facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja pt. „Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i edukacyjnych”

logo Zakładu Pedagogiki społecznej i edukacji międzykulturowej

26 marca 2019 roku na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Integracja w wielokulturowych środowiskach społecznych i edukacyjnych”. Wydarzenie jest kontynuacją cyklu pn. „Aktywizacja jednostek, grup i zbiorowości w środowisku lokalnym” poświęconego wybranym obszarom pedagogiki społecznej.

Podczas spotkania zaplanowanego w formie debaty poruszone zostaną następujące kwestie:

  • wielowymiarowość procesów integracji,
  • polityka społeczna na rzecz inkluzji,
  • diagnozowanie i projektowanie działań na rzecz zmian jakościowych procesów inkluzji,
  • środowisko szkolne na rzecz integracji,
  • wyznaczniki zachowań integracyjnych podmiotów edukacyjnych,
  • integracja w teorii i praktyce.
     

Organizatorem konferencji jest Zakład Pedagogiki Społecznej i Edukacji Międzykulturowej. Współorganizatorami wydarzenia są: Instytut ds. Badań Tożsamości Europejskiej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego, Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej i Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – oddział Cieszyn.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa  [pdf, 644 kB] należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:aleksandra.gancarz@us.edu.pl do 28 lutego 2019 roku.

Zaproszenie [pdf, 540 kB]

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.