facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Ocena wyróżniająca PKA dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Logo WPiP oraz napis "Ocena wyróżniająca PKA"

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał ocenę wyróżniającą przyznaną przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA) – niezależną instytucję działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia.

Polskie i chińskie uczelnie rozszerzają współpracę

Delegacja polskich uczelni w Chinach

Od 20 do 24 marca 2017 roku reprezentacje polskich uczelni, w tym Uniwersytetu Śląskiego przebywały w Chinach z oficjalną wizytą. Pobyt był nie tylko okazją do omówienia dotychczasowych wspólnych przedsięwzięć, ale przede wszystkim do rozszerzenia i intensyfikacji współpracy edukacyjnej.

Prof. Wiesław Banyś prezesem zarządu Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”

prof. Wiesław Banyś

Z inicjatywy władz województwa śląskiego powstaje Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”, które ma skupiać podmioty reprezentujące środowiska biznesu i jego otoczenia oraz samorządu i nauki. Jego celem będzie również podejmowanie działań na rzecz tworzenia sprawnego partnerstwa międzysektorowego i rozwoju międzynarodowej działalności zrzeszonych podmiotów. W skład jednostki wejdą miasta, instytucje związane z biznesem oraz uczelnie z regionu, w tym Uniwersytet Śląski.

Konferencja programowa NKN w Lublinie

Logo NKN

Doskonałość edukacji akademickiej będzie tematem najbliższej konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki, która odbywać będzie się 29 i 30 marca 2017 roku w Lublinie. W spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II i Polską Komisją Akredytacyjną, udział wezmą ze strony Uniwersytetu Śląskiego prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab.

Konferencja pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. Geburtstag”

Heinrich Böll

W 2017 roku przypada setna rocznica urodzin niemieckiego noblisty Heinricha Bölla (1917–1986). Z tej okazji Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Köln-Kattowitz Verein oraz Biblioteką Śląską organizuje konferencję naukową pt. „Poetus literarus. Heinrich Böll zum 100. geburtstag”, poświęconą twórczości kolońskiego prozaika, która odbywać się będzie od 19 do 20 października 2017 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Podpisanie umowy z Liceum Ogólnokształcącym im. 14. Pułku Powstańców Śląskich

Teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę dydaktyczno-naukową z I Liceum Ogólnokształcącym im. 14. Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Umowa zawarta zostanie w piątek 24 marca 2017 roku, podczas odbywającego się w szkole Festiwalu Wiedzy „Nauka – sposób na sukces”. Dokument sygnować będą prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ dr hab. prof. UŚ Piotr Pinior oraz dyrektor szkoły Janina Rurek.

Wykład pt. „Znaczenie zmian klimatycznych w Arktyce dla klimatu Europy”

zdjęcie: Instytut Fizyki

Komisja Nauk Przyrodniczych Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Katowicach organizuje cykl wykładów z zakresu nauk przyrodniczych. Pierwsze spotkanie rozpocznie się 3 kwietnia 2017 r. o godz. 18.00 w sali audytoryjnej nr II w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

Konferencja pt. „Miasto pod napięciem”

Logo Wydziału Nauk Społecznych UŚ

Od 28 do 29 września 2017 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) odbywać będzie się konferencja naukowa pt. „Miasto pod napięciem” organizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pod patronatem Oddziału Katowickiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcji Socjologii Miasta PTS. Honorowy patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab.

Ogólnopolska konferencja pt. „Półwysep Bałkański 25 lat po rozpadzie SFRJ”

Logo Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych

W piątek 7 kwietnia 2017 roku o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) rozpocznie się ogólnopolska konferencja pt. „Półwysep Bałkański 25 lat po rozpadzie SFRJ” organizowana przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ. Studenci oraz doktoranci reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski podczas spotkania podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Półwyspie Bałkańskim.

Ogólnopolska konferencja pt. „Bliski Wschód w XXI wieku”

Logo Koła Naukowego Stosunków Międzynarodowych

W piątek 24 marca 2017 roku o godz. 9.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11) rozpocznie się ogólnopolska konferencja pt. „Bliski Wschód w XXI wieku” organizowana przez Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UŚ. Studenci oraz doktoranci reprezentujący ośrodki naukowe z całej Polski podczas spotkania podejmą próbę odpowiedzi na pytania dotyczące obecnej sytuacji społeczno-politycznej na Bliskim Wschodzie.

Konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e)…”

Od 19 do 21 maja 2017 roku w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie UŚ, w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, a także na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie konferencja pt. „Spojrzenie(a) ponad granicę(e).

Dzień z Prawem Konstytucyjnym

zdjęcie: Wydział Prawa i Administracji

3 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Dzień z Prawem Konstytucyjnym, którego hasłem przewodnim będą „Polskie tradycje ustrojowe. Od Konstytucji 3 Maja 1791 roku do czasów współczesnych”. Wydarzenie adresowane jest do licealistów ze współpracujących z UŚ szkół z województwa śląskiego.

Program spotkania:

Czytanie „Trojanek” Luciusa Annaeusa Seneki

Okładka książki "Trojanki" Seneki

29 marca 2017 roku w godz. od 15.00 do 17.00 w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach (ul. Francuska 12) odbywać się będzie spotkanie poświęcone promocji „Trojanek” Luciusa Annaeusa Seneki (Przekł. i oprac. dr hab. prof. UŚ Tomasz Sapota i dr Iwona Słomak. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2016).

Polsko-chińskie konsorcjum uczelni

Uczestnicy polskiej delegacji

Wzmocnienie międzynarodowej współpracy i wymiany akademickiej pomiędzy polskimi i chińskimi uczelniami to główne cele polsko-chińskiego konsorcjum uniwersyteckiego. W jego skład wejdą 23 szkoły wyższe z obu krajów, w tym Uniwersytet Śląski.

List intencyjny w tej sprawie podpisany został 21 marca 2017 roku na Politechnice Pekińskiej (Beijing University of Technology), ze strony naszej uczeni dokument sygnował prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

IBM Open Day na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu

Logo Biura Karier UŚ

We wtorek 28 marca 2017 roku w godz. od 10.00 do 15.30 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5) odbywać się będzie IBM Open Day skierowany do studentów i absolwentów UŚ posługujących się językiem angielskim, francuskim lub niemieckim.

CXLIX promocja doktorska

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

We wtorek 11 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się CXLIX promocja doktorska. Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.
 

Wydział Filologiczny

a/ dyplom doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych otrzymają:

Spotkanie autorskie z prof. Arkadiuszem Jabłońskim

Biblioteka Śląska

29 marca 2017 roku o godzinie 17.30 w sali seminaryjnej Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbędzie się otwarte spotkanie autorskie z prof. Arkadiuszem Jabłońskim – japonistą, autorem książki „Japoński miszmasz” będącej odpowiedzią na stereotypowe postrzeganie Japonii i Japończyków, ukazującej istotne różnice między powszechnie panującymi opiniami a rzeczywistym obrazem kraju kwitnącej wiśni.

Frankofonia 2017

Zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu

27 marca 2017 r. w godz. od 10.00 do 13.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Sosnowcu odbędą się główne obchody Dni Frankofonii na Uniwersytecie Śląskim, które organizowane są przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki. Hasłem przewodnim tegorocznej Frankofonii jest „Język Internetu” („Du voyage virtuel au voyage réel”). W obchodach uczestniczyć będą gimnazjaliści i licealiści z Katowic, Gliwic, Myszkowa, Jaworzna, Dąbrowy Górniczej i Sosnowca wraz z nauczycielami.

W programie wydarzenia znajdą się między innymi:

Edukacja z neurodydaktyką w tle

Człowiek - maszyna

Z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego w listopadzie 2016 roku zostały zainaugurowane Otwarte Spotkania Dydaktyczne. Przedsięwzięcie, które jest adresowane do pracowników akademickich, doktorantów i studentów planujących związać swoją przyszłość z edukacją, ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki akademickiej. Efektem ich działań ma być powstanie interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego. Kolejne spotkanie odbędzie się 27 marca 2017 roku w godz. od 15.30 do 18.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (sala wykładowa na parterze). Tym razem wykład pt. „Skutecznie nauczać. Edukacja z neurodydaktyką w tle” wygłosi prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska z Wydziału Filologicznego UŚ.

