facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu im. Stefana Banacha

Szkoła Języka i Kultury Polskiej już po raz trzeci przeprowadzi organizowany od trzech lat miesięczny kurs językowo-adaptacyjny dla studentów programu im. Stefana Banacha. Kurs potrwa od 2 do 30 września 2015 roku. Inauguracja odbędzie się 2 września o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1). W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Szczególny nacisk położony zostanie na komunikację w różnych sytuacjach życia codziennego z uwzględnieniem specyficznych potrzeb uczestników, którzy od października mają rozpocząć studia na uczelniach w Polsce. W programie znajdą się także wykłady i seminaria wprowadzające i poszerzające wiedzę o Polsce ze szczególnym naciskiem na nauki społeczne, seminaria na temat roli Polski w Unii Europejskiej, stosunków polityczno-gospodarczych naszego kraju i naszej sytuacji ekonomicznej, świadomości społecznej Polaków, historii Polski – z uwzględnieniem historii najnowszej oraz tendencji rozwojowych, geografii naszego kraju z elementami realioznawczymi, przemian we współczesnej polszczyźnie, a także konwersatoria i zajęcia praktyczne dotyczące szeroko rozumianej polskiej kultury i obyczajowości, tradycji, zwyczajów i obrzędów.

Uczestnikom zostanie przedstawione również bogactwo kultury polskiej, a w czasie  weekendów zostaną zorganizowane wyjazdy naukowo-dydaktyczne, m.in. do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (wyjazd poprzedzony będzie seminarium dotyczącym historii Żydów w Polsce), w najpiękniejsze rejony Zagłębia Dąbrowskiego i Śląska (zobaczą np. zabytkowe dzielnice górnicze Nikiszowiec i Giszowiec z ich charakterystyczną zabudową, nowoczesną architekturę w Katowicach – budynki Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego wraz z wieżą wyciągową szybu kopalnianego oraz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia), do Ustronia, Cieszyna oraz do Krakowa.

Kurs współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.