facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Debata oksfordzka „W Polsce warto iść na studia doktoranckie”

Grafika z tytułem debaty

Od 26 do 27 stycznia 2017 roku w Katowicach odbywać będzie się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Uczestnicy obrad omawiać będą kwestie związane ze ścieżkami kariery akademickiej i rozwojem młodej kadry naukowej.

„CINiBA nocą naładuje mocą!”

Grafika z tytułem akcji

W czasie zimowej sesji egzaminacyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka wydłuża czas pracy. Przygotowujący się do egzaminów studenci mogą swobodnie korzystać ze zbiorów i fachowej porady bibliotekarzy, a także z przestrzeni biblioteki, w której można się spokojnie pouczyć.

Od 30 stycznia do 10 lutego 2017 roku CINiBA będzie otwarta do godziny 23.00. W sobotę 4 lutego – do 20.00. Zbiory dostępne są dla wszystkich, korzystanie z zasobów na miejscu nie wymaga posiadania karty bibliotecznej. 

Informacje organizacyjne i zmiany godzin:

Badania naukowe dotyczące prewaryscyjskiego rozwoju masywu krystalicznego Tatr

Dr hab. Aleksandra Gawęda

Dr hab. Aleksandra Gawęda z Wydziału Nauk o Ziemi zakończyła projekt naukowy dotyczący prewaryscyjskiego rozwoju masywu krystalicznego Tatr.

Program Corporate Readiness Certificate

logo Biura Karier UŚ

Do 15 lutego 2017 roku można aplikować do prestiżowego programu Corporate Readiness Certificate, który obejmuje bezpłatne zajęcia z różnych zakresów tematycznych, dających możliwość nabycia praktycznej wiedzy niezbędnej na rynku pracy. Uczestnicy CRC będą mogli:

Warsztaty dotyczące kreatywności

logo Biura Karier UŚ

25 stycznia 2017 r. w godz. od 9.00 do 17.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 133) odbywać się będą „Warsztaty kreatywności”, które poprowadzą Agnieszka Dunaj – kierownik Biura Karier UŚ oraz Małgorzata Chatys – doradca zawodowy w Biurze Karier

Spotkanie z firmą Capgemini na Wydziale Filologicznym

logo Wydziału Filologicznego UŚ

21 stycznia 2017 roku w  godz. od 9.00 do 15.00 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5) odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Capgemini – przedsiębiorstwa świadczącego zintegrowane usługi w zakresie konsultingu, technologii informatycznych i outsourcingu. W programie wydarzenia zaplanowano:

„Business Link Startup Meeting”

W piątek 20 stycznia 2017 roku o godz. 16.00 w Business Link w Katowicach odbędzie się spotkanie adresowane do studentów oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. „Business Link Startup Meeting” będzie okazją do poznania przedstawicieli firm oraz projektów rozwijanych w Business Link Katowice i lokalnym środowisku start-upowym. Prezentacje poprowadzą: Paweł Kata, Tomasz Orliński i Krzysiek Zając, Mateusz Maik oraz Janusz Dramski.

Konferencja naukowa pt. „Filmowe psycho-tropy”

grafika promująca konferencję "Psycho-tropy"

Od 26 do 27 kwietnia 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Filmowe psycho-tropy”. Pierwsza edycja z zaplanowanego cyklu konferencji organizowana jest pod hasłem „Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce”. Wydarzenie adresowane jest do badaczy filmu i ich percepcji (psychologów, pedagogów, filmoznawców, kulturoznawców i przedstawicieli dziedzin pokrewnych), a także osób wykorzystujących film w edukacji i profilaktyce, nauczycieli, wykładowców i edukatorów.

Gala noworoczna „Szczęśliwego Chińskiego Nowego Roku”

Gala noworoczna „Szczęśliwego Chińskiego Nowego Roku”

W poniedziałek 16 stycznia 2017 roku w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie odbyła się chińska gala noworoczna „Szczęśliwego Chińskiego Nowego Roku” (《欢乐春节》), którą poprowadziła mgr Katarzyna Bańka – pracownik Uniwersytetu Śląskiego, wykładowczyni języka chińskiego. W poniedziałkowej uroczystości udział wzięło ponad 1,5 tysiąca osób, wśród zaproszonych gości był między innymi JE Ambasador ChRL w Polsce Xú Jiān (徐坚).

