facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Kongres Oświaty Katowice 2018

Grafika z napisem: Kongres Oświaty Katowice 2018

Integracja środowiska pedagogicznego, wzbogacenie wiedzy na temat nowoczesnych metod kształcenia, upowszechnienie rozwiązań służących skutecznej realizacji zadań szkół i placówek edukacyjnych to jedne z celów Kongresu Oświaty Katowice 2018.

Ideą przewodnią tegorocznego spotkania jest interdyscyplinarność. Kongres, który odbędzie się 10 kwietnia 2018 roku w Katowicach, to wspólne przedsięwzięcie Uniwersytetu Śląskiego (reprezentowanego przez Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego), Miasta Katowic i Muzeum Śląskiego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem sprawuje UNICEF Polska.

Wydarzenie ma służyć wymianie poglądów, pomysłów i idei w gronie osób realizujących i odpowiedzialnych za kształcenie dzieci i młodzieży – nauczycieli, psychologów i pedagogów, a także dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół wszystkich szczebli.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Ponad przedmiotami”. Prowadzący wykłady i warsztaty przybliżą uczestnikom m.in. korzyści wynikające z nauczania ponad dyscyplinami. Jednym z prelegentów będzie prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek – dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych UŚ. 

W programie przewidziane są również warsztaty z twórcami najciekawszych interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, łączących tematy z pogranicza takich dziedzin, jak: fizyka, geografia, biologia i historia. Wydarzenie zainauguruje wykład dr. Andrzeja Boczarowskiego z Katedry Geografii Fizycznej Uniwersytetu Śląskiego. Będzie to forma spektaklu popularnonaukowego pt. „Dinomania na poważnie”.

Udział w Kongresie jest bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest wcześniejsza rejestracja.

Szczegółowe informacje oraz program Kongresu Oświaty Katowice 2018 dostępne są na stronie: www.kokatowice.us.edu.pl.  

Poprzedzający Kongres Oświaty Katowice 2018 briefing prasowy rozpocznie się we wtorek 10 kwietnia o godz. 9.00 w Muzeum Śląskim w Katowicach (Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1, sala edukacyjna A, poziom -3).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.