facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Nabór do programu Bloku Kształcenia Nauczycielskiego

Zdjęcie: osoba czytająca książkę, ujęcie z góry

Spotkanie informacyjne dla studentek i studentów Uniwersytetu Śląskiego zainteresowanych programem Bloku Kształcenia Nauczycielskiego odbędzie się 8 października 2018 roku o godz. 15.00 w sali 144 w rektoracie uczelni.

Blok Kształcenia Nauczycielskiego (BKN) to program umożliwiający osobom, które nie studiują na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich, uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela.

Ze względu na trwające jeszcze w MNiSW prace nad zmianą standardów kształcenia nauczycieli aktualna edycja programu BKN-u zostanie zrealizowana według zasad i standardów określonych w rozporządzeniu MNiSW z 17 stycznia 2012 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną – adres e-mail: bkn@us.edu.pl.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.