gliwicach, która wygłosi wykład pt. „Medycyna molekularna: wyzwanie dla klinicysty”.

Dzień otwarty Biura Karier UŚ

Logo Biura Karier UŚ

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego organizuje dzień otwarty, podczas którego studenci i absolwenci uczelni będą mogli spotkać się z wybranymi pracodawcami, odwiedzić stoisko  Państwowej Inspekcji Pracy i dowiedzieć się, jak bezpiecznie wybrać pracę wakacyjną, a także spotkać się z doradcą zawodowym i uzyskać informacje na temat wsparcia oferowanego w projekcie „Studia i co dalej?”.

Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej

Logo sekcji piłki plażowej

Od 7 do 10 czerwca 2018 roku w Gdyni odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej. W zawodach udział wzięła również reprezentacja Uniwersytetu Śląskiego. Dominika Bałdys i Karina Jakuć zajęły 9. miejsce w klasyfikacji końcowej kobiet (w tym 5. w typie uczelni: uniwersytety) oraz 7. pozycję w klasyfikacji drużynowej kobiet. Trenerem zawodniczek jest mgr Janusz Hajduk ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŚ.

Gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego

Logo konkursu wyróżnienia JM Rektora UŚ

W czwartek 21 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 w katowickim Kinoteatrze Rialto rozpocznie się gala wręczenia wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka. Podczas uroczystości, którą poprowadzi prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab.

Warsztaty pn. „Konstytucja dla biznesu vs. kierowanie firmą”

Logo AIP Śląsk

We wtorek 19 czerwca 2018 roku od godz. 17.00 do 20.00 w biurze Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Uniwersytecie Śląskim (Katowice, ul. Bankowa 14, s. 415) odbędą się warsztaty pn. „Konstytucja dla biznesu vs. kierowanie firmą” adresowane do przedsiębiorców zainteresowanych tematami związanymi z prowadzeniem firmy. Podczas szkolenia poruszone zostaną kwestie związane z problemami początkujących przedsiębiorców, najkorzystniejszymi źródłami finansowania oraz zmianami wynikającymi z wprowadzenia konstytucji dla biznesu.

X edycja konferencji pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”

uczestnicy konferencji, siedzą i robią notatki, widać tułów i ręce trzech osób

15 i 16 października 2018 roku w Wiśle odbywać się będzie X międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość” – DLCC2018 („Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning”). Tematem tegorocznego spotkania będzie „E-learning and Smart Learning Environment for the Preparing of New Generation Specialists” („E-learning i inteligentne środowisko uczenia się dla przygotowania specjalistów nowej generacji”).

Rektor prof. Andrzej Kowalczyk uczestnikiem ceremonii wręczenia podwójnych dyplomów I edycji EMLex

logo EMLex

European Master in Lexicography (EMLex) to europejskie studia leksykograficzne, które realizuje wspólnie osiem placówek naukowych z Europy i Afryki:

Nawiązanie współpracy z III Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach

Zdjęcie: teczka na dokumen

W czwartek 14 czerwca 2018 roku o godz. 11.30 w siedzibie III Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach podpisana została umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy szkołą a Uniwersytetem Śląskim. Ze strony uczelni dokument podpisał dr Michał Ludynia – asystent na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, natomiast szkołę reprezentowała dyrektor mgr Anita Iskierka.

Nagroda Architektoniczna Polityki przyznana realizacji nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji

Logo Nagrody Architektonicznej Polityki

We wtorek 12 czerwca 2018 roku w Warszawie ogłoszony został laureat Nagrody Architektonicznej Polityki. Najlepszą realizacją 2017 roku jury wybrało nową siedzibę Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Grand Prix nagrody otrzymali autorzy projektu – Grupa 5 Architekci, BAAS Arquitectura oraz Małeccy Biuro Projektowe.

Spotkanie dot. przyszłości uczelni w kontekście prognozowanych zmian w prawie o szkolnictwie wyższym

Logo Uniwersytetu Śląskiego

Szanowni Państwo

zapraszam Państwa do udziału w spotkaniu władz rektorskich z członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego, które poświęcone będzie dyskusji nad przyszłością Uczelni w kontekście prognozowanych zmian w prawie związanych z zapowiadaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawą 2.0. 

Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w auli im Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych (ul. Bankowa 11, Katowice). Będzie ono transmitowane online. 

Otwarcie Zagłębiowskiej Mediateki

grafika przedstawiająca książki

Mieszkańcy regionu śląsko-zagłębiowskiego mogą korzystać z Zagłębiowskiej Mediateki, w tym z nowych wypożyczalni, czytelni, multimediów, działu zbiorów regionalnych, dedykowanej dzieciom Krainy Nauki i Fantazji, Oranżerii Kulturalnej oraz dziedzińca z tarasem. Zbiory mediateki obejmują m.in. ponad: 200 tys. woluminów i 3 tys. audiobooków, 200 gier planszowych i elektronicznych, a także multimedialne urządzenia i zabawki dla dzieci, konsole do gier, książkomat oraz wrzutnię.

Ogłoszenie laureatów Nagrody Architektonicznej Polityki 2017

Logo Nagrody Architektonicznej Polityki

W środę 12 czerwca 2018 roku o godz. 19.00 w Warszawie ogłoszony zostanie laureat Grand Prix Nagrody Architektonicznej Polityki za rok 2017. Celem wyróżnienia w dziedzinie architektury i ładu przestrzennego, przyznanego już po raz siódmy, jest promowanie realizacji stanowiących symbol dobrego smaku, przyjaznych ludziom i w oczywisty sposób poprawiających estetykę otoczenia. W gronie pięciu finalistów znalazła się nowa siedziba Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wyniki Akademickich Mistrzostw Polski w tenisie ziemnym

Logo sekcji tenisa ziemnego

Od 7 do 10 czerwca 2018 roku w Lublinie odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym. W rozgrywkach udział wzięli m.in. zawodnicy z Uniwersytetu Śląskiego w składzie: Karol Krawczyński (Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach), Jakub Burdziński (Wydział Prawa i Administracji) oraz Michał Lempart (Wydział Prawa i Administracji). Drużyna mężczyzn wywalczyła 10 miejsce w klasyfikacji generalnej, zajmując 3 pozycję wśród reprezentantów uniwersytetów.

Wyniki Akademickich Mistrzostw Polski w jeździectwie

Logo sekcji jeździectwa

2 i 3 czerwca 2018 roku w Radzionkowie odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski w jeździectwie. W rozgrywkach udział wzięły m.in. zawodniczki z Uniwersytetu Śląskiego. Zawody zostały rozegrane w kategoriach: skoki przez przeszkody, ujeżdżanie oraz kombinacja obu konkurencji.

Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie

Logo sekcji żeglarstwa

Od 4 do 7 czerwca 2018 roku w Wilkasach odbywały się Akademickie Mistrzostwa Polski w żeglarstwie. W rozgrywkach udział wzięli m.in. zawodnicy z Uniwersytetu Śląskiego. Załoga wywalczyła brązowy medal w klasyfikacji generalnej wśród reprezentantów uniwersytetów. Trenerem sekcji żeglarstwa jest lic. Aleksy Szablicki.

Podpisanie porozumienia z IV LO im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu

zapisana kartka papieru, na której leży otwarte pióro

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ podpisze porozumienie o współpracy dydaktycznej pomiędzy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Bytomiu. Spotkanie w tej sprawie rozpocznie się 12 czerwca 2018 r. o godz. 14.00.

Wręczenie pamiątkowych medali z okazji jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego

Logo 50 lat Uniwersytetu Śląskiego

XXII uroczysty koncert akademicki wieńczący obchody jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego, który odbył się w sobotę 9 czerwca 2018 roku, stanowił okazję do wręczenia pamiątkowych medali z okazji 50-lecia istnienia uczelni. Uchwalone decyzją członków Senatu Uniwersytetu Śląskiego w 2018 roku okolicznościowe wyróżnienie może być przyznane osobie lub instytucji, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i kreowania wizerunku uczelni. Medal jest dowodem uznania społeczności akademickiej za długoletnią pracę oraz zaangażowanie.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.