facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”

obiektyw aparatu fotograficznego

23 i 24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Katowicach odbywać się będzie VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie”. Tematem tej edycji będzie „Reportaż w świecie – światowość reportażu”. Przedmiotem obrad staną się różne odmiany medialne reportażu i pokrewnych mu nurtów niefikcjonalnych, rozpatrywane jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, lecz równocześnie ewoluujący pod wpływem transnarodowych zjawisk cywilizacyjnych.  

Przewidywana tematyka wystąpień obejmie dwie sfery zagadnień. W pierwszym obszarze znajdą się przede wszystkim problemy zagranicznej recepcji polskiego reportażu, genologicznych rozbieżności w jego pojmowaniu w Polsce i na świecie, a także wykorzystania gatunków dokumentalnych w glottodydaktyce. Druga płaszczyzna rozważań będzie dotyczyć relacji reportażu wobec światowych procesów technologicznych, geopolitycznych i społeczno-kulturowych, m.in. rewolucji cyfrowej, konwergencji i tabloidyzacji mediów, globalizacji i multikulturalizmu.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z abstraktami planowanych wystąpień należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: reportaz.konferencja@gmail.com do 15 lutego. Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty wyżywienia, materiały konferencyjne oraz dofinansowanie recenzowanej monografii złożonej z przyjętych do druku referatów.

Organizatorami wydarzenia są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej.

Szczegółowe informacje (pdf)

Karta zgłoszeniowa (doc)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.