facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Tradycja w języku – język w tradycji”

grafika - zarys  twarzy złożonej z tarcz zegarków,  kolorystyka niebiesko-biała

14 maja 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”. To czwarta odsłona cyklu organizowanego co dwa lata od 2012 roku. Podczas tegorocznego spotkania prelegentami będą przedstawiciele dziewięciu krajowych ośrodków akademickich – badacze zajmujący się językoznawstwem synchronicznym i diachronicznym, poloniści i neofilolodzy. Szeroka problematyka zasygnalizowana w temacie konferencji pozwala bowiem m.in. na podjęcie zagadnień z zakresu leksykologii, stylistyki, tekstologii, komunikacji czy metodologii badań. 

Organizatorami wydarzenia są Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich.

Program konferencji (pdf, 1,04 MB)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.