facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego”

uczestnicy spotkania w garniturach. Robią notatki. Nie widać ich twarzy

7 i 8 marca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji w Katowicach odbywać się będzie kolejna samorządowa konferencja naukowa pt. „Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego”, której organizatorem jest Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ.

Dokonane w ostatnim czasie zmiany ustawodawstwa samorządowego w sposób istotny modyfikują pozycję prawną oraz zadania organów samorządu terytorialnego. Dotyczy to zarówno organów kolegialnych, jak i monokratycznych. Wydłużono również do lat pięciu kadencję tych organów. Wprowadzono zakaz wielokrotnego kandydowania w wyborach na wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Przyznano pewne uprawnienia władcze przewodniczącym rad i sejmików. Pojawiła się nowa instytucja, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Status jej organów wymaga dookreślenia. Planowana konferencja zostanie poświęcona właśnie tym zagadnieniom.

W konferencji udział weźmie prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://konferencja-samorzad.us.edu.pl.

Program wydarzenia (doc, 309 kB)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.