facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Ku pokrzepieniu serc? Jak czytać Sienkiewicza we współczesnej szkole”

15 listopada 2016 r. o godz. 13.30 w auli górnej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „WOM” w Katowicach (ul. kard. S. Wyszyńskiego 7 ) rozpocznie się konferencja pt. „Ku pokrzepieniu serc? Jak czytać Sienkiewicza we współczesnej szkole”, w której udział wezmą między innymi pracownicy Wydziału Filologicznego UŚ: prof. dr hab. Ryszard Koziołek i dr Karolina Jędrych. Uczestnicy spotkania zastanawiać się będą między innymi nad możliwością podjęcia nowoczesnej lektury dzieł Henryka Sienkiewicza, związkami bohaterów „Krzyżaków” z modą czy obecnymi w książkach pisarza stereotypami płci.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prorektor Uniwersytet Śląskiego ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek.

Program konferencji (plik pdf)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.