Sztuka, która ma dwóch ojców

Mgr Ryszard Szopa z Zakładu Historii Sztuki

Mgr Ryszard Szopa z Zakładu Historii Sztuki na Wydziale Nauk Społecznych UŚ realizuje projekt badawczy „Witraże z okresu dwudziestolecia międzywojennego na Górnym Śląsku – próba syntezy zjawisk”, który uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

Egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na Wydziale Filologicznym

logo Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ

Od 1 do 2 kwietnia 2017 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie kolejny, organizowany przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej, egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego. Egzamin zostanie przeprowadzony na następujących poziomach zaawansowania: B1, B2 i C1 dla osób dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży.

Spotkanie ekspertów powołanych do prac nad strategią nauczania i promocji języka polskiego w świecie

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

20 stycznia 2017 roku w godz. od 12.00 do 15.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się spotkanie inaugurujące prace komisji eksperckiej powołanej do opracowania strategii nauczania i promocji języka polskiego w świecie.

Kolejne zajęcia w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych

logo Centrum Kształcenia Ustawicznego

Z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w listopadzie 2016 roku zostały zainaugurowane Otwarte Spotkania Dydaktyczne. Przedsięwzięcie, które jest adresowane do pracowników akademickich, doktorantów i studentów planujących związać swoją przyszłość z edukacją, ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki akademickiej. Efektem ich działań ma być powstanie interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne spotkanie odbędzie się 23 stycznia 2017 roku w godz.

Kolejny wykład w ramach spotkań Wszechnicy PAU

Biblioteka Śląska

24 stycznia 2017 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (plac Rady Europy 1, sala Parnassos) odbędzie się spotkanie w ramach Wszechnicy Polskiej Akademii Umiejętności pt. „Refleksje na temat związku pomiędzy Południowo-Wschodnimi Kresami a resztą ziem polskich”. 

Uniwersytet Śląski w serwisie ResearchGate

Logo ResearchGate

Uniwersytet Śląski ma swój profil w serwisie ResearchGate. Jest to międzynarodowy serwis społecznościowy dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Na portalu zarejestrowało się ponad 11 milionów użytkowników ze 193 państw, serwis zawiera ponad 100 milionów publikacji.

Naukowcy mogą utworzyć w serwisie swój profil, dzięki czemu zyskują możliwość udostępniania własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów, a także wymiany wiedzy i nawiązywania kontaktów z badaczami z całego świata.

Weryfikacja dorobku kategoryzacyjnego pracowników

Dokument i pióro wieczne

Poniżej udostępniamy list prorektora ds. badań naukowych prof. zw. dr. hab. Andrzeja Norasa w sprawie weryfikacji dorobku kategoryzacyjnego pracowników uczelni. 


 

Szanowni Państwo,
niebawem będzie miała miejsce ocena parametryczna jednostek naukowych. Od jej wyniku będzie zależała wysokość dotacji statutowej i, co ma miejsce po raz pierwszy, także wysokość dotacji podstawowej dla poszczególnych wydziałów i całej uczelni.

Prezentacja wyników badań dr. Krzysztofa Bierwiaczonka

Katowicki Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z kawiarnią KATO inauguruje działalność Socjologicznego Klubu Dyskusyjnego. W ramach inicjatywy organizowane będą cykliczne spotkania, podczas których wraz z socjologami będzie można rozmawiać o zjawiskach ważnych dla wspólnot lokalnych i o problemach więzi obywatelskich, a także o zróżnicowaniach tożsamości i stylów życia uczestników miejskiej przestrzeni.

Dr Aneta Drabek członkiem ministerialnego zespołu do oceny czasopism naukowych

zdjęcie: dr Aneta Drabek

4 stycznia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał Zespół specjalistyczny do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przeprowadzenia kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, w skład którego weszła dr Aneta Drabek z Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

Do zadań Zespołu należy:

Zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela

Studentki Uniwersytetu Śląskiego

W ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego prowadzony jest Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN). Podjęcie nauki w ramach tego programu daje możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji przez studentów tych kierunków studiów, które w swej ofercie edukacyjnej nie mają specjalności nauczycielskiej.

Obecnie prowadzony jest nabór na zajęcia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 27 stycznia 2017 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 24).

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Długopis w ręce

W piątek 20 stycznia 2017 roku w Warszawie odbędzie się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki, w którym udział weźmie prorektor ds. badań naukowych prof. zw. dr hab. Andrzej Noras. Będzie to pierwsze posiedzenie UKN w szóstej kadencji.

V edycja plebiscytu „Absolwent z Pasją”

Grafika promująca plebiscyt Absolwent z Pasją

Rozpoczyna się V edycja plebiscytu „Absolwent z Pasją” – konkursu adresowanego do absolwentów Uniwersytetu Śląskiego wszystkich lat akademickich od początku powstania uczelni. Plebiscyt będzie trwać od stycznia do listopada 2017 roku, a jego celem jest promowanie absolwentów, których wyróżniają niezwykłe pasje. To docenienie osób, które z pełnym zaangażowaniem oddają się swoim zainteresowaniom, za aktywną, wyróżniającą się i znaczącą działalność społeczną oraz za osiągnięcia indywidualne w zakresie działalności kulturalnej, naukowej lub w sporcie.

