facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja pt. „Metropolia pod napięciem”

logo Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych

29 września 2017 r. o godz. 9.30 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach rozpocznie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Metropolia pod napięciem”. 

Problematyka konferencji, będącej częścią sympozjum naukowego „Miasto pod napięciem”, organizowanego na Uniwersytecie Śląskim 28 i 29 września 2017 r., obejmuje zarówno polityczne, jak i organizacyjno-administracyjne aspekty funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Europie oraz na świecie. Przedmiotem dyskusji będzie także kwestia wielowymiarowego monitorowania i badania procesów zachodzących w obszarach metropolitalnych, co stanowi jedno z zadań powołanego z inicjatywy UŚ Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych. Do udziału w konferencji zaproszono licznych ekspertów z wybranych europejskich obszarów metropolitalnych takich, jak Lyon i Saint-Etienne we Francji czy Zagłębie Ruhry w Niemczech. Celem konferencji jest ponadto analiza napięć i problemów występujących w obszarach metropolitalnych oraz omówienie metod i narzędzi, które mogą posłużyć do ich przezwyciężenia.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych.

Program (pdf)

Plakat międzynarodowej konferencji pt. „Metropolia pod napięciem” zawierający logo organizatorów i podstawowe informacje nt. wydarzenia (data, miejsce, tytuł konferencji, notki nt. treści paneli)

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.