facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”

Budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

II Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka pt. „Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości”, organizowana przez Radę Samorządu Doktorantów Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrę Pedagogiki Społecznej UŚ, odbędzie się 11 maja 2018 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach.

Głównym celem spotkania jest wieloaspektowa wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie z perspektywy wyzwań stawianych zarówno przed jednostkami, jak również zbiorowościami oraz instytucjami. Do wymiany poglądów, doświadczeń oraz prezentacji wyników badań organizatorzy zapraszają praktyków oraz naukowców, zarówno początkujących, jak i tych posiadających większe doświadczenie naukowe.

Proponowane bloki tematyczne:

  • kształt i funkcjonowanie współczesnej rodziny,
  • społeczno-kulturowe uwarunkowania funkcjonowania człowieka,
  • cienie i blaski życia osób starszych we współczesnym świecie,
  • człowiek a zdrowie, choroba i niepełnosprawność,
  • problematyka funkcjonowania jednostek niedostosowanych społecznie,
  • arteterapia jako forma rozwoju osobistego i rozwiązywania konfliktów,
  • uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • media – szansa czy zagrożenie dla współczesnego człowieka?

 

Dla doktorantów i studentów konferencja stanowić będzie płaszczyznę do wymiany stanowisk i poglądów zarówno z doświadczonymi teoretykami, jak i praktykami.

Termin nadsyłania abstraktów referatów i posterów upływa 30 marca 2018 roku.

Do pobrania: 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.