facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Tradycja w języku – język w tradycji”

grafika - zarys  twarzy złożonej z tarcz zegarków,  kolorystyka niebiesko-biała

14 maja 2018 roku w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji”. To czwarta odsłona cyklu organizowanego co dwa lata od 2012 roku. Podczas tegorocznego spotkania prelegentami będą przedstawiciele dziewięciu krajowych ośrodków akademickich – badacze zajmujący się językoznawstwem synchronicznym i diachronicznym, poloniści i neofilolodzy. Szeroka problematyka zasygnalizowana w temacie konferencji pozwala bowiem m.in. na podjęcie zagadnień z zakresu leksykologii, stylistyki, tekstologii, komunikacji czy metodologii badań. 

Organizatorami wydarzenia są Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich.

Program konferencji (pdf, 1,04 MB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.