facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Przestrzenie przekładu 4”

Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

18 i 19 października 2018 roku na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbywać się będzie czwarta edycja konferencji „Przestrzenie przekładu 4”, która stanie się okazją do spotkania traduktologów reprezentujących różne ośrodki krajowe i zagraniczne. Szerokie ujęcie tematu konferencji pozwoli zaprezentować wyniki badań uwzględniających różne podejścia metodologiczne w ujęciu interdyscyplinarnym. Przedmiotem refleksji staną się zarówno zagadnienia o charakterze ogólnym, jak również szczegółowe zjawiska analizowane na podstawie przekładów tekstów literackich i specjalistycznych.

Wystąpienia uczestników konferencji podzielone zostały na kilka kręgów problemowych:

  • przekład – zagadnienia ogólne,
  • przekład specjalistyczny,
  • przekład ustny i audiowizualny,
  • przekład artystyczny,
  • tłumacz i jego dzieło,
  • badania konfrontatywne a badania przekładowe,
  • dydaktyka przekładu,
  • wielojęzyczność a przekład,
  • studenci o przekładzie.

W czwartej edycji „Przestrzeni przekładu” po raz pierwszy pojawi się nowa sekcja poświęcona problemowi wielojęzyczności, który ujęty zostanie szeroko – nie tylko w sensie różnorodności języków, ale również wielojęzyczność związana z mnogością obecnych w tekście literackim kodów, głosów własnych i cudzych.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej.

Program konferencji (pdf, 1020 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.