facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „System ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego…”

23 marca 2016 r. o godz. 10.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11b, aula 7) odbędzie się studencka konferencja naukowa pt. „System ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego w warunkach pokoju i w stanach nadzwyczajnych”. Spotkanie poświęcone będzie prawnym i praktycznym aspektom ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele: GOPR, WOPR, ratownictwa górniczego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Sił Zbrojnych RP, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Fundacji ITAKA.

Podczas konferencji zostanie przeprowadzona akcja krwiodawstwa, koordynowana przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Krwiobus dostępny będzie od godz. 9.00 do 14.00 przed budynkiem wydziału. 

Wydarzenie, organizowane przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego UŚ we współpracy z Kołem Naukowym Publicznego Prawa Gospodarczego UŚ oraz Kołem Naukowym Prawa Administracyjnego UŚ, odbędzie się w ramach projektu „Nowa Jakość Edukacji – Bezpieczeństwo Wewnętrzne”, finansowanego ze środków funduszy norweskich i funduszy EOG (pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii) oraz środków krajowych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji: www.facebook.com/events/879916488783611 oraz akcji krwiodawstwa: www.facebook.com/events/203720769985389.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.