Festiwal Wiedzy „Nauka – sposób na sukces”

Zdjęcie: broszury promocyjne UŚ

W piątek 24 marca 2017 roku w godz. od 10.30 do 14.15 w Wodzisławiu Śląskim odbywać się będzie Festiwal Wiedzy. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia będzie „Nauka – sposób na sukces”.

XXI Konkurs Wiedzy Technicznej

logo Konkursu Wiedzy Technicznej

23 marca 2017 roku o godz. 9.30 na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ (Sosnowiec, ul. Żytnia 12) rozpocznie się uczelniany etap XXI Konkursu Wiedzy Technicznej, w którym weźmie udział 79 uczniów z 23 szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, z 2 szkół z województwa małopolskiego (tj. z Olkusza i Oświęcimia) oraz z 2 szkół z woj. podkarpackiego (tj. z Dębicy).

Spotkanie w ramach projektu pt. „Netzwerk Deutsch Schlesien”

Zdjęcie: budynek Wydziału Filologicznego UŚ w Sosnowcu

22 marca 2017 r. Instytut Filologii Germańskiej będzie gościł przedstawicieli instytucji wspierających język niemiecki na Śląsku w ramach projektu pt. „Netzwerk Deutsch Schlesien”. Uczestnicy spotkania, które odbędzie się z inicjatywy Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu, będą rozmawiać na temat przyszłości nauczania języka niemieckiego na Śląsku.

Światowy Dzień Poezji

zdjęcie: mikrofony dziennikarskie

We wtorek 21 marca 2017 roku obchodzony jest Światowy Dzień Poezji, ustanowiony przez UNESCO jesienią 1999 roku w Paryżu. Jego celem jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Z tej okazji warto się zastanowić nad tym, czy i w jaki sposób mówi się dziś o poezji? Czy twórczość liryczna nadal jest postrzegana jako „wyższa szkoła jazdy”? Czy jest jeszcze przydatna? Czy łatwo jest pisać wiersze i jak radzić sobie z trudnościami rynku wydawniczego?

Warsztaty pt. „Promocja wizerunku zawodowego w social media”

logo Biura Karier UŚ

29 marca 2017 r. w godz. od 10.00 do 14.30 na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu (ul. Grota-Roweckiego 5, sala nr 1.1) odbywać się będą warsztaty pt. „Promocja wizerunku zawodowego w social media”, które poprowadzi Dariusz Sobiecki – lider rekrutacji i employer brandingu w międzynarodowej firmie NGA HR, gdzie jest odpowiedzialny za procesy rekrutacji, komunikacji oraz employer brandingu. Firma NGA HR otrzymała II wyróżnienie w plebiscycie III edycji Konkursu „Praktykodawca Roku”.

Zmiana terminu marcowego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Śląskiego

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego

Planowane na 21 marca 2017 roku posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się w innym terminie, tj. 28 marca o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie uczelni (Katowice, ul. Bankowa 12).

Konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia...”

zdjęcie: Wydział Prawa i Administracji

5 kwietnia 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w godz. od 9.00 do 17.30 odbywać się będzie studencka konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego, dawstwo i transplantologia w ujęciu prawnym i praktycznym”, której organizatorami są Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Koło Naukowe Prawa Medycznego.

I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”

12 maja 2017 roku w Katowicach odbywać się będzie I Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, której organizatorem jest Rada Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Sukcesy studentów UŚ w Akademickich Mistrzostwach Śląska w ergometrze wioślarskim

18 marca 2017 roku w sali gimnastycznej w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbywały się finałowe zawody Akademickich Mistrzostw Śląska w ergometrze wioślarskim, które zorganizowane zostały przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu Śląskiego oraz KU AZS.

Zwyciężczynie na podium

fot. Roksana Brodnicka

Wieczorek chiński ze SZPiT

logo Zespołu Pieśni i Tańca Katowice

21 marca 2017 roku o godz. 19.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) rozpocznie się Wieczorek chiński ze Studenckim Zespołem Pieśni i Tańca „Katowice” Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.