facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencje

DataTytułObszar wiedzy
12.12.2013„Idee na przekór schematom, czyli myślenie lateralne”Obszar nauk humanistycznych
09.12.2013Konferencja pt. „Dziadkowie i ich rola w wychowaniu młodego pokolenia”Obszar nauk humanistycznych
05.12.2013Seminarium pt. „Новые образовательные технологии в русистике”Obszar nauk humanistycznych
04.12.2013Innowacyjne myślenie o dydaktyceObszar nauk społecznych
29.11.2013Konferencja „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych IV”Obszar nauk humanistycznych
28.11.2013Sympozjum naukowe „Rola związków zawodowych w XXI wieku”Obszar nauk humanistycznych
28.11.2013Konferencja „Ekologizm wczoraj i dziś”Obszar nauk przyrodniczych
25.11.2013„Kontrola przedsiębiorcy”Obszar nauk społecznych
21.11.2013Konferencja pt. „Uniwersytet Śląski – inteligentny rozwój przez współpracę z gospodarką”Obszar nauk społecznych
21.11.2013Źródła i przekształcanie klasy wyrażeń funkcyjnychObszar nauk humanistycznych
20.11.2013Profesjonalizm a interdyscyplinarność oddziaływań w pracy z osobami niepełnosprawnymiObszar nauk społecznych
19.11.2013Pedagogika eksperymentalna a możliwości jej wykorzystania w grupach docelowychObszar nauk społecznych
18.11.2013Moment decydujący w teorii i praktyce dokumentalnejObszar sztuki
18.11.2013Interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Strychy/piwnice. Inne przestrzenie”
16.11.2013Rola ruchu w edukacji, wychowaniu i terapii dzieckaObszar nauk społecznych
14.11.2013Gatunki mowy i ich ewolucjaObszar nauk humanistycznych
13.11.2013VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Specjalne potrzeby edukacyjne” Obszar nauk społecznych
30.10.2013Mały student - uniwersytet a specjalne potrzeby edukacyjneObszar nauk społecznych
28.10.2013„Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja”
28.10.2013„Źródło swe Kościół ma w słowie Bożym i sakramentach”Obszar nauk humanistycznych
25.10.2013Zakłócenia dźwięków mowy w różnych zaburzeniach. Diagnoza i terapia logopedycznaObszar nauk humanistycznych
23.10.2013Współczesne tendencje w resocjalizacji i pomocy postpenitencjarnej
22.10.2013„Otwarty dostęp – szansa czy konieczność? Jak promować otwarty dostęp do treści naukowych”
21.10.2013Wojna i ekonomia. Z dziejów dyplomacji i stosunków międzynarodowych w XV-XVIII wieku
19.10.2013VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Światowego Dnia Osób Jąkających Się (ISAD)Obszar nauk humanistycznych

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.