UŚ dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W niedzielę 15 stycznia 2017 roku odbędzie się jubileuszowy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. WOŚP zagra po raz 25. dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Jak co roku w akcję włącza się Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Jubileuszowa wystawa i sesja naukowa „Karol IV: cesarz i król czeski”

Fragment plakatu z wizerunkiem Karola IV

W środę 18 stycznia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej odbędzie się wystawa jubileuszowa „Karol IV: cesarz i król czeski” połączona z okolicznością sesją naukową, a także projekcją popularnego czeskiego minimusicalu pt. „Noc na Karlsztejnie”.

Program konferencji Narodowego Kongresu Nauki i rejestracja uczestników

Logo NKN

Czwarta z dziewięciu konferencji programowych poprzedzających Narodowy Kongres Nauki rozpocznie się 26 stycznia 2017 roku. Dwudniowa konferencja organizowana jest w Katowicach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Uczestnicy obrad omawiać będą zagadnienia związane ze ścieżkami kariery akademickiej i rozwojem młodej kadry naukowej.

Szkolenie pt. „LinkedIn”

logo Biura Karier UŚ

23 stycznia 2017 r. w godz. od 9.00 do 11.00 w Studenckiej Strefie Aktywności w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, parter, sala nr 133) odbywać się będzie szkolenie pt. „LinkedIn”, które adresowane jest do studentów V roku oraz absolwentów do dwóch lat po zakończeniu studiów.

Patent dla wynalazku „Sposób otrzymywania poli(β-butyrolaktonu)”

Ikona z napisem patent

Pracownicy naukowi i doktoranci dwóch wydziałów Uniwersytetu Śląskiego są twórcami wynalazku pn. „Sposób otrzymywania poli(β-butyrolaktonu)”. Rozwiązanie zostało objęte ochroną patentową. Skład zespołu naukowego tworzą: dr hab. inż.

Wernisaż dr. hab. prof. nadzw. Macieja Linttnera w Galerii Uniwersyteckiej

Logo Wydziału Artystycznego UŚ

W środę 18 stycznia 2017 roku w Galerii Uniwersyteckiej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego (Cieszyn, ul. Bielska 62) odbędzie się wernisaż dr. hab. prof. nadzw. Macieja Linttnera z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Przekrój wewnętrzny” rozpocznie się o godz. 13.00. W programie wydarzenia przewidziane jest również spotkanie z autorem w sali kameralnej o godz. 13.30.

Kuratorem wystawy jest dr hab. Tomasz Tobolewski, adiunkt w Zakładzie Rysunku UŚ. 

XVI edycja Wieczoru Teologicznego

zdjęcie: budynek Wydziału Teologicznego UŚ

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego organizuje XVI edycję Wieczoru Teologicznego adresowanego do osób chcących pogłębić wiedzę religijną. Spotkanie odbędzie się w środę 18 stycznia 2017 roku o godz. 19.00 w auli Wydziału Teologicznego (Katowice, ul. Jordana 18).

Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie „Duchowość chrześcijańska jako »radość pełna«” (1 J 1,4). Wykład wygłosi ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik. Oprawę muzyczną zapewni schola Duszpasterstwa Akademickiego Albertinum z Gliwic. 

Przygotowanie do matury podczas ferii zimowych

Zajęcia podczas powtórek maturalnych

Maturzyści mogą przygotować się do egzaminu dojrzałości podczas ferii zimowych. Szybkie Powtórki Maturalne to projekt, który umożliwia powtórzenie najtrudniejszych i najczęściej pojawiających się w arkuszach zagadnień maturalnych podczas trzygodzinnych wykładów. Spotkania odbywać będą się od 25 do 27 stycznia 2017 roku w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Badania mgr. Tomasza Burdzika dotyczące historii plemion Dajaków i Madura

zdjęcie: czarny tekst na białej kartce

Mgr Tomasz Burdzik, doktorant w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi badania wśród indonezyjskich plemion Dajaków i Madura, szczególną uwagę poświęcając powodom migracji tych drugich na Borneo i konfliktom etnicznym, jakie miały miejsce na początku XXI wieku. Madura są plemieniem napływowym z wysp Madura i Jawy, które pojawiło się na Borneo w poszukiwaniu pracy zarobkowej i lepszego życia.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.