facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
03.03.2017Konferencja pt. „Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP”Obszar nauk humanistycznych
03.03.2017Języki specjalistyczne: definicja, dydaktyka, dylematyObszar nauk humanistycznych
27.02.2017Międzynarodowa konferencja pt. „Fides et ratio w służbie człowiekowi choremu, czyli o spotkaniu teologii i medycyny”Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
23.02.2017IV Międzynarodowa Konferencja Konsumencka pt. „Prawa konsumenta w teorii i praktyce”Obszar nauk społecznych
21.02.2017Konferencja pt. „Pytania o inność – Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego”Obszar nauk społecznych
17.01.2017II konferencja pt. „Outsourcing w jednostkach publicznych – odpowiedzialność zarządzających – stare i nowe problemy”Obszar nauk społecznych
08.12.2016X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Kół Naukowych Bibliotekoznawców „Komunikacja w środowisku naukowym”Obszar nauk humanistycznych
05.12.2016II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Dziecko chore we współczesnym świecie”Obszar nauk humanistycznych
02.12.2016Konferencja naukowa pt. „Piśmiennictwo i literatura w Wielkim Księstwie Litewskim. Źródła – konteksty – nawiązania”Obszar nauk humanistycznych
28.11.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Myśl Myśliwskiego!…”Obszar nauk humanistycznych
24.11.2016Konferencja pt. „(Od)pamiętywanie – gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży”Obszar nauk humanistycznych
24.11.2016Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka pt. „Europa po Brexicie”Obszar nauk społecznych
23.11.2016Międzynarodowa konferencja pt. „Adaptacje III. Implementacje, konwergencje, dziedziczenie”Obszar nauk humanistycznych
21.11.2016Konferencja naukowa pt. „Wybitni Rzymianie czasów schyłku Republiki. Gajusz Juliusz Cezar”Obszar nauk humanistycznych
18.11.2016I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Refleksyjne wychowanie”Obszar nauk humanistycznych
16.11.2016Konferencja pt. „Koniec negocjacji – czas na wyrównanie płac kobiet i mężczyzn”Obszar nauk społecznych
14.11.2016Międzynarodowa konferencja pt. „Rodzina i szkoła w środowisku lokalnym”Obszar nauk humanistycznych
26.10.2016„Literatura rosyjska a kwestia żydowska”Obszar nauk humanistycznych
24.10.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „ Zwierzęta w wychowaniu”Obszar nauk społecznych
24.10.2016Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „ Zwierzęta w wychowaniu”Obszar nauk społecznych
24.10.2016III międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Various Dimensions of Contrastive Studies”Obszar nauk humanistycznych
20.10.2016Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 2”Obszar nauk humanistycznych
20.10.2016Międzynarodowa konferencja z cyklu „Wczesna interwencja – interdyscyplinarne spojrzenie na wsparcie dziecka i jego rodziny”Obszar nauk społecznych
18.10.2016Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Kapitał społeczny i kulturowy polsko-czeskiego pogranicza na Śląsku Cieszyńskim…”Obszar nauk społecznych
10.10.2016VIII edycja międzynarodowej konferencji naukowej „Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość”Obszar nauk społecznych

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.