facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
30.09.1999Rodzina - Wychowanie - Wielokulturowość
30.09.1999Współczesny rynek książki naukowej w Polsce
26.09.1999Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne transformacji ustrojowej w Polsce
21.09.1999Ludowość w treściach wychowania muzycznego różnych szczebli kształcenia
21.09.1999Letnia Szkoła Instytutu Matematyki
16.09.1999Genologia dzisiaj
14.09.1999Recent Progress in Theory and Phenomenology of Fundamental Interactions
09.09.1999Zanieczyszczenia pyłowe atmosfery na obszarach silnej antropopresji
31.08.1999Perspektywy geologii złożowej i ekonomicznej w Polsce, poświęconej 80-leciu prof. dr hab. inż. Erasta Konstantynowicza
23.06.1999Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne transformacji ustrojowej w Polsce
16.06.1999Mechanizmy różnicowania u roślin
10.06.1999Wymiana polsko-brytyjskich doświadczeń
08.06.1999Chromatographic Methods of Investigating the Organic Compounds
30.05.1999Słowacja w obliczu Europy
13.05.1999Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni
30.04.1999Filozofia - po tej i tamtej stronie wieku
30.04.1999Realizm socjalistyczny w Polsce (1949-1955)
30.04.1999Semiotyka w badaniach folklorystycznych
21.04.1999Dramat rosyjski. Tradycja i współczesność
21.04.1999Zastosowania logiki w filozofii i podstawach matematyki
08.04.1999Decentralizacja - Model Polski a Model Francuski
31.03.1999XIX Terenowa Szkoła Geologów Uniwersytetu Śląskiego
15.03.1999Edukacja geograficzna w krajach Europy Środkowej w dobie transformacji
28.02.1999Pionowe i strefowe zmiany środowiska przyrodniczego w okresie późnego glacjału i holocenu
24.02.1999Krytyka przekładu w systemie wiedzy o literaturze

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.