facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
21.11.2013Konferencja pt. „Uniwersytet Śląski – inteligentny rozwój przez współpracę z gospodarką”Obszar nauk społecznych
21.11.2013Źródła i przekształcanie klasy wyrażeń funkcyjnychObszar nauk humanistycznych
20.11.2013Profesjonalizm a interdyscyplinarność oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymiObszar nauk społecznych
19.11.2013Pedagogika eksperymentalna a możliwości jej wykorzystania w grupach docelowychObszar nauk społecznych
18.11.2013Moment decydujący w teorii i praktyce dokumentalnejObszar sztuki
18.11.2013Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Strychy/piwnice. Inne przestrzenie”
16.11.2013Rola ruchu w edukacji, wychowaniu i terapii dzieckaObszar nauk społecznych
14.11.2013Gatunki mowy i ich ewolucjaObszar nauk humanistycznych
13.11.2013VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne” Obszar nauk społecznych
30.10.2013Mały student - uniwersytet a specjalne potrzeby edukacyjneObszar nauk społecznych
28.10.2013„Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja”
28.10.2013„Źródło swe Kościół ma w słowie Bożym i sakramentach”Obszar nauk humanistycznych
25.10.2013Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedycznaObszar nauk humanistycznych
23.10.2013Współczesne tendencje w resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej
22.10.2013„Otwarty dostęp – szansa czy konieczność? Jak promować otwarty dostęp do treści naukowych”
21.10.2013Wojna i ekonomia. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku
19.10.2013VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD)Obszar nauk humanistycznych
18.10.2013Europejskie i międzynarodowe prawo karne - osiągnięcia, kierunki rozwoju, wyzwania
18.10.2013Antropologia nel Vangelo di Marco ( z cyklu: Incontro sui Vangeli - VI)
17.10.2013Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Z mroku głos przemówił do Mojżesza…”
16.10.2013Krowy, kury, świnie, osły. Hodowle literatury.
15.10.2013Wyzwania penitencjarystyki u progu XXI wieku
15.10.2013Sztuka w przestrzeniach współczesności
14.10.2013Edukacja dzieci i młodzieży w środowiskach zróżnicowanych kulturowo
14.10.2013Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania na odległość (edycja 2013)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.